Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten
Productvergelijking

Grootschalig drinkwaterproject uitgerust met bronpompen Wilo

Terug naar overzicht

23.03.2021

Leuk nieuws voor Wilo: de bekende pompenfabrikant trok recent aan hetlangste eind bij een aanbesteding voor een belangrijk drinkwaterproject.Het bedrijf mag er 34 Actun ZETOS-pompen leveren. “Dit is voor ons eengrote doorbraak, vermits het gaat om het eerste (groot) order voor de drinkwaterindustriein Nederland”, vertelt Martijn Bisschop.DOOR BART VANCAUWENBERGHE I FOTO’S WILO

Wilo haalde het project binnen, omdathun voorstel de klant op verschillendevlakken overtuigde. “We werden gekozenomdat we over een tijdbestek van vijftienjaar de hoogste efficiëntie koppelen aande laagste energie- en investeringskosten”,verduidelijkt Bisschop, accountmanagervoor watermanagement en de industrie.“De pompen zullen drinkwater oppompenuit de aquifer (watervoerende laag).”

Hoogste rendement

Met deze universele oplossing gaat Wiloer prat op ongezuiverd water of bronwaterop een heel efficiënte manier te onttrekken.“Deze pompen worden onder meerook gebruikt voor de offshore-industrie,warmte-koudeopslag, landbouwirrigatie ofde mijnbouwsector. Ze staan bekend voorhet hoogst mogelijke pomprendement inhun klasse (tot wel 85,5 procent), waardoorze een garantie op energiebesparende watervoorzieningvormen. Bovendien zijn zeverkrijgbaar met verschillende coatings. DeCERAM-coating verhoogt het rendementzelfs nog met 2 tot 3 procent. Om slakaangroeiop de pomp te vermijden, kunnen weeen CP-coating voorzien.”Essentieel is ook de hoge betrouwbaarheid,gewaarborgd door het corrosiebestendighydraulisch systeem dat integraal uit fijngegoten roestvrij staal is vervaardigd. “Hetgaat om een meertraps hydraulisch systeemmet halfaxiale waaiers. Door het verbeterdewaaierdesign en het balansgewicht dat opde waaier is aangesloten, loopt de pomperg rustig. Indien gewenst kunnen we depersaansluiting nog uitrusten met eengeïntegreerde terugslagklep. We kunnenbovendien een compleet, operationeel pakketleveren door te pomp te regelen via defrequentieregelaar Wilo-EFC.”

Motoren

Ook onder moeilijke omstandighedendraaien deze onderhoudsarme pompen zoalsgewenst dankzij hun hoge slijtvastheid,met een maximaal zandgehalte van 150g/m³. De pompen zijn ACS-gecertificeerd,waardoor ze geschikt zijn voor drinkwatergebruik.Bij het Nederlandse project zijn de pompenuitgerust met kortsluitankermotoren,maar met permanente magneetmotorenverhoogt de efficiëntie nog. “Momenteelonderzoekt onze klant of ook die pompenvoldoen aan hun erg strikte kwaliteitseisen(ISO 9906-1E). We hebben er het volstevertrouwen in dat dat het geval zal zijn,waardoor we bij volgende aanbestedingenook dit type motoren op onze pompen zullenkunnen aanbieden.”Momenteel is al een deel van de pompengeleverd en geïnstalleerd, andere zijn nogin productie. “Van deze Actun ZETOS-pompenhebben we al een K8- en een K10-serie(die laatste vervangt de verouderde bronpompenvan 12 en 14 inch,red.). Ons innovatieteam isvolop aan de slag om ookK6- en K12-pompen te ontwerpen,die erg interessantkunnen zijn voor respectievelijkkleine en grootschaligeprojecten.”Klanten kunnen bij Wilo ookterecht voor reparaties en revisiesvan pompen. “We nodigenklanten normaliter graagin onze fabriek uit, zodat zekunnen controleren of onzeproducten de FAT-test (FactoryAcceptance Test, gaatna of de pomp het gewenstevolume over een bepaaldeafstand kan verpompen,red.) met glans doorstaan. Incoronatijden organiseren we die bezoekenvirtueel”, besluit Martijn Bisschop.

Wilo-Actun ZETOS-K8 close-up hydraulics

De pompen zullen drinkwater oppompen uit de aquifer (watervoerende laag).

Actun Zetos op aanhangwagen