Aramak
İletişim
E-Posta
Katalog oluşturma
Favorilerim
Ürün karşılaştırması

Kültür Balıkçılığı

Günümüzde, istatistiksel verilere bakıldığında da dünyada tüketilen balıkların %50’sine yakını su ürünleri yetiştiriciliğinden gelmektedir. Balık çiftliklerinde kullanılacak suyun alınması, devirdaiminin yapılması, prosesin uygun sıcaklığı için ısıtma ve soğutma ayarlarının yapılması, canlıların yemlenmesi, canlıların başka bir havuza aktarılması gibi işlemlerde, pompa teknolojisinden yararlanmak gereklidir.

Farm salmon fishing in Norway. Norway is the biggest producer of farmed salmon in the world, with more than one million tonnes produced each year.

Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü, M.Ö. 2000’li yıllarda Çin'in tabiattaki balıkları besleyerek yetiştirmesinden bu güne gelen, nüfusun ve tüketimin artmasıyla giderek gelişmekte olan bir sektördür. Okyanus, deniz ve iç sularda sucul canlıların yetiştiriciliği mümkündür. Aynı zamanda, havuzlarda, denizlerde (ağ kafeslerinde), akvaryumlarda, dalyan veya askıda kafeslerde ürünler yetiştirilebilir.

Su kirliliğinin ve çevresel etkilerin artması, canlıların epidemik hastalıklara yakalanması, kontrolsüz ilaç ve biyolojik maddelerin kullanımı, organik ve biyoteknolojik balık yetişticiliğinin yaygınlaşmaması bu sektörü tehdit eden unsurlardır. Bu durumları minimize etmek için çeşitli mevzuatlar bulunmaktadır. Ancak buna rağmen, az iş gücü gerektirmesi, ülkemizin farklı ekolojik özellikte deniz ve iç su kaynaklarının olması, AB çevre ve balıkçılık mevzuatının uygulamaya konulması, beyaz et tüketimindeki talep artışı gibi nedenler, bu sektörün büyümesini etkileyen sebeplerden olmuştur. Bu tür artışların olması su ürünleri yetiştiriciliğe olan yatırımların artmasına neden olmuştur.

Ayrıca, suyu daha az kullanmak, su kirliliğini minimize etmek amacıyla RAS sistemleri geliştirilmiştir. RAS sistemleri, suyu daha az kullanan, devirdaimli sistemlerdir. Bu sistem, prosesteki dengesizlikleri önlemek, ürünleri yok edebilecek salgını önlemek için iyi bir metodudur.

Bu konuda WILO olarak sektörün ihtiyacını karşılayan enerji verimliliği ve teknolojisi yüksek ürünleri ile çözümler sağlamaktayız. Balık çiftlikleri ve kültür balıkçılığında temiz su temini, alıcı ortam durumuna göre derinkuyu pompaları, ayrılabilir gövdeli pompalar, dalgıç ya da norm tipi pompalar ile sağlanabilir. Akışkana bağlı olarak malzeme opsiyonu bulunan ürünlerimiz, minimum düzeyde bakım gerektirir ve işletme bakımından kolaylık sağlamaktadır.

  • Havuzlar, Avrupa’da en yaygın kullanılan, kurulması ve işletilmesi ucuz olan yapılardır. Doğal, kazılmış setlerde ve göletlerde su ürünleri yetiştiriliciliği mümkündür.
  • Ağ kafesleri, su içinde asılı yüzer vaziyette, üstü açık ağ ile yapılmış yapılardır. Tuzlu su balıkları için denizlerde, tatlı su balıkları için barajlarda tercih edilir. Kafesler birbirine bağlanmıştır. Bu kafesler yuvarlak ya da dikdörtgen şekilli olabilir. Kışın buz kaplayan göllerde ya da fırtına çıkan denizlerde bu kafesler su içine batırılabilir.
  • Tanklar, genellikle yavru sucul canlıların yetiştirilmesinde tercih edilir. Daha sonra, bu canlılar büyük kafes sistemlerine aktarılır.
  • Akvaryumlar, 10-30 m arasında çapa sahip olan çelik, beton, fiberglas veya plastikten imal edilmiş yapılardır. Bu yapılar, genellikle alabalık yetiştiriciliğinde kullanılır.
  • Dalyanlar, deniz ve nehir kıyılarının girintili alanlarının çit ve ağlarla kapatılması ile oluşturulur.
  • Askıda kafes sistemleri, istiridye yetiştiriciliğinde tercih edilir.

Balık çiftliklerinde kullanılabilir ürünlerimiz:

Sorularınızın cevabı bizde

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ilginizi mi çekti? Wilo uzmanları size yardımcı olacaktır!

İster bir teklifin talep edilmesi, isterse de hizmet listesinde düzenleme yapılması, farklı sistem tiplerinin tasarlanması, pompaların ve kumanda cihazlarının seçilmesinde danışmanlık sağlanması veya sadece hidrolik ve kumanda işlemleri ile ilgili sorulara destek verilmesi ile ilgili olsun.

En yakın satış ofisimiz ile iletişime geçin ve hemen bir randevu alın. Sizi merakla bekliyoruz!

Doğru iletişim bilgilerini bulun