Coarse suction filter (floating extractor)

Ürün serisi tanımı

Uygulama

Yüzer emiş kaba filtresi (meş büyüklüğü 1,2 mm), önceden filtrelenmiş yağmur suyunun yüzeye yakın olarak emilmesi için (bkz. Bölüm Filtre Sistemleri).

Müşteri tarafından hazırlanması gereken emişe dayanıklı bir hortum bağlantısı üzerinden bağlanır.

Bağlantı hortumu ağızlıklı versiyon 11/4".

Ürün serisi

Kaba emiş filtresi (yüzerek alma)

Ürün

PDF: Coarse suction filter (floating extractor)

Yapılandır

Sayfa seçimi

İsteğe bağlı bilgiler

Üst satırda göstermek istediğiniz kişisel bilgileri girebilirsiniz.

Kaydet