LON iletişim sistemi

LON, hem tüm otomasyon düzeyleri arasında dikey iletişimi sağlayan hem de iki telli veri ortamı TP/FT10 ile serbest ağ topolojisini olanaklı kılan bir iletişim sistemidir.
LON ile, üreticiden bağımsız proje planlama imkanı sunan profiller piyasaya sürülmüştür. LON, desantralizasyon prensibine dayanır. İstenen cihazların herhangi bir hiyerarşiye bağlı kalmadan doğrudan ağa bağlanmasına olanak sağlar. Birden fazla veri ortamı tipi tanımlanarak ve bir ağ numarası kullanılarak karmaşık uygulamalar veri ortamı sınırlarının dışında da gerçekleştirilebilir. Ağ değişkenleri arasındaki mantıksal bağlantılar bir proje planlama aracı ile oluşturulur ve genel proje veri tabanına kaydedilir. Farklı üreticilere ait ürünlerin birimlerine uygulama, uygulama profilleri tanımlanarak gerçekleştirilir.

Wilo çözümleri, pompalara yönelik LON 8120 işlev profilini temel alır. LON içerisindeki pompa objesi her zaman pompa sistemini oluşturur. İster tekli pompa, ister ikiz pompa veya çok pompalı sistem bağlı olsun. Aşağıda münferit Wilo LON bağlantılarına ilişkin ayrıntıları ve proje planlaması için gerekli dokümantasyonları bulabilirsiniz.

İndir

Ürün serileri

  • Ürün serisi Stratos GIGA
  • Ürün serisi CronoBloc BL-E
  • Ürün serisi CronoLine IL-E/DL-E (SW >= 1.29, LC dot matrix display; SW >=3.02, LC segment display)
  • Ürün serisi VeroLine IP-E/DP-E (SW >= 2.00, LC display)
  • Ürün serisi Helix EXCEL
  • Ürün serisi Helix VE
  • Ürün serisi Economy MHIE (SW >=3.00)
  • Ürün serisi Multivert MVIE (SW >= 4.00, 0...4 kW; SW > 3.00 5.5...22 kW)

İndir

Uygun dokümanlar ve belgeler

Ürün serileri

  • Ürün serisi Wilo-Comfort CO.... /CC
  • Ürün serisi Wilo-Comfort COR.... /CC

İndir

Uygun dokümanlar ve belgeler