Wilo-VeroNorm NPG

Özellikler/ürünün avantajları

 • 140°C ısıya kadar kullanılabilir
 • Back‐Pull‐Out modeli
 • DIN EN 733 ürün paletini genişletme

Ürün serisi tanımı

Yapı türü

Temel plaka üzerinde monte edilmiş tek kademeli alçak basınç santrifüj pompası

Uygulama alanı

 • Isıtma suyu pompalanması (VDI 2035'e uygun), ısıtma, soğutma ve soğuk su sistemlerinde bulunan aşındırıcı madde arındırmayan soğuk su ve su-glikol karışımları.
 • Yerel su temini, sulama, bina tekniği, genel endüstri, santraller vb. uygulamalar.

Teknik veriler

Minimum verimlilik endeksi (MEI) ≥ 0,4

Teslimat kapsamı

 • Pompa
 • Montaj ve işletim kılavuzu

Malzemeler

 • Pompa gövdesi: EN-GJL-250
 • Çark: EN-GJL-250
 • Mil: tipe bağlı X30Cr13

Tanım/yapı türü

Tek kademeli alçak basınç santrifüj pompası, blok tipi, kaplinli, kaplin korumalı, motor ve temel plakalı

 • Sökülebilir kaplin
 • Mekanik salmastra veya salmastra kutusu

Genel bilgiler - ErP-(ekolojik tasarım)Yönergesi

Minimum verimlilik endeksi (MEI) ≥ 0,4

 • En iyi verimlilik derecesine sahip su pompaları için MEI referans değeri ≥ 0,70'dir.
 • Traşlanmış bir çarka sahip bir pompanın verimlilik derecesi, tam bir çark çapı olan bir pompanınkinden genelde daha düşüktür. Çarkın traşlanmasıyla pompa, belirli bir çalışma noktasına uyarlanır, bu sayede enerji tüketimi azalır. Minimum verimlilik endeksi (MEI), tam olan çark çapına göredir.
 • Bu su pompasının işletimi farklı çalışma noktalarında daha verimli ve daha ekonomik olabilir ; örn. pompa işletimini tesise uyarlayan değişken bir devir hızı kumandasıyla kontrol edildiğinde.
 • Verimlilik referans değerine ilişkin bilgiler www.europump.org/efficiencycharts adresinden edinilebilir.
 • > 150 kW güç tüketimine veya QBEP < 6 m3/h debiye sahip pompalar, su pompaları ekolojik tasarım yönergesine tabi değildir. Bu nedenle MEI değeri belgelenmez.

Genel karakteristik alanı

Karakteristik eğriler

Karakteristik eğriler

Karşıdan yükleme dosyaları

General overview

Edition 2017
Sayfa formatı A4
Sayfa sayısı 72

PDF (46 MB)

İndir

Wilo-NPG

Article Number 4095556
Edition 0610
Versiyon numarası 01
Sayfa formatı A4
Sayfa sayısı 1

PDF (2 MB)

İndir

PDF: Wilo-VeroNorm NPG

Yapılandır

Sayfa seçimi

İsteğe bağlı bilgiler

Üst satırda göstermek istediğiniz kişisel bilgileri girebilirsiniz.

Kaydet