Zoeken
Contact
E-mail
Catalogus aanmaken
Mijn favorieten
Productvergelijking

Wilo biedt oplossing langsheen de 'watercyclus'

Terug naar overzicht

02.11.2021

Holistische benadering voor duurzame en veilige waterinfrastructuur

Dortmund. Wilo zet water in beweging, en dat al bijna 150 jaar. Een geest van vernieuwing en kracht is al sinds de oprichting van het bedrijf de constante, alomtegenwoordige drijver van de technologische expert. Dat blijkt uit de talloze projecten die telkens weer een revolutie teweegbrachten in het transport van water: de eerste circulatieversneller, de eerste elektronisch geregelde pomp, de eerste hoogefficiënte pomp en de eerste pomp met slimme netwerktechnologie werden stuk voor stuk ontworpen door Wilo. Daarbij had Wilo steeds één doel voor ogen: het leven makkelijker en beter maken.

“Bij Wilo zijn producten, oplossingen en innovaties geen doel op zich: ze worden ontworpen met de behoeften van de klant en de praktijk in het achterhoofd,” aldus Georg Weber, Chief Technology Officer van Wilo Group. Het maakt niet uit in welke toestand het water zich bevindt, noch of het warm of koud is. “De kerncompetentie van ons bedrijf is haast vervlochten met ons DNA, en dat is de behandeling van water in al zijn vormen: schoon water en afvalwater, warm en koud, extractie, transport en behandeling,” vervolgt Georg Weber.

Wilo speelt in op de huidige uitdagingen op het vlak van klimaatbescherming en duurzaamheid, en heeft daarbij strategische megatrends bepaald die als basis dienen om de oplossingen van de toekomst uit te werken. “In het kader van onze strategische langetermijnplanning hebben we vijf megatrends geïdentificeerd: naast Globalisering 2.0 gaat het om verstedelijking, water- en energietekorten, en klimaatverandering,” legt Georg Weber uit. “Waterinfrastructuur speelt een sleutelrol in al deze domeinen. Wilo ontwikkelt gepaste oplossingen langs de gehele zogeheten 'watercyclus'.

De groepsbrede Strategie 2025 richt zich precies op deze onderwerpen. “De holistische benadering bewijst ons engagement voor een modern, toekomstgericht en duurzaam portfolio,” aldus Thomas Lang, Group Vice President Group

Market Segment Management. “Focussen op de oplossing, zo creëren we op alle niveaus voordelen voor de klant.” Volgens Thomas Lang vergt de implementatie daarvan een duidelijke strategie met een levensvatbaar portfolio. Dat vraagt o.a. een intelligente expansie van de eigen hulpbronnen van het bedrijf in het servicegebied, bv. door strategische partnerschappen en gerichte overnames, alsook strikte implementatie.

Als holistische dienstverlener maakt de technologische expert met name gebruik van progressieve digitalisering om precieze antwoorden te formuleren op de uitdagingen die de beschreven megatrends opwerpen. “Slimme systemen in waterinfrastructuur zijn niet enkel nuttig om bijvoorbeeld de onderhoudskosten te drukken,” zegt Thomas Lang. “Hier schuilen ook grote voordelen op het vlak van energie-efficiëntie en operationele betrouwbaarheid die wij, als digitale pionier in de pompindustrie, benutten in onze oplossingen en vervolgens doorspelen aan onze klanten en partners.”