Rmot Stratos-Z/-ZD

Опис типорядів

Спорядження/функціонування

For Wilo Stratos-Z/Stratos-ZD pumps in the event of replacement

  • Functional unit with motor, impeller and electronic module

Типоряд

Rmot Stratos-Z/-ZD

Матеріали для завантаження

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Артикульний номер 2132716
Видача 2016-06
Номер версії 04
Формат сторінки 148.2 x 209.9 mm
Кількість сторін 61

Виріб

PDF: Rmot Stratos-Z/-ZD

Конфігурувати

Вибір сторінки

Необов'язкова інформація

Ви можете зазначити свою особисту інформацію для відображення у верхньому колонтитулі.

Зберегти