Base pump housing

Ürün serisi tanımı

Donanım/İşlev

Blok pompaların taban montajı için altlık bloklar. Birden çok altlık blokundan oluşur (sayı pompanın tipine bağlıdır), vidalamalı kaideleri veya ayaklar ile pompaya/motora vidalanması için öngörülmüştür. Altlık blokları, pompanın temel üzerine güvenli şekilde sabitlenmesini sağlar. Pompa ve motor için farklı setler mevcuttur.

Bunlar ayrıca, pompa gövdesinin motorun aks yüksekliğinden fazla veya az olduğu durumlarda, pompa ile motor arasındaki yükseklik farkını dengelemek için de kullanılır. Böylece pompanın düzensiz çalışması ve mekanik salmastranın erken aşınması önlenmiş olur.

Ürün serisi

Base pump housing

Ürün

PDF: Base pump housing

Yapılandır

Sayfa seçimi

İsteğe bağlı bilgiler

Üst satırda göstermek istediğiniz kişisel bilgileri girebilirsiniz.

Kaydet