Wilo-TP Control | Wilo

Wilo-TP Control

Automatisch meer zekerheid en efficiëntie in biologische afvalwaterverwerking.

Uw voordelen
Sewage treatment control Wilo-TP Control

Automatisch meer zekerheid en efficiëntie in biologische afvalwaterverwerking.

In de alledaagse werking van de installatie is niet elke dag zoals de andere. Schommelingen in de toevoer ontstaan seizoensgebonden, door industriële in- en uitschakelingen en door speciale gebeurtenissen zoals storingen. Deze schommelingen zijn een uitdaging voor elke exploitant van een zuiveringsinstallatie. De nieuwe Wilo-TP Control zuiveringsinstallatiebesturing biedt de exploitanten van installaties een betrouwbaar, op regels gebaseerd logisch besturingssysteem dat het dagelijkse werk vereenvoudigt.


De voordelen voor u

• Innovatief besturingssysteem individueel geconfigureerd voor elke zuiveringsinstallatie - schematische visualisatie voor een perfect overzicht

• Vergemakkelijking in het dagelijkse werk en meer comfort voor de gebruikers van het systeem

• Permanente bewaking van afvalwaterkenmerken en behandelingsstappen - dagelijkse registratie van gebeurtenissen en permanente besturing van procesgegevens

• Verhoging van de bedrijfsveiligheid door vroegtijdige detectie van interne en externe beïnvloedende factoren

• Eenvoudige en duidelijke weergave van alle procesrelevante gegevens

• Dagelijkse registratie van gebeurtenissen en opslaan van procesgegevens voor lange tijd

• Automatische aanpassing van de bedrijfstoestanden van de machinetechniek bij toevoerschommelingen en dus optimaal op elkaar afgestemde machinetechniek

• Vermijding van pieken en regeling van belastingsverschillen zonder handmatige tussenkomst

• Constante bewaking en snelle lokalisatie van storingen

• Proportionele energie-input voor het behalen van optimale reinigingsresultaten en de beste slibeigenschappen

• Mogelijkheid tot dataspiegeling in de cloud

• Veilige gegevensoverdracht en bewaking op afstand via Ethernet of Profinet, andere bussystemen optioneel op aanvraag

Seriebeschrijving

Bouwtype

Volledige en geautomatiseerde zuiveringsinstallatiebesturing

Toepassing

De nieuwe zuiveringsinstallatiebesturing Wilo-TP Control bewaakt en regelt bijna alle procesrelevante processen in openbare en industriële zuiveringsinstallaties. Hierdoor verenigt deze regelgebaseerde besturing de drie belangrijkste aspecten van een zuiveringsinstallatie in één toepassing: Procesautomatisering, procesveiligheid en procesdocumentatie. Zodoende verkrijgen de gebruikers van de installatie een betrouwbaar, op regels gebaseerd besturingssysteem dat het dagelijkse werk vergemakkelijkt.

Uitrusting/functie

Afhankelijk van de gekozen procestechniek wordt de besturing individueel aan elke toepassingssituatie aangepast. Als uitgangspunt wordt de kwaliteit van het afvalwater met betrekking tot de parameters zuurstof, redoxpotentiaal, temperatuur, pH-waarde, geleidbaarheid en troebelheid via sensoren naar de besturing gestuurd en vergeleken met de eerder geparametreerde gegevens. Bij afwijkingen grijpt de installatie automatisch in zodat de verschillende behandelingsfasen in de biologische afvalwaterverwerking, zoals nitrificatie en denitrificatie, materiaaltoevoerprocessen, retourslibtransport, decanteringsprocessen, overtollige slibverwijdering en de toevoeging van neerslagmiddelen en hulpstoffen optimaal op elkaar zijn afgestemd.

De zuiveringsinstallatiebesturing Wilo-TP Control regelt steeds het complexe samenspel van biologische, chemische, hydraulische alsmede mechanische componenten en besturingscomponenten voor optimale procescondities. Dit garandeert de best mogelijke werking van de installatie en vergemakkelijkt ook het dagelijkse werk in de zuiveringsinstallatie.

De innovatieve zuiveringsinstallatiebesturing wordt compleet geleverd en geïnstalleerd door de Wilo-experts, inclusief alle software- en hardwarecomponenten. Inbedrijfname, functietest en systeemoptimalisatie ronden het dienstenpakket van Wilo af. Verder kan de besturing ook in bestaande procesbesturingssystemen worden geïntegreerd.

Constructie

De Wilo-TP Control is een compacte SCADA-installatie voor de besturing van zuiveringsinstallaties van verschillende afmetingen en in verschillende bouwtypes. Het combineert een hoge gegevens- en proceszekerheid met het gemak van fabrieksautomatisering en een maximaal overzicht van de statusgegevens van de installatie. De installatie bestaat uit de volgende componenten:

  • Miras-besturing
  • Touchpanel of PC-client voor bediening
  • PLC-besturing
  • Aquadat database

Miras-besturing

De Miras-installatie is een op regels gebaseerde besturing voor toepassing in alle processtappen van zuiveringsinstallaties. Het regelt de procesrelevante processen zoals ventilatiecycli, slibretourtransport, overtollige slibverwijdering, toevoeging van neerslag- en hulpstoffen en een aparte centrale waterbehandeling, afhankelijk van de systeem- en processpecifieke parameters. In zuiveringsinstallaties met SBR-processen bepaalt Miras alle processtappen van een cyclus en kan flexibel reageren op de processtatus van de installatie. Er wordt ook rekening gehouden met speciale gebeurtenissen zoals regen of overbelasting. Daarmee kunnen de procesresultaten worden bewaakt en geoptimaliseerd.

