Atık su arıtma

Su kaynaklarının mükemmel şekilde yenilenmesi

Dünyadaki iklim değişikliğine bakıldığında, enerji tüketiminin azaltılması gerektiği pazarda en sık tartışılan konuların başında geliyor. Belediyelerin veya özel sağlayıcı şirketlerin üzerindeki maliyet baskısı da gün geçtikte artıyor. Karşılaşılan zorluklar giderek artıyor. Bunlar arasında, atık sudaki katı madde miktarının giderek artması, devamlı yeni düzenlemelerin yapılması ve daha kısıtlayıcı hükümler içeren yasaların yürürlüğe girmesi de yer alıyor. Bu çalışmada Wilo, tüm alanlarda tam güvenebileceğiniz bir ortaktır. Kıymetli bir kaynak olan suyun tasarruflu kullanılması gerektiği artık apaçık ortadadır, ancak atık sudaki yabancı cisimlerin oranı da aynı ölçüde fazlalaşmaktadır. Bu da işlenmemiş su üretiminin giderek daha karmaşık hale gelmesine neden olmaktadır. Wilo, tüm dünyada birinci sınıf geleneksel Alman mühendisliğinin temsilcisi olarak kabul ediliyor. Wilo pompaları ve sistemleri, ortak atık su arıtması için verimlilik ve teknik performans açısından yeni ölçekler belirliyor. Özellikle çevrenin ve kaynakların korunması söz konusu olduğunda, atık su arıtma işlemleri önemli bir yol oynuyor.

Atık su arıtma devresi akıllı çözümler

Planlama ve tasarımdan, devreye almaya ve bakıma kadar: Uzmanlarımız, projenin tüm aşamaları boyunca sizi şahsen destekler. Burada teknik performans, maliyet verimliliği, güvenilirlik ve uzun ömürlülük açısından Wilo sistemleri ve ürün çözümleri ile birlikte yepyeni standartlar hayata geçirilir.

Sizlere sunduğumuz destek ve çözümler:

  • Yağmur suyu taşma havuzları
  • Giriş pompası düzenekleri
  • Mekanik temizlik ve ön arıtma
  • Biyolojik temizlik
  • MBBR ile biyolojik temizlik
  • Sonradan arıtma, drenaj pompa sistemi ve çamur işleme