Axtar
Əlaqə
E-poçt
Kataloqun yaradılması
Mənim favoritlərim

"Təhlükəsizlik, gigiyena və münasiblik" ÖBB müasirləşdirməsinin diqqət mərkəzindədir (Foto: ÖBB/Robert Deopito)

Vyananın şimal qatar stansiyası maye qaldırıcı qurğuların onlayn nəzarətinə etibar edir

Təxminən 25000 əmlakı, 5000 binası və 1000-dən artıq qatar stansiyaları və dayanacaqları ilə Avstriya Federal Dəmiryolu (Österreichischen Bundesbahnen – ÖBB) ölkənin ən böyük əmlak sahiblərindən biridir. 760 yaxşı təlim keçmiş mütəxəssislər bu infrastrukturu saat ərzində işlək vəziyyətdə saxlayır. Veb əsaslı xidmətlər şirkətin qatar stansiyalarında çirkab suların tullantısını həyata keçirməyə yardım edir, bu Vyananın şimalında Praterstern stansiyasında effektli işləyir. Nasoslar və şəbəkə infrastrukturu Wilo tərəfindən təchiz olunur. 2008-ci ildə tamamlanmış kompleks - səyahətçilər üçün xoş abu-hava təmin edir və bu, həmçinin sanitar qovşaqlara da aiddir. Optimal səmərəliliyi, əməliyyat dayanıqlılığı və performansı təmin etmək üçün ÖBB Wilo-dan yeni "EMUport" maye qaldıran qurğu satın almışdır.

Qatar stansiyaları sanitar qovşaqları - xüsusi məsələdir

"Çıxış sistemləri, təmizləyicilər və nəzarət işçi heyəti sanitar qovşaqların xarici keyfiyyətini qoruyub saxlamaq üçün çalışa bilərlər, lakin onların funksiyalarının təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır" -deyə, ÖBB-nin Vyana Texnologiya İdarəetmə şöbəsindən Andreas Coufal layihə haqqında ümumi məlumat verərkən bildirmişdir. Və çox istifadə olunan ictimai sanitar qovşaqlarda işlək vəziyyətin qorunub saxlanması asan iş deyil: sanitar qovşaq istifadəçiləri müxtəlif tullantılardan istifadə edə bilərlər ki, bu da çirkab su nasoslarının istifadəyə yararsız vəziyyətə düşməsinə səbəb olur. Bu daha sonra növbəti istifadəçilər üçün xoşagəlməz hallar ilə nəticələnə bilər. "Daha öncə nasoslardan bərk maddələri təmizləmək üçün həftədə bir neçə dəfə təmir işləri həyata keçirməli olurduq"-deyə Coufal qeyd etmişdir.

Nasosları mühafizə etmək üçün bərk maddələri ayıran sistem

Wilo ‘EMUport’ maye qaldıran qurğusu tıxanma tezliyini azaltmışdır. Həqiqətən də, Vyananın yenilənmiş əsas qatar stansiyası çirkab suların tullantısını təmin etmək üçün 21 "EMUports"-dan istifadə edir. "Bu müsbət təcrübələrə əsaslanaraq, biz bərk tullantıların ayrılması sistemini Praterstern stansiyasında quraşdırmağı qərara aldıq"-deyə Coufal bildirmişdir.

Wilo bərk tullantıların ayrılması konseptinə əsasən daxil olan çirkab maye ilk olaraq konteynerə daxil olur, burada torlu şəbəkə bərk maddələri tutub saxlayır. Bu ilkin olaraq emal olunmuş çirkab sular daha sonra boş nasos vasitəsilə axıdılır və rezervuarda saxlanılır. Öncədən müəyyən edilmiş dolma səviyyəsinə çatdıqda nasos çirkab suları rezervuardan bərk maddə konteynerinə ötürür. Buradan təzyiq boruları bərk maddələri çirkab su şəbəkəsinə ötürür. Sistem iki ədəd bərk maddələrin çeşidlənməsi kamerası və nasoslara malikdir. Bunlar alterinativ olaraq işlədilir, hətta nöqsan və ya texniki baxış zamanı onlar davamlı olaraq işləyərək çirkab suların fasiləsiz axıdılmasını təmin edir.

İşlək vəziyyətin müntəzəm olaraq yoxlanılması və istismar müddəti üçün həlledici qabaqlayıcı texniki baxış və təmir faktorları

Bərk maddələrin çeşidlənməsi sistemi sayəsində, tıxana biləcək materiallar nasos hidravlikindən aralı saxlanılır. Maye qaldıran qurğuların nasosları hələ də müntəzəm texniki baxış və təmir tələb edir. Xüsusi intervallar ölçülərdir və DIN EN 12056-4 ilə müəyyən olunub. Kommersiya istifadəsi zamanı sistemə ixtisaslı mütəxəssis tərəfindən hər üç aydan bir texniki baxış keçirilməlidir. Bundan əlavə, maye qaldıran qurğular ayda bir dəfə operatoru tərəfindən ən azı iki ötürücü sikllərin işinə nəzarət etməklə yoxlanılmalıdır.

