Wilo-producten en productcompetenties

Doorbraak in het systeem

Pompen zijn onze passie. Wij staan ervoor, dat wij u veel meer te bieden hebben dan sterk presterende en kostenefficiënte pompen. Want in een steeds snellere en complexere digitale wereld spelen totaaloplossingen een centrale rol.

Wij ontwikkelen daarom voor u doorbraken in het systeem - op basis van moderne technologieën, innovatieve toepassingen en een hoge competentie voor integratie in complexe systemen. Bovendien ondersteunen wij u bij de analyse, verstrekken u individueel advies en stellen u passende en kostenefficiënte oplossingen voor.

Met elk nieuw Wilo-product en onze totaalservice is het ons streven om uw planning nog eenvoudiger te maken en nog efficiënter te laten verlopen. Met de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid ontstaan op die manier telkens weer innovatieve oplossingen en mijlpalen voor de branche, waarop u volledig kunt vertrouwen - zowel vandaag als in de toekomst.

Systeemcompetentie op alle niveaus

Wij willen uw planning zo eenvoudig en flexibel mogelijk maken. Daarom kunnen onze pompen snel en probleemloos in aanwezige complexe systeemomgevingen worden geïntegreerd. Daarvoor zorgen bijv. diverse interfacemodules en uitbreidingen voor talrijke netwerkprotocollen voor gebouwbeheersystemen.

Betrouwbaarheid staat bij ons hoog aangeschreven

U kunt op Wilo als uw partner vertrouwen - u kunt erop vertrouwen dat wij u als partner ter zijde staan en u eersteklaskwaliteit bieden: Met het oog daarop ontwikkelen wij als technologisch toonaangevende speler in de sector telkens weer innovatieve en toekomstbestendige producten die eenvoudig in de meest uiteenlopende systemen kunnen worden geïntegreerd en voor de lange termijn efficiënt en betrouwbaar presteren. Bovendien maken we het u eenvoudiger om te plannen dankzij onze sterk presterende services en moderne hulpmiddelen bij het plannen.

Onze toepassingsgebieden

Gebouwentechniek

De betekenis van energie- en hulpmiddelenefficiency omwille van ecologische redenen, neemt in alle leefgebieden wereldwijd merkbaar toe. Ook bij het gebruik van gebouwen wordt voelbaar meer gefocust op het rendabiliteitsaspect. Hierdoor is de vraag naar de toepassing van innovatieve systemen met optimaal op elkaar afgestemde elementen in hoge mate toegenomen. Wilo biedt hiervoor de noodzakelijke energie-efficiënte concepten - voor de verwarmingstechniek en voor de klimatisatie. Toepassingsgebieden voor de producten en systeemoplossingen zijn zowel eengezinswoningen en appartementencomplexen als openbare gebouwen, kantoor- en industriële gebouwen, ziekenhuizen en hotels.

Ontdek meer over onze producten

  • Verwarming
  • Tapwater
  • Klimatisatie en koeling
  • Zonne-energie en geothermie

Ontdek meer over onze systeemcompetentie

Waterbeheer

Water is een kostbare grondstof en wordt wereldwijd steeds schaarser. De veilige waterbereiding en -voorziening vormen daarom in toenemende mate een globale uitdaging. Wilo biedt oplossingen voor toenemend complexe vereisten van de drinkwaterwinning en wateropvoering, en van het transport van afvalwater en de afvalwaterverwerking. Wilo-pompen en Wilo-pompsystemen voor het waterbeheer zetten wereldwijd standaarden met betrekking tot de technische prestaties en ten opzichte van efficiency en duurzaamheid.

Ontdek meer over de producten voor schoonwatertoepassingen

  • Drukverhoging
  • Waterbehandeling
  • Brandbestrijding
  • Irrigatie
  • Regenwaterhergebruik
  • Ongezuiverd water/bronwater

in het waterbeheerSeries zoeken