Drenaj

İnsanların binalarda yaşadığı her yerde, kirli su ve yağmur suyu kategorisine giren atık su söz konusudur. Kirli su genelde doğrudan kanalizasyona aktarılır ve ardından tekrar su devridaimine aktarılmak üzere bir arıtma sisteminde hazırlanır. Yağmur suyu buna karşın bir ayırma sisteminden ayrılabildiği gibi kirli suyla birlikte de bir karıştırma sistemi üzerinden aktarılabilir. İnşaat firmalarına ve işleticilere, sonrada sürprizleri engellemek için, bir uzman planlayıcıyla bir drenaj planının oluşturulması tavsiye edilir.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Drenaj tesisini sürekli olarak işler durumda tutmak için, atıksu terfi tesisi, geri akışta yığılmama emniyeti ve boru hatları gibi tek elemanların, düzenli aralıklarda bakımı yapılmalı ve temizlenmelidir. Şiddetli yağışlar nedeniyle su altında kalmış bodrum katlarındaki sorun, çoğu zaman drenaj yerlerindeki eksik blokaj düzeneğidir. Binalarda takılı atık su hatlarının önemsiz bir kısmında kaçak varsa veya zamanla kaçak oluşmuşsa, atıksu terfi tesisinizin örme duvara atık su pompalamaması ve ciddi hasarlar oluşturmaması için düzenli sızdırmazlık kontrolleri tavsiye edilir. Wilo, üstün kalitede pompa sistemlerinin Premium üreticisi olarak, müşteri odaklı servis ve komple sistem çözümleri için memnuniyetle birinci sıradaki danışmanınızdır.

Arsaların ve binaların drenajı

Sorunsuz çalışan bir atık su giderimi, çoğu vatandaş için normal olarak algılanan bir durumdur. Binaların ve arsaların çalışan drenaj tesislerinin ne kadar önemli olduğu, genelde su artık doğru şekilde akmadığında anlaşılmaktadır. Drenaj tesislerindeki, atık suların ve çözülen toprakların yer altı suyuna ulaşabileceği sorunlar, çoğu zaman hasarlı veya kırılmış boru hatları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu, arıtma sistemlerinde daha uzun pompa çalışma süreleri nedeniyle aşırı masraflara yol açan kirlenmelere neden olmaktadır. Caddeler altındaki toprağın ciddi şekilde çözülerek suya karışmasında ve yıkanmasında, yakında bulunan alt yapılar sıkça tehlike altına girebilir. Arsa sahipleri bu nedenle, drenaj tesisini amacına uygun durumda tutmaktan sorumludur. Servis ve bakım için danışmanlık durumunda, profesyonel ortağınız olarak memnuniyetle yanınızdayız.

Drenaj tesislerinin uygulama alanları

Drenaj tesisleri evlerde ve arsalarda olduğu gibi, kamuya açık alanlarda da kullanılmaktadır. Wilo kirli su pompaları, uzun yıllardır başarılı bir şekilde yeraltı yapımları, yerüstü yapımları, bahçe ve arsa yapımları ve spor tesisleri alanında kullanılmaktadır. Pompalarımız bunun dışında göllerden ve nehirlerden su alımı, kuru tutma ve çeşitli drenajlar için kullanılmaktadır.

Entwässerung Regenwasserentsorgung