Aramak
İletişim
E-Posta
Katalog oluşturma
Favorilerim
Wilo-TP Control | Wilo

Wilo-TP Control

Biyolojik atık su arıtmasında otomatik olarak daha yüksek güvenlik ve verimlilik.

Avantajlarınız
Sewage treatment control Wilo-TP Control

Biyolojik atık su arıtmasında otomatik olarak daha yüksek güvenlik ve verimlilik.

Günlük tesis işletiminde her gün farklıdır. Girişteki dalgalanmalar, endüstriyel devreye alma ve devre dışı bırakma durumları ve arıza durumları gibi özel olaylar nedeniyle sezona bağlı olarak dönemsel oluşur. Bu dalgalanmalar, her bir arıtma sistemi işleticisi için bir zorluktur. Yeni arıtma sistemi kumandası Wilo-TP Control ile sistem işleticileri, günlük çalışma hayatını kolaylaştıran, kurallara dayalı, güvenli bir mantıksal kumanda elde edinirler.


Özellikler/Ürün avantajları

• Arıtma sisteminin tamamına göre yapılandıırlmış yenilikçi kumanda - kusursuz genel bakış için şematik görselleştirme

• Günlük çalışma yaşantısının kolaylaştırılması ve tesis işleticileri için daha fazla konfor

• Atık su karakteriztiğinin ve işlem adımlarının aralıksız bir şekilde denetlenmesi - olayların günlük protokollenmesi ve proses verilerinin sürekli olarak kontrol edilmesi

• Dahili ve harici etki faktörlerin zamanında saptanması ile işletim güvenliğinin artırılması

• Proses bakımından önemli olan bütün verilerin basit ve anlaşılır gösterimi

• Olayların günlük olarak protokollenmesi ve proses verilerinin uzun bir süre boyunca sigortalanması

• İşletim durumlarının giriş dalgalanmalarında makine tekniğine otomatik olarak uyarlanması ve böylece birbirine optimum düzeyde uyarlanmış makine tekniği

• Uçlardan kaçınma ve manuel müdahale olmadan yük farklarının regülasyonu

• Arızaların sürekli olarak denetlenmesi ve hızlı lokalizasyonu

• Optimum temizlik sonuçlarına ve en iyi çamur özelliklerine ulaşmak için oransal enerji sarfiyatı

• Bir bulut içerisine veri senkronizasyonu imkanı

• Ethernet veya Profinet üzerinden güvenli veri aktarımı ve uzaktan izleme, diğer Bus sistemleri opsiyonel

Ürün serisi tanımı

Konstrüksiyon

Kapsamlı ve otomatikleştirilmiş arıtma sistemi kumandası

Uygulama

Yeni arıtma sistemi kumandası Wilo-TP Control, kamusal ve endüstriyel arıtma tesislerindeki yöntem bakımından önemli, neredeyse bütün işlemleri denetler ve regüle eder. Kurala dayalı kumanda, bu şekilde arıtma sisteminin üç önemli yönünü bir uygulamada birleştirir: Proses otomasyonu, proses güvenliği ve proses dökümantasyonu. Böylece tesis işleticileri, günlük çalışma hayatını kolaylaştıran güvenilir, kurala dayalı bir tesis kumandası elde eder.

Donanım / işlev

Kumanda, seçilmiş proses tekniğine göre bireysel olarak bütün uygulama durumuna göre ayarlanır. Çıkış noktası olarak, atık suyun niteliği, oksijen, redoks potansiyeli, sıcaklık, pH değeri, iletkenlik ve bulanıklık parametreleri bakımından sensörler vasıtasıyla kumandaya iletilir ve önceden parametrelenmiş verilerle karşılaştırılır. Sistem sapma durumunda otomatik olarak devreye girer, böylece nitrifikasyon ve denitrifikasyon gibi biyolojik atık su arıtmasında farklı işlem aşamaları, yükleme işlemleri, geri dönen çamur aktarımı, durultma işlemleri, artık çamur çıkarması ve floklama maddesi ve yardımcı maddelerin eklenmesi birbirine optimum düzeyde uydurulabilir.

