Wilo-Sevio ELASTOX

Ürün serisi tanımı

Özellikler/Ürün avantajları

Diyafram aeratör

 • Optimum diyafram perforasyonu sayesinde, düşük bir basınç kaybında yüksek oksijen kullanımı sayesinde yüksek sistem verimliliği
 • Tıkanma yapmayan, kendinden kapanmalı diyafram perforasyonu sayesinde yüksek işletim güvenliği
 • Farklı diyafram malzemeleri sayesinde konutlarda ve endüstriyel uygulamalarda uzun kullanım ömrü
 • Önceden tanımlanmış boru hatlarında bile montajı kolaydır
 • Aeratör veya diyafram kolay değiştirilir
 • Diyaframda asitle rejenerasyon ve temizleme çalışmalarını kolaylaştıran dayanıklı malzeme kullanımı

Disk aeratör

 • Optimum hava girişi elde etmek amacıyla diyaframın dengeli şekilde genleşmesini sağlayan plaka diyaframdaki yay baskılı strok sınırlaması sayesinde daha yüksek işletim güvenliği. Özel yapısal tasarımı sayesinde, diyafram gevşediğinde hava girişi kapatılır ve boru hattı sistemine akışkan girişi olması önlenir.
 • Üç farklı perforasyon düzeni sayesinde optimum hava girişi ayarı
 • Farklı havuz geometrileri ve montaj koşulları göz önüne alındığında, proses özel olarak mümkün olan en yüksek doluluk oranı
 • Hava girişi için son derece geniş ayar aralığı sayesinde sistem kumandasında yüksek esneklik
 • Kalıp döküm üretim sayesinde diyaframlarda yüksek kalite ve uzun kullanım ömrü

Plaka aeratör

 • Optimum hava girişi elde etmek amacıyla diyaframın dengeli şekilde genleşmesini sağlayan plaka diyaframdaki strok sınırlaması sayesinde daha yüksek işletim güvenliği. Özel yapısal tasarımı sayesinde, diyafram gevşediğinde boru hattı sistemine akışkan girişi olması önlenir.
 • Son derece yüksek hava akışı sayesinde daha fazla hava girişinin sağlanması
 • Çift plaka aeratör montajı sayesinde çok daha az boru hattı ihtiyacı
 • Kalıp döküm üretim sayesinde diyaframlarda yüksek kalite ve uzun kullanım ömrü

Boru aeratör

 • Farklı yapı boyları ve hava girişi için olan geniş ayar aralığı sayesinde mümkün olan en yüksek tasarım esnekliği
 • Çok sınırlı yüzeyde durma davranışı
 • Çift boru aeratör montajı sayesinde çok daha az boru hattı ihtiyacı

Boru hattı sistemi

 • Düşük basınç kayıpları ile optimum bir hava dağılımı için enerji verimliliği yüksek boru hattı sistemi
 • Sistem tekniğinin geri kalanı ile birlikte karakteristik havuz özellikleriyle mükemmel uyumludur
 • Çıkartılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir

Konstrüksiyon

Havalandırma sistemi; boru, plaka veya disk aeratörlerden ve basınçlı hava dağılımını sağlayan boru hattı sisteminden oluşur. Düşey boru hattı veya hava hattı bağlantısı doğrudan boru hattı sisteminde gerçekleştirilir.

Uygulama

Oksijen beslemesi ve karıştırma amacıyla kirli ve atık su veya çamur gibi çeşitli akışkanlara ince kabarcıklı hava girişi sağlamak içindir.

Donanım/İşlev

Hava bir fan aracılığıyla besleme hattı üzerinden geçirilerek boru hattı sistemine getirilir. Boru hattı sistemi, giriş yapan havayı her bir aeratöre eşit şekilde dağıtır. Hava, atık suya dayanıklı diyafram üzerinden eşit bir şekilde ve herhangi bir birleşme yaşamadan akışkana karıştırılır. Özel akışkanlar için mikroplara dayanıklı EPDM veya silikondan üretilmiş diyaframlar kullanılabilir.

Тeslimat kapsamı

 • İniş hattı
 • Ana dağıtıcı hattı
 • Aeratör borusu
 • Nihai dağıtıcı hattı
 • Aeratör
 • Sabitleme elemanları

Teknik veriler

Genel:

 • Hava girişi sıcaklığı: Maks. 80 °C
 • Akışkan sıcaklığı: 5 ... 35 °C

Disk aeratör

 • Yapı boyutu: 12"
 • Delikli diyafram yüzeyi: 650 cm²
 • Etki:
  • Minimum: 1 ... 1,5 Nm³/saat
  • Nominal: 6 ... 10 Nm³/saat
  • Maksimum: 8 … 12 Nm³/saat
 • İtme: 3 kg/adet
 • Bağlantı: İç vida dişi G1"
 • Boru hattı sistemi: Kare kesitli ve dairesel kesitli boru

Plaka aeratör

 • Yapı boyutu: 750 mm
 • Delikli diyafram yüzeyi: 1.200 cm²
 • Etki:
  • Minimum: 3 Nm³/saat
  • Nominal: 9 Nm³/saat
  • Maksimum: 12 Nm³/saat
 • İtme: 4 kg/çift
 • Bağlantı: Çekme ankrajı ile çift olarak
 • Boru hattı sistemi: Kare kesitli boru

Boru aeratör

 • Yapı boyutu: 400 ... 1000 mm
 • Delikli diyafram yüzeyi: 640 … 1.600 cm²
 • Etki:
  • Minimum: 0,5 ... 1,5 Nm³/saat
  • Nominal: 3 ... 8 Nm³/saat
  • Maksimum: 4 ... 10 Nm³/saat
 • İtme: 0,8 ... 2 kg/çift
 • Bağlantı: Çekme ankrajı ile çift olarak
 • Boru hattı sistemi: Kare kesitli boru

Boru hattı sistemi

 • Ebat:
  • Kare kesitli boru: 50/60/80/100 mm
  • Dairesel kesitli boru: DN 65/DN 80/DN 100
 • Hava girişi sıcaklığı:
  • Plastik: Maks. 60 °C
  • Paslanmaz çelik: Maks. 120 °C
 • Boru bağlantısı: Flanş, manşon, rakor bağlantılı
 • Düşey boru hattı veya hava hattı bağlantısı: Flanş

Malzemeler

Diyafram aeratör

 • Diyafram: Silikon veya mikroplara dayanıklı EPDM, EPDM
 • Diyafram sabitlemesi:
  • Disk ve boru aeratörler: Paslanmaz çelik
  • Plaka aeratörler: Plastik
 • Destek elemanı: Plastik
 • Conta: NBR O-ring contası

Boru hattı sistemi

 • Kare kesitli boru: Paslanmaz çelik
 • Dairesel kesitli boru: Paslanmaz çelik veya plastik
 • Sabitleme: Paslanmaz çelik ve plastik
 • Conta: NBR yassı conta

Açıklama/Konstrüksiyon

Havalandırma sistemi bir veya daha fazla aeratör alanından oluşur. Bir aeratör alanı ana üniteyi oluşturur ve birden fazla komponentten oluşur:

 • Düşey boru hattı veya hava hattı bağlantılı boru hattı sistemi
 • Diyafram aeratör
 • Sabitleme elemanları/tutucular, yükseklik ayarlanabilir

Disk aeratör

Disk aeratör; dişli bağlantısı olan bir destek tablasından, strok sınırlamalı bir disk diyaframdan ve bir sabitleme kelepçesinden oluşur. Yay baskılı strok sınırlaması sayesinde diyafram dengeli şekilde genleşerek optimum hava girişinin elde edilmesine olanak sağlar. Özel konstrüksiyon sayesinde, diyafram gevşediğinde hava girişinin de kapanması sağlanır. Bu sayede boru hattı sistemine bir akışkan girişi olması engellenir. Ayrıca diyaframdaki geri gelme esnekliğinin çok iyi olması sayesinde, basıncın tahliye olması durumunda perforasyon kapanır.

Disk aeratörün boru hattı sistemine montajı, standart olarak kare kesitli boruda bir dişli nipel ve dairesel kesitli boruda bir eyer kıskacı ile gerçekleştirilir.

Plaka aeratör

Plaka aeratör, yerleşik bir plaka diyaframın yer aldığı kavisli bir destek plakasından oluşur. Plaka diyafram bir sabitleme çerçevesi ile destek plakasına sabitlenir. Sabitleme çerçevesindeki bir boylamasına köprü, strok sınırı olarak kullanılır. Strok sınırlaması sayesinde diyafram dengeli şekilde genleşerek optimum hava girişinin elde edilmesine olanak sağlar. Özel yapısal tasarımı sayesinde, diyafram gevşediğinde boru hattı sistemine akışkan girişi olması önlenir. Ayrıca diyaframdaki geri gelme esnekliğinin çok iyi olması sayesinde, basıncın tahliye olması durumunda perforasyon kapanır.

Plaka aeratörün boru hattı sistemine monte edilmesi, conta yalıtımlı bir çekme ankrajı ile çift olarak gerçekleştirilir. Boru hattı sistemi için kare kesitli borular kullanılır.

Boru aeratör

Boru aeratör, çevresi bir boru diyafram ile sarılı olan suya batırılabilen bir destek borusundan oluşur. Boru diyaframı iki sabitleme kıskacı ile destek borusuna sabitlenir. Diyaframdaki geri gelme esnekliğinin çok iyi olması sayesinde, basıncın tahliye olması durumunda perforasyon kapanır. Bu şekilde boru hattı sistemine akışkan girişi olması engellenir.

Boru aeratörün boru hattı sistemine monte edilmesi bir çekme ankrajı ile çift olarak gerçekleştirilir. Boru hattı sistemi için kare kesitli borular kullanılır.

PDF: Wilo-Sevio ELASTOX

Yapılandır

Sayfa seçimi

İsteğe bağlı bilgiler

Üst satırda göstermek istediğiniz kişisel bilgileri girebilirsiniz.

Kaydet