Diesel pump test

Ürün serisi tanımı

Uygulama

Dizel pompanın EN 12845'e göre testi dizel pompanın kontrol edilmesine yarar.

Тeslimat kapsamı

Basınç artıma sisteminin çalışmadan önceki ve 1,5 çalışma saatinden sonraki çalışma verileri.

  • İşletme noktasında debi (Aktarma hızı m³/saat) ve basınç (Aktarma yüksekliği m)
  • Akışkan sıcaklığı: Su, yağ

Ürün serisi

Dizel pompa kontrolü

Ürün

PDF: Diesel pump test

Yapılandır

Sayfa seçimi

İsteğe bağlı bilgiler

Üst satırda göstermek istediğiniz kişisel bilgileri girebilirsiniz.

Kaydet