Arıtma sistemi kumandası Wilo-TP Control biyolojik, kimyasal, hidrolik ve makine ve kontrol tekniği bileşenlerini her zaman optimum proses durumları için ayarlar. Bu durum mümkün olan en iyi tesis işletimini sağlar ve ayrıca arıtma sistemlerindeki günlük çalışmayı kolaylaştırır.

Yenilikçi arıtma sistemi kumandası Wilo uzmanları tarafından bütün yazılım ve donanımları dahil olacak şekilde komple temin edilir ve kurulur. Devreye alma, işlev testi ve sistem optimizasyonu Wilo performans tayfını yuvarlar. Kumanda bunun ötesinde, mevcut proses kontrol sistemlerinde de bağlanabilir.

Tasarım

Wilo-TP Control, en farklı boyut ve konstrüksiyonlardaki arıtma sistemlerinin kumandası için kompakt bir SCADA sistemidir. Yüksek bir veri ve proses güvenliğini, tesis otomasyonu konforu ve tesis durumu verileri üzerine maksimum genel bakış ile birleştirir. Sistem aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

  • Miras-kumanda
  • Touch Panel veya kumanda için PC-Client
  • SPS Kumanda
  • Aquadat veri bankası

Miras-kumanda

Miras sistemi, arıtma sistemlerinin bütün proses adımlarında uygulamak için kurala dayalı bir kumandadır. Örneğin havalandırma döngüleri, geri dönen çamur aktarımı, artık çamur çıkarması, floklama maddesi ve yardımcı madde eklemesi ve sisteme ve prosese özel parametrelere bağlı olarak ayrı bir merkez su arıtma gibi işlem açısından önemli işlemleri düzenler. SBR yöntemini içeren arıtma sistemlerinde Miras, bir döngünün bütün işlem adımlarını belirler ve burada sistemin proses durumuna esnek bir şekilde tepki verebilir. Burada, yağmur veya fazla yükleme gibi özel olaylar da dikkate alınır. Böylece sonuçlar denetlenir ve optimize edilir.

Miras sistemi ayrıca ilave analog değerlerini "değişken ortalama değerler" veya "tahmini değerler" olarak hesaplayabilir. Bu şekilde proses durumları analog değerleri olarak kumandaya etki edebilir. Bütün parametreler kaydedilir ve prosese özel sistem kumandası ve proses durumlarının sonraki bir değerlendirmesi için uygundur. Kaydetme işlemi 30 saniyelik zaman aralığında gerçekleşir, daha kısa zaman aralıkları mümkün değildir. Analog değerleri 15 Bit'lik bir hassasiyette kaydedilir. Münferit olaylar bellek tarafından belirlenebilir veya farklı bir zaman aralığında kaydedilebilir. Kapsamlı bellek ile kumanda işlemleri farklı derinliklerde denetlenebilir. Bu şekilde, kumandaya yönelik bir müdahalenin neden gerçekleştiği anlaşılabilir.

Miras sistemi ayrıca sanal durum parametrelerinin hesaplamasını da mümkün kılar. Bu şekilde sensörlerin kısıtlı süreli aksaklıkları da dengelenebilir. Sistem, belirlenmiş öncelikler üzerinden proses güvenliği bir orta yol hesaplar. Bunun ötesinde oldukça büyük ve esnek ayar aralıkları uygulanabilir. Bu, 100000 nüfus değerine kadar yük farklarına, manuel müdahale olmadan bir regülasyona izin verir.

Miras sistemi bunun ötesinde, arıtma sistemlerinin enerji açısından optimize edilmiş işletimini sağlar. Akım oranlarından kaçınmak ve çıkış değerlerini düzlemek için örneğin birçok aktifleştirme veya SBR reaktörleri, zamansal olarak sınırlandırılmış bir şekilde de, asenkron bir şekilde işletilebilir.

Görselleştirme MIRVIS yüzeyi vasıtasıyla gerçekleşir. İşlemlerin bir katmanını, analog değerlerinin bununla ilişkili bir eğri gösteriminde zaman içerisindeki dijital olaylarla kombine eder.

