Hydraul. heat exchanger

Ürün serisi tanımı

Uygulama

Dizel motorlar için ısı eşanjörü pompanın basma tarafındaki suyu, dizel motorda ikinci devrenin soğutulması için ilk devre olarak kullanır.

Тeslimat kapsamı

2 paralel hatlı ısı eşanjörünün bileşenleri:

  • besleme basıncı ölçer
  • çıkış basıncı ölçer
  • basıncı düşürmek için bir valf (PRV)
  • bir süzgeç
  • Basınç düşürme valfı ile süzgecin bakım sırasında yalıtılması için 2 adet valf küresi
  • 2 adet esnek hat

Ürün serisi

Hidrolik ısı eşanjörü

Ürün

PDF: Hydraul. heat exchanger

Yapılandır

Sayfa seçimi

İsteğe bağlı bilgiler

Üst satırda göstermek istediğiniz kişisel bilgileri girebilirsiniz.

Kaydet