Wilo-TP Control

Опис типорядів

Особливості/переваги

• Інноваційне керування, індивідуально налаштоване для кожної очисної установки — схематична візуалізація для ідеального огляду.

• Полегшення повсякденної праці та більше комфорту для оператора установки.

• Постійний контроль характеристик стічних вод та етапів обробки — щоденне протоколювання подій і безперервне керування параметрами технологічного процесу.

• Підвищення експлуатаційної безпеки завдяки своєчасному виявленню внутрішніх і зовнішніх факторів впливу.

• Просте й наочне відображення всіх параметрів процесу.

• Щоденне протоколювання подій і довготривале зберігання параметрів процесу.

• Автоматична адаптація робочих станів машинного обладнання в разі коливання об’ємів подачі й оптимальна узгодженість компонентів машинного обладнання за рахунок цього.

• Уникання піків і регулювання коливань навантаження без ручного втручання.

• Постійний контроль і швидка локалізація несправностей.

• Пропорційне енергоспоживання для досягнення оптимального результату очистки та кращих властивостей мулу.

• Можливість дзеркального дублювання даних у хмарних сервісах.

• Надійна передача даних і дистанційний контроль через інтерфейс Ethernet або Profinet; інші шинні системи за запитом.

Автоматичне підвищення безпеки та ефективності під час біологічної очистки стічних вод.

Під час повсякденної експлуатації установки не кожен день умови однакові. Коливання на впуску виникають сезонно, залежно від промислових увімкнень і вимкнень, а також позаштатних ситуацій, таких як несправності. Такі коливання стають справжнім випробуванням для кожного оператора очисної установки. Нова система керування очисною установкою Wilo-TP Control надає оператору можливість надійного регульованого логічного управління, що значно полегшує робочі будні.

Конструкція

Комплексне й автоматизоване керування очисною установкою

Застосування

Нова система керування очисною установкою Wilo-TP Control здійснює контроль і регулювання майже всіх технологічних процесів у комунальних і промислових очисних установках. Тому ця регульована система керування поєднує три найважливіших аспекти роботи очисної установки для спільного застосування: автоматизація процесів, безпека процесів і документування процесів. Таким чином, користувачі установки отримують надійну, регульовану систему керування установкою, яка значно полегшує робочі будні.

Спорядження/функціонування

Залежно від обраного технологічного процесу система керування індивідуально налаштовується в кожному випадку застосування. Вихідною основою є характеристики стічних вод: параметри кисню, окисно-відновний потенціал, температура, показник рН, електропровідність і мутність. Давачі передають ці показники в систему керування, де вони порівнюються із заданими параметрами. У разі відхилення система автоматично втручається, оптимально узгоджуючи різні ступені біологічної обробки стічних вод: нітрифікацію та денітрифікацію, процеси завантаження, транспортування зворотного активного мулу, процеси відстоювання, виймання надлишкового мулу, а також введення осаджувальних і допоміжних речовин.

Система керування очисною установкою Wilo-TP Control постійно регулює складну взаємодію біологічних, хімічних і гідравлічних компонентів, а також керує обладнанням і регулюючими пристроями, забезпечуючи оптимальний перебіг технологічного процесу. Вона гарантує оптимальну експлуатацію очисної установки й полегшує щоденну працю на ній.

Інноваційна система керування очисною установкою постачається в комплекті з усіма програмними й апаратними компонентами та встановлюється спеціалістами компанії Wilo. Введення в експлуатацію, перевірка функціонування та оптимізація установки входять в асортимент послуг компанії Wilo. Окрім цього, цю систему керування можна також інтегрувати в існуючі системи керування технологічними процесами.

Комплект постачання

  • Розподільна шафа з нержавіючої сталі з головним вимикачем, запобіжником, панеллю Comfort Touch і сервером Linux зі встановленою Linux Mint Debian 2.0
  • Програмне забезпечення з графічним інтерфейсом користувача
  • Вимірювання параметрів та оптимізація очисної установки

Вимірювальні прилади та давачі не входять до комплекту постачання системи TP-Control

Опис/конструкція

Система Wilo-TP Control — це компактна SCADA-система для керування очисними установками найрізноманітніших розмірів і варіантів конструкції. Система поєднує високий ступінь захисту даних і безпеки технологічного процесу з комфортом від автоматизації установки та максимальним оглядом параметрів стану установки. Система складається з таких компонентів:

  • Система керування Miras
  • Сенсорна панель або ПК-клієнт для роботи оператора
  • Програмований логічний контролер (ПЛК)
  • База даних Aquadat

Система керування Miras

Система Miras — це регульована система керування, призначена для застосування на всіх технологічних етапах роботи очисних установок. Система регулює технологічні процеси , наприклад цикли аерації, транспортування зворотного активного мулу, виймання надлишкового мулу, введення осаджувальних і допоміжних речовин, а також окрему підготовку води з центрального водопостачання залежно від параметрів установки й технологічного процесу. В очисних установках, які працюють за методом SBR, система Miras визначає всі технологічні етапи циклу й може гнучко реагувати на технологічний стан установки. При цьому також враховуються такі особливі події, як опади або перевантаження. За рахунок цього виконується контроль та оптимізація результатів роботи.

