Alarm switchgear type A & B

Ürün serisi tanımı

Uygulama

Yangın söndürme ve sistemdeki teknik arıza durumlarında alarm bildirimi için A&B tipi alarm kumanda cihazı.

Тeslimat kapsamı

5 alarm tipi A ve B ile 8 alarm tipi B içeren ekran, alarm ve yanıp sönen ışık 12V dahil. Kurulum sırasında bağlantı için ayrı pakette teslimat.

Ürün serisi

Alarm kumanda cihazı Tip A ve B

Ürün

PDF: Alarm switchgear type A & B

Yapılandır

Sayfa seçimi

İsteğe bağlı bilgiler

Üst satırda göstermek istediğiniz kişisel bilgileri girebilirsiniz.

Kaydet