Atık su

Etkin ve çevre dostu atık su teknolojisi için güçlü iş ortağı

Özellikle kirli atık suların basılmasında kullanılan pompalara ve pompa sistemlerine yönelik beklentiler son yıllarda oldukça fazlalaştı. Bunun temel nedeni ise şehirleşme ve dünya genelindeki su kıtlığı. Tahliye koşulları değişiyor, atık su içindeki katı cisim oranı yükseliyor ve atık su şebekelerindeki kalış süresi uzuyor. Bu da bir pompanın tedarik, bakım, kesinti ve onarım gibi kullanım döngüsü boyunca oluşan tüm maliyetlerinin işleticiler için özellikle önemli bir hal almasına neden oluyor.

Atık su teknolojisindeki yıllara dayanan proje deneyimimiz, süreç akışlarını sorunsuz şekilde gerçekleştirmemize ve güvenilir sistem çözümleri sunmamıza olanak sağlıyor. Geniş ürün ve sistem çözümü yelpazemiz sayesinde; (kirli) sulardaki tüm pompalama, karıştırma, havalandırma, filtreleme veya dezenfekte etme işlemleri için güvenilir ve enerji verimliliği yüksek birer çözüm sunuyoruz. Sistem gerekliliklerine, debiye ve basma yüksekliğine bağlı olarak atık su, çamur, çamurlu su, aşındırıcı akışkanlar ve hatta elyaf içerikli akışkanlar gibi her çeşit akışkan için bir Wilo pompası mevcuttur. Çözümlerimizde, mümkün olan en az aşınmanın oluşmasına ve komponentlerin sağlam olmasına özellikle özen gösteriyoruz.

Gönül rahatlığıyla etkin çözümler

Dünyadaki tüm binalar ve konutlar, hijyen standartlarının korunması ve koku oluşumunun önlenmesi için güvenilir şekilde tahliye edilmesi gereken atık sular üretir. Bu nedenle, atık suların sorunsuz ve serbest şekilde kanalizasyona karışamadığı alanlarda etkin bina teknolojileri kullanılır. Geleceğin teknolojileri ve atık su konseptleri için aşağıdaki prensiplerin dikkate alınması gerekir:

  • Atık sulara zararlı madde girişinin azaltılması
  • Atık sudaki seyrelmenin (sızıntı su) azaltılması
  • Atık su kısmi akışlarının (yağmur suyu, kirli su ve atık su) dağıtılması
  • Atık su arıtmada kalan maddelerin azaltılması
  • Atık su kısmi akışlarının kullanılması (gri su, üre, vs.)

Geleceğin atık su konseptleri, fiyat-fayda ilişkisinin insanoğlu ve çevre lehine daha iyi seviyelere gelmesi için planlayıcıların ve işleticilerin kapsamlı bir bakış açısıyla hareket etmelerini gerektiriyor.

Etkin çözümlerimiz temel olarak aşağıdaki uygulama alanlarında kullanılmaktadır: