Wilo-Savus OPTI-DECA | Wilo

Wilo-Savus OPTI-DECA

Uw voordelen
Wilo-Savus OPTI-DECA

De voordelen voor u

 • Effectief en veilig zuiverwater aftappen om een hoge kwaliteit van het gezuiverde afvalwater te garanderen
 • Hoge proceszekerheid door vast geïnstalleerde en van het medium losgekoppelde installatie
 • Universeel aanpasbare en modificeerbare decanteertechnologie dankzij individueel installatiespecifieke dimensionering
 • Geen verontreiniging dankzij procesgerelateerde pulsering van het decanteerproces
Seriebeschrijving

Bouwtype

Een van het medium losgekoppelde geforceerd geregelde afvoerinrichting

Toepassing

Inrichting voor effectieve zuiverwaterafvoer in SBR-installaties

Uitrusting/functie

De fase van het zuiverwaterafvoer aan het einde een procescyclus is een beslissende processtap voor de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater. Alleen het gereinigde afvalwater mag bij de afvoer komen, zwevend materiaal moet veilig tegengehouden worden.

Gedurende de voorafgaande behandelingsfases (materiaaltoevoer, ventilatie, roeren en sedimentatie) is de afvoerinstallatie op een veilige afstand boven het zo hoog mogelijke waterpeil gepositioneerd. Bij de start van het afvoerproces via een elektrisch aangedreven kabellier stapsgewijs naar beneden gebracht en verdwijnt de afvoer leiding onder in de zuiverwaterzone. Het zuiverwater stroomt voornamelijk in onder het dalende waterpeil om drijvend slib tegen te houden. De afvoer gebeurt op een vrije helling.

Bij het bereiken van de minimale hoogte boven het water en de onderste eindstand is het afvoerproces voltooid. De afvoerinstallatie wordt weer teruggezet in zijn oorspronkelijke positie.

Type-aanduiding

Technische gegevens

 • Afvoerhoeveelheid: 200 … 1000 m³/h
 • Uitlaatbuis: DN 200 … DN 300
 • Afvoerbuis: DN 200 ... DN 400

Afvoerhoeveelheden boven 1000 m³/h op aanvraag.

Materialen

 • Afvoereenheid: Roestvrij staal A2/A4
 • Condensaateenheid: Roestvrij staal A2/A4
 • Wandhouder: Roestvrij staal A2/A4
 • Steunpunt: Roestvrij staal A2/A4

Constructie

De afvoerinstallatie bestaat uit een horizontaal geplaatste afvoereenheid en een condensaateenheid. Op de afvoereenheid is een starre vergrendeling voor drijvend slib bevestigd. Die condensaateenheid is via een scharnier met de niet inbegrepen leiding voor het leegmaken verbonden.

Het neerlaten en heffen van decanteerinrichting gebeurt via een elektrische kabellier. Die elektrische kabellier bestaat uit een drijfwerk-remmotor en een liertrommel. Het bovenste en onderste uitschakelpunt wordt via de eindstandschakelaar stopgezet. Voor onderhoud en installatie kan de afvoerinstallatie worden geplaats op in het bassin gemonteerde steunpunten.

Toestand bij levering

 • Afvoer- en condensaateenheid, scharnier, wandhouder en steunpunt
 • Elektrische kabellier
 • Bedrijfs- en onderhoudshandboek