IR-Stick

Ürün serisi tanımı

Özellikler/Ürün avantajları

PC yazılımı Wilo Service Tool ile birlikte Wilo-IR çubuğun sağladıkları:

 • Genel gösterim ve tüm pompa verilerine ve parametrelere direkt, hızlı, sezgisel erişim
 • En önemli pompa ayarlarının grafik gösterimine genel bakış
 • Dokümantasyon ve işleme için tüm pompa verilerinin kaydı,ve excel ile arşivleme
 • Oluşturulan pompa verileri excel programında istenen gösterimde yazdırılabilir
 • Pompa verilerindeki zamansal seyirleri analiz etmek için bir excel dosyasında pompa verileri uzun süre kaydedilebilir

Kablosuz IR iletişimi sayesinde sağlananlar:

 • Erişim sağlanamayan monte edilmiş pompaları ayarlama ve izleme
 • Özel kullanım ihtiyaçlarında özel ayarlar/regülasyon türleri için
 • Pompayı izinsiz ve yetkisiz erişimden koruma

Konstrüksiyon

Bilgisayar gereksinimleri

IR çubuğun işletimi için, standart bir Windows PC / dizüstü bir bilgisayara ihtiyaç duyulur:

 • Arayüzler: USB 1.1 bağlantısı (USB 2.x / 3.x uyumlu)
 • İşletim sistemi: Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8
 • Ekran: Min. XGA (1024 x 768 piksel)

IR çubuk ile ilgili güncel ürün yazılımları www.wilo.de/zubehoer (www.wilo.com/accessories) internet sayfasından yüklenebilir.

Uygulama

IR arayüzlü tüm Wilo pompalarında kablosuz veri alışverişi sağlayan USB-Stick, USB arayüzü olan her dizüstü bilgisayara takılabilir. IR çubuk, birlikte gönderilen Wilo yazılımı (CD-ROM) ile birlikte pompa veri kayıtlarının okunmasını, kaydedilmesini ve de önceden tanımlanmış pompa ayarlarının gönderilmesini mümkün kılar.

Donanım/İşlev

İşlev ve kumanda

IR-Stick bir USB hafıza çubuğu gibi PC / dizüstü bilgisayardaki USB bağlantısına bağlanır. Pompadaki kızılötesi arayüze daha kolay yönlendirmek için birlikte verilen USB kablo uzatması kullanılabilir. IR transponder, çubuğun dış alın yüzeyinde USB soketinin karşısında yer almaktadır. Çubuğun IR transponderi pompadaki IR arayüz penceresine bakmalıdır. Kullanım, Windows PC yazılımı Wilo Service Tool ile gerçekleşir

Bağlantı yapısı

IR-Sticki ve pompa(lar) arasındaki veri alışverişi kablosuz olarak kızılötesi arayüz üzerinden gerçekleşir (33 kHz ya da 455 kHz ile). 33 kHz ile yavaş transfer mevcut tüm elektronik regülasyonlu, kızılötesi arayüzlü pompaların uyumluluğunu sağlar. Bağlantı kurulumunda, istenen pompa seçildikten sonra bu pompaya mantıksal bir bağlantı oluşturulur. Başka pompalar erişim alanında mevcut olsa dahi bağlantı kesilene kadar yalnızca bu pompa ile iletişim kurulur.

Hata analizinde destek

Pompada bir hata meydana geldiğinde, daha önce geçerli olan tüm işletim verileri pompada kaydedilir. Bunlar, tanılama amacıyla Wilo Service Tool ile PC'de okunabilir ve analiz edilebilir.

İstatistik işlevleri

İstatistik bilgiler birçok pompada kaydedilir. Bu veriler, Wilo Service Tool ile okutulabilir ve grafik olarak değerlendirilebilir. Bu değerlendirme ile, pompanın ve ayarların optimizasyonu için kullanılabilecek, işletim koşulları ve ayarlar ile ilgili çok önemli bilgiler kullanıma sunulur.

Teknik veriler

Ürün serisi

IR-Stick

Ürün

PDF: IR-Stick

Yapılandır

Sayfa seçimi

İsteğe bağlı bilgiler

Üst satırda göstermek istediğiniz kişisel bilgileri girebilirsiniz.

Kaydet