ІННОВАЦІЇ ВІД КОНЦЕРНУ WILO SE

Назад до огляду

17.08.2020

РОЗУМНА СИСТЕМА ВОДОВІДВЕДЕННЯ NEXOS INTELLIGENCE

Нестача води – це одне з найважливіших питань нашого часу. Очищення стічних вод стає все більш складним через збільшення вмісту твердих речовин та підвищення вимог до енергоефективності. Крім того, якість води та вміст специфічних забруднень, наприклад, вологі серветки, впливають на експлуатаційну надійність обладнання. Надійні та цифрові мережеві високоефективні рішення, такі як новий насос Wilo-Rexa SOLID-Q з системою Nexos Intelligence, необхідні для створення надійної інф­раструктури та процесів. Із цим інтелектуальним рішенням для насосних станцій, Wilo пропонує найсучасніше концептуальне рішення для вимог нашого часу.

Wilo-Rexa SOLID-Q view inside pumping station with Master/Slave function

Бачення Wilo сучасної ро­зумної насосної станції - це рішення, яке забезпечує висо­ку експлуатаційну надійність, енергоефективність та зв’язок з користувачем. Ці технології є останніми розробками в га­лузі насосних та гідравлічних технологій та пропонують клієнту інтегровану інтелектуальну систему управління: «Ми розуміємо систему Nexos Intelligence як системне рі­шення, яке здатне інтелекту­ально реагувати на місцеві зміни роботи обладнання, не вимагаючи втручання опе­ратора», – пояснює Маттіас Панце, менеджер з розробки продуктів Wilo.

Хорошим при­кладом є змінний контроль «майстра» насоса по відно­шенню до «підпорядкованих» насосів Wilo-Rexa SOLID Q: у системі, що складається з чотирьох насосів, один вста­новлений як «майстер», і він контролює та регулює роботу всієї системи. Кожний інший насос має таку ж електроніку і тому готовий виступити у якості «майстра» та взяти під контроль всю систему. Опера­ційні переваги: якщо майстер, наприклад, вимкнений для технічного обслуговування, один із трьох інших «підпорядкованих» насосів автоматично приймає на себе функцію контролю за системою.

Інші особливості Nexos Intelligence – це інтелектуальна функція оптимізації енергоефективності та функція ви­явлення засмічення. Перша автономно встановлює най­більш енергозберігаючу швидкість насоса, використо­вуючи регулярне вимірювання навантаження насоса та циклічність роботи, тобто дана функція базується на специфічних умовах системи насоса в певний час. Це знач­но зменшує непотрібне енергоспоживання, спричинене втратами тертя рідини об стінки трубопроводів. Функція виявлення засмічення налаштована на конкретний тип гідравліки, щоб забезпечити найкращий результат: озна­ки для загрози майбутнього блокування робочого колеса контролюються кількома алгоритмами, які автоматично можуть ініціювати необхідні цикли очищення.

В насосі Rexa SOLID-Q система Nexos Intelligence, що включає в себе функцію програмованого логічного контролера, за­вантажена в новий цифровий інтерфейс передачі даних, що встановлений в двигуні насоса. Це означає, що весь контрольний інтелект уже інтегрований в насос, що ро­бить функцію частотного регулювання більш спрощеною та не потребує додаткових простоїв, тобто зовнішній блок частотного управління більше не потрібний.

Розумна насосна станція, інтелектуальне системне рішення

Насос Wilo-Rexa SOLID-Q призначений для транспор­тування неочищених стічних вод насосних станцій се­реднього навантаження з використанням насосів як для зануреної установки, так і в насосних станціях із сухою установкою насосів. DDI інтегрований в двигун, реалізо­ваний на IP-основі, цифровому інтерфейсі Ethernet, ін­тегрованій платі реєстратора даних, а також вбудовано­му монітору контролю вібрації: “Вбудований інтерфейс Ethernet робить його легшим для управління, ніж будь-ко­ли раніше; щоб підключити насос до системи, потрі­бен лише один штекер, незважаючи на широкий спектр датчиків», – пояснює менеджер із розробки продукту. За допомогою інтегрованого веб-сервера, Rexa SOLID-Q кон­тролюється через мережевий інтерфейс або безпосеред­ньо через зовнішню сенсорну панель. Інтерфейс системи зручний для доступу через веб-браузер і підтримують всі операційні системи. Посібник користувача та дані – на інформаційній табличці, показники двигуна та гідравлі­ки також доступні в Інтернеті. Використання стандарти­зованих мережевих протоколів дозволяє безперешкод­но інтегрувати технологію передачі даних на основі хмарних технологій. Інтегрований логер зберігає всі операційні дані, такі як температура підшип­ника, дані зовнішніх датчиків, дані про продук­тивність перетворювачів частоти або рівень запо­внення камери. Експортуючи дані через веб-сервер, оператор може більш детально проаналізувати ін­формацію або усунути можливі причини несправ­ності системи. Високопродуктивний електродвигун IE5 з технологією постійного магніту забезпечує найвищу електричну ефективність за набагато ширшим діапазо­ном навантаження, ніж асинхронні технології, що при­зводить до оптимізації витрат енергії, навіть при роботі з частковим навантаженням. Нова гідравліка SOLID-Q забезпечує високу надійність за рахунок двоканального робочого колеса відкритого типу, конструкція виправда­ла себе стійкою до вібрації та придатною до ефективної роботи при управлінні перетворювачем частоти. Завдяки інтегрованим інтелектуальним функціям, Wilo пропонує адаптовану під вимоги системи робочу точку насоса та безкомпромісну експлуатаційну надійність.