Su ve atık su yönetimi için Wilo çözümleri

Akıllı teknolojiler - dünya genelindeki su kıtlığına karşı savaş

Su, dünya üzerindeki en kıymetli kaynaklardan biridir. Giderek artan dünya nüfusu her geçen dün daha çok su harcamaktadır: Su içilir, yıkama ve temizleme için kullanılır, tarımda ve endüstride yeri vardır. Küresel su kıtlığı son derece acil bir sorun olmakla birlikte büyük çıkar çatışmaları doğurmaya adaydır. Bu nedenle suyun elde edilmesi ve kullanıma sunulması, gelecekte karşılaşılacak en önemli zorluklardan biri olacaktır. Wilo, su temini için yeni kaynaklar ve yöntemler kullanmaya olanak veren ve optimize edilebilen pompalar ve sistemler geliştirir. Esnek çözümlerimiz güvenilir bir beslemenin sağlanmasını garanti eder ve çok haneli konutlardan, okullara veya endüstri komplekslerine kadar birçok farklı özellikte binanın gerektirdiği özellikleri barındırır. Koşullara özel bireysel konseptler ve yüksek verimli teknolojiler ile, akıllı şebekelerin oluşturulması ve merkezi olmayan su şartlandırma sistemlerinin genişletilmesi alanında öncü çalışmalar yürütüyoruz. Uygulamalar arasında, yağmur suyundan yararlanmaya, su teminine ve hidrofor sistemine, söndürme suyu teminine, su şartlandırmaya, işlenmemiş su örneği almaya, tuz gidermeye ve ticari tarıma yönelik pompalar ve pompa sistemleri yer alır.

Güvenilir su temini - Ürdün Vadisi'nden taze su

Dünya üzerinde su temininin büyük bir zorluk olduğu ülkeler mevcuttur. Örneğin dünyada suyun en kıt olduğu ülkelerden biri, Ürdün. Ürdün Vadisi'nden taze su, büyük şehirlere 1400 metre yükseklik farkı ile pompalanıyor. Artan nüfus ve sızdıran eski boru sistemleri sorunu daha da kötüleştiriyor. Wilo, bu sorun için Ebquoreyeh'teki içme suyu pompa istasyonuna yeni ekipmanlar ve her şeyden önce de bilgi birikimi ulaştırdı. EMU K tipinde iki adet verimli basınç gömleği pompası, enerji tasarruflu sistemler ve yeni bir takip sistemi ile donatılan pompa istasyonu, artık 50.000 kişi için güvenilir şekilde içme suyu temini gerçekleştiriyor. Bu sayede yılda en az 1,5 milyon kW/saat, 1.100 ton CO2 ve 110.000 Euro enerji maliyeti tasarrufu sağlanır.

Güvenilir atık su sistemleri - büyüyen şehirler için

Şehirler, geleceğin yaşam alanıdır - ve bizlere büyük zorluklar yaşatır. Bunlardan biri, hijyen standartlarının korunması ve yoğun koku oluşumunun önlenmesi amacıyla kirli ve atık suların imha edilmesidir. Bu nedenle, atık suların sorunsuz ve serbest şekilde kanalizasyona karışamadığı alanlarda etkin atık su pompaları ve kaldırma sistemleri kullanılır. Yüksek performanslı ve son derece ekonomik Wilo ürünleri ve sistemleri, atık suları güvenilir şekilde ve kaynakları koruyarak toplar ve taşır. Atık su arıtma ile ilgili daha etkin çözümler geliştirerek, çevrenin korunmasına ve kıymetli bir kaynak olan suyun sürdürülebilir şekilde yönetilmesine katkıda bulunuyoruz.

Modüler su altyapısı - büyüyen çarpık kentleşmelerde

Latin Amerika, Afrika ve Asya gibi çarpık kentleşmenin olduğu ülkelerde, akıllı teknoloji konseptlerine olan ihtiyaç başka her yerden daha acildir. Bu nedenle Wilo, Darmstadt Teknik Üniversitesi ile birlikte Semizentral araştırma projesi çerçevesinde esnek bir altyapı yaklaşımı üzerinde çalışıyor. Semizentral şehirler ile birlikte büyüyor ve atık su ve organik atık yığınlarını modüler bir çözüm halinde entegre ediyor. Pilot olarak seçilen Çin'deki Qingdao şehrinde yüksek teknolojili 56 pompamız kullanılıyor: Bu pompalar, atık sudan ve organik atık maddelerinden kullanma suyu ve enerji üretmeye yardımcı oluyor. Enerji verimliliği yüksek dalgıç motorlu karıştırma düzenleri, pompalar, hidrofor sistemleri ve yangın söndürme sistemleri mevcut olduğunda, tüm sistemde enerjiye bağlı olmayan bir işletime olanak sağlanır.

İhtiyaçlara özel - güvenilir endüstriyel prosesler için

Her sanayi sektörü için, üretim teknolojisi ve kullanılan tüm bileşenlerin malzeme kalitesi bakımından sektöre özel yüksek beklentiler söz konusudur. Bu nedenle iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için ihtiyaçlara göre özel olarak tasarlanan endüstriyel çözümler ve ürünler geliştiriyor ve yüksek verimli, işletim güvenliği olan ve güvenilir üretim süreçlerini garanti ediyoruz. Bu sayede pompalarımız örneğin gıda endüstrisinde kritik kalite ve hijyen standartlarına uyumun sağlanmasına veya metal endüstrisinde ise en yüksek beklentilerin ve çevresel koşulların karşılanmasına yardımcı oluyor. Maden işletmeciliğinde, güvenilir haldeki maden suyu pompalanarak çıkartılır ve enerji yönetimi sektöründe ise pik yük durumlarında bile elektrik santrallerdeki temin güvenliğine önemli bir katkıda bulunulur. Dünya genelindeki birçok tanınan şirket bizim kalitemize ve performansımıza güveniyor.

Bunlara örnekler:

  • Gıda endüstrisi: Fischtechnik International Engineering GmbH
  • Metal endüstrisi: Salzgitter Flachstahl AG, Almanya; ThyssenKrupp Steel Europe AG
  • Maden işletmeciliği: Vattenfall Europe Mining AG; Mopani Copper Mines, Sambia
  • Enerji yönetimi: Kraftwerk Shangdu, Çin; Anpara Power Station, Hindistan