Крім того, система Miras може розраховувати додаткові аналогові величини у вигляді «плаваючих середніх» або «прогнозних величин». Таким чином, параметри технологічних станів можна вводити в систему керування у вигляді аналогових величин. Усі параметри записуються та можуть використовуватися для керування технологічними процесами установки, а також для подальшого аналізу технологічних станів. Запис здійснюється з інтервалом 30 с, інтервали можна скорочувати. Аналогові величини записуються з точністю 15 біт. Окремі події можна виключити з запису або записувати з іншим інтервалом. Завдяки комплексному запису можна контролювати процеси керування на різну глибину. Використовуючи це, можна з’ясувати, чому сталося втручання в роботу системи керування.

Крім того, система Miras дає змогу розраховувати віртуальні параметри стану. Використовуючи це, можна компенсувати тимчасові відмови давачів. Використовуючи задані пріоритети, система розраховує середні параметри для безпеки технологічного процесу. Крім того, існує можливість реалізації особливо великих і гнучких регулюючих величин. Це дозволяє здійснювати регулювання коливань навантаження в еквіваленті до 100 000 жителів без ручного втручання.

Система Miras також дає змогу експлуатувати очисну установку з оптимізацією енергоспоживання. Щоб уникнути піків енергоспоживання та згладити параметри процесів, можна, наприклад, асинхронно експлуатувати декілька установок активації мулу або SBR-реакторів, у тому числі тимчасово.

Візуалізація здійснюється за допомогою графічного інтерфейсу MIRVIS. Він поєднує огляд процесів у вигляді взаємно пов’язаних кривих зміни аналогових величин із цифровими подіями в перебігу часу.

Система Miras — це система регулювання на основі заданої конфігурації. Вона не є самонавчальною системою. У разі необхідності треба конфігурувати нові алгоритми регулювання.

Програмне забезпечення встановлюється на Linux-сервері. Для максимально можливої безпеки технологічних процесів програмне забезпечення складається з декількох невеликих програм, які працюють у фоновому режимі. Усі програми повинні регулярно сполучатися з головною програмою (контрольною). Якщо зв’язок із програмою відсутній, вона перезапускається. У свою чергу, головна програма повинна звертатися до апаратного сторожового таймера. Якщо цей зв’язок відсутній, сервер перезапускається. Для оптимізації власної безпеки сервера у вікні візуалізації відображається температура процесора й частота обертання вентилятора сервера. Для критичних діапазонів можна задавати відповідні заходи або аварійні сигнали.

Сенсорна панель або ПК-клієнт для роботи оператора

Для максимальної зручності роботи оператора є вибір між двома можливостями:

  • У найпростішому випадку в якості інтерфейсу взаємодії людини з машиною (HMI) застосовується панель Siemens TP1500 Comfort. Панель оснащено порталом WinCC TIA Portal. Програмування здійснюється за допомогою Step 7 TIA Portal. Із цією панеллю система Wilo-TP Control на мінімальній площі поєднує потужну систему керування технологічними процесами зі зручним інтерфейсом користувача.
  • Встановлення WinCC або WinCC Open Architecture на сервері з додатковими клієнтськими робочими місцями для розширених інтерфейсів користувача.

Програмований логічний контролер (ПЛК)

Внутрішнє керування здійснює ПЛК Siemens CPU 1513_1 PN із програмуванням за допомогою Step 7 TIA Portal. Усі приєднані компоненти (давачі, мішалки, аератори тощо) з’єднано як децентралізовані периферійні пристрої з ET200SP по шині Profinet. Також можна під’єднувати інші типи магістральних шин (ProfiBus, ModBus тощо) через інші комунікаційні модулі. У такий спосіб зберігається компактність внутрішньої структури. Із кабелів необхідно вивести лише кабель для під’єднання до електромережі.

Aquadat

Програмне забезпечення Aquadat — це база даних для запису експлуатаційних параметрів і лабораторних показників. За його допомогою можна обробляти дані з ПЛК, з інтерфейсу користувача, а також із системи Miras. Крім того, можна вручну вводити дані в базу даних, зберігати та передавати їх у систему Miras. Програма працює у фоновому режимі. Відповідні ручні дані та звіти вводяться в редакторі Aquadat в операційній системі Windows або Linux.

Програма Aquadat базується на професійній SQL-базі даних «Firebird» — вільному програмному забезпеченні, яке може застосовуватися для багатьох систем, наприклад, Windows, Linux або Mac. Конфігурація здійснюється за допомогою SQL-бази даних і адаптується відповідно до бажаного застосування клієнта. Крім того, програма Aquadat може видавати всі дані з SQL-бази даних для складання денних, тижневих або місячних звітів у вигляді експортованої Excel-таблиці.

PDF: Wilo-TP Control

Конфігурувати

Вибір сторінки

Необов'язкова інформація

Ви можете зазначити свою особисту інформацію для відображення у верхньому колонтитулі.

Зберегти