Tuz giderme

Suyu yeniden kullanılabilir hale getirin.

Tuz gidermenin gelecekte çok önemli olacağı varsayılıyor, çünkü tatlı su kaynaklarının azalması veya kirlenmesi nedeniyle tüm insanlara temiz su temin etmek gitgide zorlaşıyor.

Özellikle deniz suyundaki tuzun giderilmesi söz konusu olduğunda, yenilikçi ve ekonomik çözümlere olan ihtiyaç giderek artıyor. Ancak bu sürece yönelik enerji ihtiyacı yüksek olduğundan, sadece tatlı suyun kıt olduğu alanlarda uygulanması tavsiye ediliyor.