Söndürme suyu temini

Yangın koruma ve içme suyu

Yangın söndürme ve yangından korunma sistemleri sadece yangın durumunda kullanılır. Su ile dolu oldukları ve sirkülasyon gerçekleşmediği için, bu sistemlerdeki suyun hijyenik olmama tehlikesi vardır. Bu tür sistemler bir içme suyu temin sistemine bağlıysa, söz konusu beklemiş sular içme suyu için tehlike oluşturur. Söndürme suyu sistemlerinde genellikle durgun su oluşur. Durgun su, hastalıkları tetikleyecek mikropların üremesine neden olabilir. DIN 1988 ve DIN EN 1717 kapsamındaki düzenlemeler; söndürme suyu sistemleri gibi kullanma suyu sistemlerinin, kamu içme suyu şebekesinden örneğin serbest tahliye koruma armatürü (Tip: AA, AB) ile ayrılmasını gerektirmektedir. Meskenlerde ve kamusal alanlarda kullanılan içme suyu şebekesinde potansiyel bakteriyolojik rekontaminasyon tehlikesi oluşumunun önlenmesi, yasalar kapsamında zorunludur. WILO IndustrieSysteme içme suyu ayırma istasyonuna, aşağıdaki tipte sertifikalı serbest çıkış özelliği entegre edilmiştir: AB tipi.

Her durumda kullanılabilir

Binalar içerisindeki çeşitli durumlar, farklı bölgesel kurallar bağlamında özel çözümler gerektirir. Yüksek kaliteli Wilo bileşenleri bir araya getirilerek, koşullara en uygun yangın söndürme sistemleri oluşturulabilir. Bilgi birikimimizden ve yüksek verimli pompa teknolojimizden yararlanın. Örneğin düşük güç tüketimli yüksek basınçlı santrifüj pompalarından ve standart norm motorlarından oluşan, sağlam bir yapı içerisine yerleştirilmiş tam otomatik su temin sistemlerimizi kullanın.

Söndürme suyu temini sağlayan yüksek verimli Wilo pompaları, sektöre özgü çözümler sunar ve yerel mevzuatlara bağlı kalır. Çözümlerimiz insanlar, eşyalar ve binalar için mümkün olan en iyi korumayı sağlamak amacıyla DIN 14462 gerekliliklerine uygun nitelikte üretilir. Yangın durumunda işletim güvenliğinin sağlanması da çok önemlidir.

Wilo, söndürme suyunun güvenilir ve güvenli bir şekilde kullanımı için yüksek kaliteli, komple sistemler sunar. Wilo söndürme suyu temini sistemleri özellikle sprinkler sistemlerindeki

  • duvar hidrantları ve dış hidrantlar
  • ve ayrıca yüksek binalar ve araziler
  • için duvar hidrantı ve dış hidrant olmak üzere mevcuttur