Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten
Productvergelijking

Samen klimaatverandering aanpakken

Terug naar overzicht

24.03.2024

Van 30 november tot 12 december vond de 28e Klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Deze conferentie, ook wel bekend als de 28th United Nations Climate Change Conference of COP28, werd gehouden in Dubai. Wilo was aanwezig bij dit belangrijke evenement.

Georg Weber in COP28 Leaderhip Interviews

Het primaire doel van de conferentie is het identificeren van strategieën en het sluiten van overeenkomsten om de klimaatdoelstellingen van Parijs te realiseren. Conform het klimaatakkoord van Parijs is het wereldwijde doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Deze inspanningen zijn cruciaal om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Er is sprake van een stijging van watergerelateerde milieurampen

Klimaatverandering resulteert momenteel in een aanzienlijke toename van watergerelateerde milieurampen, zoals overstromingen en droogtes. Bovendien wordt de watervoorziening steeds onzekerder, wat niet alleen gevolgen heeft voor ons drinkwater, maar ook voor onze voedselvoorziening. Volgens Oliver Hermes, President & CEO van de Wilo Groep, is de klimaatcrisis ook een watercrisis. Als technologiemultinational zijn wij er trots op dat ons portfolio volledig gericht is op transformatie. We bieden reeds hoogefficiënte en grondstoffenbesparende producten aan om de uitdagingen van klimaatverandering aan te gaan.

Wilo speelt een belangrijke rol op het gebied van duurzaam waterbeheer.

Als onderdeel van de COP28 Leadership Interviews sprak Georg Weber op 1 december over waterbeheer. Georg Weber is lid van de Raad van Bestuur en CTO van de Wilo Groep. Het wereldwijde waterverbruik is aanzienlijk en de zoetwaterreserves zijn zeer ongelijk verdeeld en slinken. Inefficiënte systemen leiden tot aanzienlijke waterverkwisting, terwijl de behandeling van afvalwater vaak wordt verwaarloosd. In 2050 wordt verwacht dat miljarden mensen te maken zullen krijgen met watertekorten. Weber benadrukt dat duurzaam waterbeheer de gevolgen van klimaatverandering kan verzachten.

Vertegenwoordigers uit de particuliere sector

De Conference of the Parties (COP) brengt 198 landen (of partijen) samen, waaronder ondertekende lidstaten, vertegenwoordigers van nationale en internationale organisaties en NGO's, evenals vertegenwoordigers van de particuliere sector. Vrijwel alle landen ter wereld zijn hier vertegenwoordigd. De rol van de particuliere sector wordt steeds belangrijker, met name bij de praktische organisatie van klimaatdoelen en het aanpakken van problemen met betrekking tot klimaatverandering. Klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid momenteel wordt geconfronteerd. Bij Wilo nemen we deze uitdaging serieus en pakken we deze aan met uiterst efficiënte producten en oplossingen, verantwoord management en sterke partnerschappen.

Contact Main

WILO nv