Bu ÖBB-nin müxtəlif obyektləri üzrə xeyli işin həyata keçirilməsini tələb edir. "Bundan əlavə, qatar stansiyasında bu cür intensiv istifadə hər ay nöqsanların təmir olunmasına səbəb olur"- deyə sanitar qovşaqlardan qeyri-düzgün istifadə ilə bağlı Andreas Coufal şikayət etmişdir. Bu səbəbdən ‘WiloCare’ konsepti iki başlıca sütuna əsaslanır: DIN EN 12056-4 standartına əsasən texniki baxış və təmir, eləcə də real zaman ərzində sistemə nəzarət etməklə nöqsanların aradan qaldırılması. Bu baxımdan, maye qaldıran qurğu sistem parametrlərini ünsiyyət qutusu vasitəsilə Wilo Cloud-a ötürən əlavə sensorlar ilə təchiz olunmuşdur. "Məlumatların təhlükəsizliyi baxımından, biz bu işi həyata keçirdikdə veb-əsaslı sistemdən istifadə edirik"- Niko Köslinq bildirmişdir. "Bu real zaman ərzində bütün həlledici əməliyyat parametrlərini təhlil edir. Nasos sərf olunan gücdə qeyri-adi artım qeydə alarsa Wilo xidmət texniki işçiləri problemin aradan qaldırılması və nasazlıq baş verməzdən öncə yerindəcə həll edilməsi üçün mövcud məlumatdan istifadə edə bilərlər."

Seçilmiş xidmət paketinin əhatə dairəsindən asılı olaraq, planlaşdırılmamış çağırışlar sabit qiymət ilə hesablana bilər və ya bəzən xidmət qiymətinə daxil edilə bilər. "Eləcə də aylıq status hesabatından texniki şəffaflıq baxımından, bu hesablana bilən qiymət şəffaflığını təmin edir" -deyə ÖBB-dən Andreas Coufal əlavə maliyyə üstünlüklərini qeyd edərkən bildirmişdir. Əlavə olaraq, xidmət ÖBB işçi heyəti üzərindən təzyiqi götürür."İşlək rejimin müntəzəm yoxlanılması və qabaqlayıcı texniki baxış işləri istismar müddəti üçün həlledicidir" -WILO Pumpen Österreich GmbH Xidmət Meneceri Thomas Huber bildirmişdir. "Bu iş icra olunmadığı təqdirdə, nasoslar qeyd olunan müddətdə çalışa bilməzlər və aktual istismar dövrü xərcləri istehsalçıdan asılı olmayaraq arta bilər" - Huber praktiki aspektlərdən söz açarkən vurğulamışdır.

Maye qaldıran qurğu - təxminən arxa axın səviyyəsindən altı metr aşağı çirkab su şəbəkəsinə və məlumat şəbəkəsinə qoşulmuşdur. ‘WiloCare’ xidməti vasitəsilə onlayn nəzarət əməliyyat etibarlılığını və sistemin istifadə müddətini artırır. (Foto: ÖBB/ Andreas Coufal)

Yardım nəzarətinin rəqəmsallaşdırılması

Bərk maddələrin ayrılması sistemləri ilə "EMUports"-dan istifadə xidmət çağırışlarını 50%-dək azaltmışdır. ‘WiloCare’ nəzarəti sayəsində bu xidmət ilkin olaraq əməliyyat parametrlərini optimallaşdırdığından və potensial nöqsan mənbələrini aradan qaldırdığından ciddi nöqsanlar artıq baş vermir. İkinci, Wilo texniki işçiləri tərəfindən həyata keçirilən müntəzəm texniki baxış işləri və ÖBB işçi heyəti tərəfindən bərk maddələrin ayrılması konteynerləri üzrə vaxtında həyata keçirilən nəzarət işləri təhlükəsiz əməliyyat üçün əsas yaradır.

Vyananın şimal qatar stansiyası və Prater əyləncə parkının kütlə tənzimləyicisi və sanitar qovşaqların gigiyenası ilə bağlı gündəlik 100000 kommutatora xidmət edən bu nəqliyyat mərkəzinin imicini möhkəmləndirmək üçün işlək vəziyyətə töhfə düzgün qiymətləndirilməlidir.

‘WiloCare’

Təklif üzrə üç xidmətli paketlər "həssas" nasos tətbiqlərinə- eləcə də artıq istifadə olunan nasoslara diqqət yönəldir. Təzyiq artırıcı sistemlər və çirkab suların qaldırılması qurğuları buna gözəl nümunədir, nöqsanlar təchizat və tullanma baxımından tıxaclara səbəb olur və tez-tez əsaslı təmir xərcləri ilə nəticələnir. Nasos sistemlərinin texniki və iqtisadi performansını təmin etmək veb əsaslı xidmətin yeni sistemlər və artıq istifadədə olan xidməti üçün təyin olunmuş məqsədidir.

Daha ətraflı məlumat əldə edin