Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten
Productvergelijking

Koelwatertoevoer in een afgelegen regio

De elektriciteitscentrale “Inter Mongolia Shangdu”is met een capaciteit van 8x600 MW één van de belangrijkste leveranciers van elektriciteit in Noord- China. In de eerste twee jaar van de exploitatie heeft de centrale 1,58 miljard kWh elektriciteit opgewekt. Bij de planning was een tussenliggend pompstation tussen de rivier Luan en de elektriciteitscentrale Shangdu gepland. Een tussenpompstation als dit, gelegen in een grassavanne, zou hoge bijkomende kosten hebben veroorzaakt, vooral in de winter, wegenbouwkosten e.d. Wilo heeft hiervoor een alternatieve professionele oplossing ontwikkeld waarmee het bouwproject kan worden geoptimaliseerd en wel zo dat de portemonnee en grondstoffen worden gespaard.

Voor dit doel werd in de Chinese elektriciteitscentrale vijf schoonwaterinstallaties in een bronzen uitvoering gebruikt. Sinds 2005 zijn deze eenheden reeds in gebruik bij een pompstation voor de watervoorziening in Centraal-Mongolië. Zij voorzien de turbines van de elektriciteitscentrale Shangdu/Neimengu sindsdien op storingsvrije wijze van koelwater.

De pompen trekken het koude water met een temperatuur tussen 4 en 10 °C uit een stuwmeer en transporteren het via persleidingen (DN 400 – DN 1000) naar het tussenpompstation dat 35 km heuvelopwaarts ligt. Vanaf daar stroomt het koelwater via een andere, eveneens 35 kilometer lange persleiding naar de elektriciteitscentrale.

Innenansicht Kraftwerk Shangdu

Kostenbesparingen door een bij de behoefte passende oplossing

De bouw van het pompstation, die met hoge kosten gepaard ging, was daardoor niet meer nodig. Zo konden hoge investerings-, bedrijfs- en onderhoudskosten worden uitgespaard. Ook het probleem van complexe onderhoudswerkzaamheden aan het tussenpompstation in de winter was daarmee opgelost. Bovendien kon de spanning worden verhoogd en konden elektrische stromingen worden gereduceerd met behulp van een hoogspanningsmotor. Dit vermindert de verliezen in de transmissieleiding en draagt bij tot een hoog rendement en het realiseren van doelstelllingen op energiebesparingsgebied.