Miras sistemi, bir konfigürasyon temelindeki kural bazlı bir sistemdir. Kendiliğinden öğrenen bir sistem değildir. Yeni kural algoritmaları ihtiyaç durumunda konfigüre edilmelidir.

Yazılımın kurulumu bir Linux sunucusu üzerinde gerçekleşir. Yazılım, mümkün olduğunca yüksek bir proses güvenliği için, arka planda çalışan birçok programdan oluşur. Bütün programlar düzenli olarak master programı (koruyucu) ile iletişim kurmalıdır. Bir programın iletişimi gerçekleşmezse program yeniden başlatılır. Master program yine bir donanım gözlemcisi ile iletişim kurmalıdır. Bu iletişim gerçekleşmezse sunucu yeniden başlatılmalıdır. Sunucunun kendi güvenliğinin bir optimizasyonu için sunucunun proses ısısı ve fan deviri de görselleştirmede gösterilir. Kritik bölgeler için karşı terimler veya alarmlar belirtilmelidir.

Touch Panel veya kumanda için PC-Client

Kumandayı olabildiğince kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlamak için iki olanak bulunmaktadır:

  • En basit durumda HMI olarak bir Siemens TP1500 Comfort kullanılır. Panel WinCC TIA Portal ile donatılmıştır. Programlama Step 7 TIA Portal ile gerçekleşir. Böylece Wilo-TP Control yüksek performanslı bir proses kumandasını en küçük alanda basit bir kullanıcı arayüzü ile birleştirir.
  • WinCC veye WinCC Open Architecture programlarının, çok kapsamlı kullanıcı arayüzleri için ilave operatör iş istasyonları ile bir sunucuya kurulması.

SPS Kumanda

Dahili kumanda, Step 7 TIA Portal programlaması içeren bir Siemens SPS CPU 1513_1 PN üzerinden gerçekleşir. Bağlı olan bütün bileşenler (sensör sistemi, karıştırma düzenleri, havalandırma …) merkez dışı kenar olarak Profinet üzerinden ET200SP ile bağlanır. Ek olarak farklı iletişim modülleri üzerinden farklı fieldbus çeşitleri (örn. ProfiBus, ModBus …) bağlanabilir. Bu şekilde dahili yapı kompakt tutulur. Kablo bağlantısı olarak yalnızca ağ dışarı geçirilmelidir.

Aquadat

Aquadat yazılımı, işletim verilerinin ve laboratuvar değerlerinin kaydedilmesine yönelik bir veri bankasıdır. Böylece SPS, kullanıcı arayüzü ve Miras sisteminden gelen veriler işlenebilir. Ayrıca veriler veri bankasına el ile girilebilir, kaydedilebilir ve Miras sistemine aktarılabilir. Program arka planda çalışır. El ile girilen ilgili veriler ve ilgili raporlar, Windows veya Linux ile kullanılabilen Aquadat Editor ile uygulanabilir.

Aquadat, serbest bir çok platformlu yazılım olan, Windows, Linux veya Mac gibi birçok sistemde kullanılabilen profesyonel SQL veri bankası "Firebird"a dayanmaktadır. Konfigürasyon SQL veri bankası üzerinden gerçekleşir ve buna uygun olarak arzu edilen, müşteriye özel uygulamaya uyarlanabilir. Aquadat ayrıca, SQL veri bankasındaki bütün verileri, ilgili günlük, haftalık veya aylık raporların oluşturulmasına yönelik Excel çıktısı olarak rapor oluşturulması için çıkarabilir.

Тeslimat kapsamı

  • Ana şalter, sigorta, Comfort Touch Panel içeren paslanmaz çelik kumanda dolabı ve Linux-Mint-Debian 2.0 içeren Linux sunucu
  • Grafik kullanıcı arayüzlü yazılım
  • Arıtma sisteminin ölçümü ve optimizasyonu

Ölçüm cihazları ve sensörler TP-Control teslimat kapsamında değildir

Belgeler

REACH sertifikası

REACH Yönetmeliği

Sürüm 2021-05
Sayfa formatı 209.9 x 297.0 mm
Sayfa sayısı 4
PDF (212 KB)