Verder kan de Miras-installatie extra analoge waarden berekenen als "voortschrijdende gemiddelden" of "prognosewaarden". Zo kunnen procestoestanden als analoge waarden in de besturing verwerkt worden. Alle parameters worden geregistreerd en zijn beschikbaar voor processpecifieke installatiebesturing en voor latere evaluatie van de procestoestanden. De opslag vindt plaats in intervallen van 30 seconden, kortere intervallen zijn mogelijk. De analoge waarden worden opgeslagen met een nauwkeurigheid van 15 bits. Afzonderlijke gebeurtenissen kunnen worden uitgesloten van opslag of met een ander interval worden opgeslagen. Door de uitgebreide opslag kunnen de besturingsprocessen op verschillende niveaus worden bewaakt. Daardoor is ook traceerbaar, waarom een ingreep in de besturing tot stand kwam.

De Miras-installatie maakt ook de berekening van virtuele statusparameters mogelijk. Zo kunnen in tijd beperkte sensorstoringen worden gecompenseerd. Aan de hand van gedefinieerde prioriteiten berekent de installatie een middenkoers voor proceszekerheid. Verder kunnen zeer grote en flexibele regelmarges worden gerealiseerd. Dit maakt regeling mogelijk voor belastingsverschillen tot 100.000 P.E. zonder handmatige tussenkomst.

Bovendien maakt de Miras-installatie een energiezuinig bedrijf van de zuiveringsinstallatie mogelijk. Om stroompieken te voorkomen en om effluentwaarden af te vlakken, kunnen meerdere actieve slibinstallaties of SBR-reactoren asynchroon worden gebruikt, zelfs voor een beperkte periode.

De visualisatie gebeurt via de MIRVIS-interface. Het combineert een overzicht van de processen in een coherente curveweergave van de analoge waarden met de digitale gebeurtenissen in de loop van de tijd.

De Miras-installatie is een op regels gebaseerd systeem gebaseerd op een configuratie. Het is geen autonoom leersysteem. Nieuwe besturingsalgoritmen moeten naar behoefte worden geconfigureerd.

De installatie van de software gebeurt op een Linux-server. Voor de hoogst mogelijke proceszekerheid bestaat de software uit meerdere kleine programma's die op de achtergrond werken. Alle programma's moeten regelmatig communiceren met het hoofdprogramma (bewaker). Als een programma niet communiceert, wordt het programma opnieuw opgestart. Het hoofdprogramma moet op zijn beurt communiceren met een hardwarematige watchdog. Als deze communicatie mislukt, wordt de server opnieuw opgestart. Om de intrinsieke veiligheid van de server te optimaliseren, worden de processortemperatuur en ventilatorsnelheid van de server weergegeven in de visualisatie. Voor kritieke gebieden kunnen tegenmaatregelen of alarmen worden gespecificeerd.

Touchpanel of PC-client voor bediening

Om de bediening zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, zijn er twee opties om uit te kiezen:

  • In het eenvoudigste geval wordt een Siemens TP1500 Comfort toegepast als HMI. Het panel is uitgerust met het WinCC TIA Portal. De programmering wordt gedaan met Step 7 TIA Portal. De Wilo-TP Control combineert daarmee een krachtige procesbesturing met een eenvoudige gebruikersinterface in de kleinste ruimtes.
  • Installatie van WinCC of WinCC Open Architecture op een server met extra client- werkplekken voor zeer uitgebreide gebruikersinterfaces.

PLC-besturing

De interne besturing vindt plaats via een Siemens PLC CPU 1513_1 PN met Step 7 TIA Portal-programmering. Alle aangesloten componenten (sensoren, roerwerken, ventilatie …) zijn via Profinet als decentrale randapparatuur op de ET200SP aangesloten. Bovendien kunnen andere veldbustypes (bijv. ProfiBus, ModBus …) via andere communicatiemodules worden aangesloten. Zo blijft de interne opbouw compact. Alleen het netwerk moet als bekabeling naar buiten worden geleid.

Aquadat

De Aquadat-software is een database voor het opslaan van operationele gegevens en laboratoriumwaarden. Hiermee kunnen gegevens van de PLC, de gebruikersinterface en de Miras-installatie worden verwerkt. Bovendien kunnen handmatig gegevens in de database worden ingevoerd, opgeslagen en naar de Miras-installatie worden verzonden. Het programma werkt op de achtergrond. De bijbehorende handmatige invoer en rapporten worden uitgevoerd met de Aquadat-editor onder Windows of Linux.

Aquadat is gebaseerd op de professionele SQL database "Firebird", gratis multi-platform software die gebruikt kan worden op vele systemen zoals Windows, Linux of Mac. De configuratie gebeurt via de SQL-database en wordt aangepast aan de gewenste klantspecifieke toepassing. Daarnaast kan Aquadat alle gegevens uit de SQL-database exporteren naar Excel voor het genereren van rapportages en dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse rapporten opstellen.

Toestand bij levering

  • Schakelkast van roestvrij staal met hoofdschakelaar, zekering, Comfort Touch Panel en Linux-server met Linux Mint Debian 2.0
  • Software met grafische gebruikersinterface
  • Meting en optimalisatie van de zuiveringsinstallatie

Meetinstrumenten en sensoren zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang van TP-Control