Su şartlandırma

Yüksek verimli teknoloji, kaynakları korur ve işletme maliyetlerini düşürür

İçme suyu veya proses suyu şartlandırma, soğutma suyu koşullandırma ve yıkama ve durulama sistemi optimizasyonu. Bunlar, suyun özel uygulamalar için şartlandırıldığı durumlar için bazı örneklerdir. Sistemlerin ve cihazların işletim koşullarının ağırlaşmasına neden olan atık su içerisindeki katı madde oranının artması nedeniyle, prosesleri ve bunlara bağlı ürünleri sürekli iyileştirmek için yeni ve yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyuluyor. Bunlara bir de enerji tüketimi ekleniyor.

Küresel iklim değişikliği çerçevesinde, düşük enerji tüketimi ve dolayısıyla düşük yaşam çevrim maliyeti şu anda ve gelecekte de pazarda en önemli mesele olacaktır. Wilo tarafından geliştirilen yüksek verimlilik tekniği, su kaynaklarını korumak ve maliyetleri azaltmak için güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle dünya genelindeki bu tip uygulamalarda Wilo pompalar kullanılıyor.

Belediye uygulamalarından endüstriyel çözümlere kadar

Arıtma sistemlerinde, endüstriden gelen atık sular zararlı bileşenlerinden arındırılır. Atık suları, yeniden su temini için kullanılabilecek kadar arıtmak için uzun ve çok maliyetli bir proses gereklidir. Bu alandaki sorumlular, sabit bir maliyet tasarruf baskısı altındadır ve aynı zamanda çok sayıda ülkeye özgü mevzuata ve yasaya uymak zorundalar. Wilo, geliştirdiği yüksek verimlilik tekniği ile su kaynaklarını koruma ve maliyetleri düşürme konusunda yüksek potansiyel sunar.

Wilo, içme suyu şartlandırma alanında da uzmandır. Wilo-EMU Anlagenbau, sistem kurucusu olarak uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde içme suyu temini alanındaki planlama ve projelendirme çalışmaları ve ayrıca uygulama ve kumanda teknolojilerinin eksiksiz şekilde yürütülmesi için komple çözümler sunar.

İçme suyu teminine yönelik Wilo hizmet yelpazesinde, diğerlerinin yanı sıra şunlar yer alır:

  • Buzdan ve manganezden arındırma
  • Asitten arındırma (fiziksel ve kimyasal)
  • Membran filtrasyonu (ultra filtrasyon)
  • UV dezenfeksiyonu
  • Aktif karbon filtrasyonu