Axtar
Əlaqə
E-poçt
Kataloqun yaradılması
Mənim favoritlərim
Сравнение изделий

Wilo və BIM ilə etibarlı və səmərəli layihə və istismar

Wilo şirkəti Cadenas iştirakı ilə ETIM standartlara uyğun BIM modellərini təklif edir

2020-ci ildən etibarən Wilo BIM məlumatları üçün yeni bir portal təklif edir. Strateji tərəfdaşımız, elektron CAD məhsul kataloqu (eCATALOGsolutions) yaratmış aparıcı proqram istehsalçısı olaraq CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH-ni seçdik.

Burada necə işlədiyini görə bilərsiniz: видео компании Cadenas (YouTube)

Wilo şirkəti bu platformadakı layihəçilərə çirkab su nasosları, təmiz su nasosları, standart və split nasoslar üçün mümkün olan dəstəyi və BIM modellərini təklif edir.

Nasos modelləri LOD 200 (Box), LOD 300 Precise Geometry) və LOD 350-də təqdim olunub

BIM portalının genişləndirilməsi yaxın aylarda da davam edəcək və ticarət bina avadanlığı üçün əlavə məhsullar əlavə ediləcəkdir. Bu məhsullar üçün, Wilo-Revit plaginimizə əsaslanan bir həll istifadə etməyi də təklif edirik.

BIMcatalogs.net plagin
CAD Homepage

CAD-Kataloq

Peşəkar CAD-konstruksiyalarının daha sürətlə hazırlanması: Praktik Wilo-CAD-kataloqu ilə lahiyəçi və qurğu texnikləri Wilo-nasosları və nasos sistemlərinin 2D və 3D-CAD fayllarına daha tez daxil ola bilərlər.

Arzu olunan sxemi lazım olan formatda (DWG 2D oder 3D und STEP) seçib yüklənməni başlatmaq üçün düyməni bir neçə dəfə sıxmaq kifayətdir.

Siz uzun axtarışlar etmədən Wilo-nun CAD – kataloqu Sizə günün istənilən vaxtında miqyasa uyğun sxemlər göndərir.

CAD-Kataloq

Revit proqramında hazırlanmış avadanlıqlarımızın modellərini də yükləyə bilərsiniz. Məlumat SP328.1325800.2017 və Autodesk BIM 2.0 standartına uyğundur.


Building Information Modelling (BIM) nədir?

Bina Məlumat Modelləşdirmə (BİM), bina obyektinin texniki və funksional xüsusiyyətlərinin üç ölçülü bir model kimi təmsil olunduğu tikintidə dizayn üsuludur. Bütün zəruri məlumatlar tikinti başlamazdan əvvəl sözdə "rəqəmsal əkiz" ə birləşdirilir. Bu vəziyyətdə, tikinti mərhələsində bütün iştirakçılar "əkizə" və müvafiq olaraq hazırkı tikinti layihəsinə daxil olmaq imkanı əldə edirlər.

Consultant Jens - SiBoost


BIM — bu bir optimallaşdırma prosesidir, və layihənin icrasının sürətlənməsi və dəyərinin azaldılması onun məqsədidir. İstənilən ölçüdə olan layihələrə tətbiq oluna bilər. Bir çox ölkələrdə BIM ilə işləməsi artıq açıq tenderlərində memarlar və dizaynerlər üçün məcburi hala gəldi.


  • Dizayn mərhələsində səhvlərdən qorunmaq imkanı (məsələn, boru keçidləri "rəqəmsal əkizdə" asanlıqla aşkarlanır və düzəldilir).


  • Bütün layihə iştirakçılarının daim aktuallaşan məlumat


  • Texniki məlumatlarla CAD rəsmlərinin doyması.BİM binanın bütün həyat dövrünü müşayiət edir

İnşaat mərhələsinin sonunda, "rəqəmsal əkiz" sifarişçinin mülkiyyətinə çevrilir və o, infrastruktur idarəetmə sistemindəki məlumatları istifadə edərək əməliyyat xərclərini optimallaşdıra bilər.

BIM standartlaşdırması

BİM-in layihələrdə istifadəsi ilə bağlı istifadəçi rəyi bu metodun yalnız üstünlüklərə sahib olduğunu göstərir. Beynəlxalq təcrübə göstərdi ki, bir çox ölkələrdə metod artıq dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən tikinti layihələri üçün qəbul edilmiş və ya hətta məcburi hala gəlmişdir.

Bu mövzu Almaniyada da fəal şəkildə təbliğ olunur. 2015-ci ilin sonunda Federal Nəqliyyat və Rəqəmsal İnfrastruktur Nazirliyi "Böyük obyektlərin tikintisi" adlı bir islahat komissiyası yaratdı və siyasi layihələrə başladı. Bundan əlavə, 2017-ci ildən etibarən nəqliyyat infrastrukturu layihələri əsasən BIM dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir və hazırkı məqsəd - 2020-ci ildən etibarən BİM-in federal nəqliyyat infrastrukturu layihələrində məcburi istifadəsidir.

BIM Lifecycle (English)

Tez-tez verilən suallar

BIM-in adi CAD modellərindən necə fərqlənir?

Помимо трехмерной CAD-модели, BIM содержит и другие метаданные, например артикульный номер, наименование артикула, присоединительные размеры фланца / резьбового соединения труб, технические параметры электрических соединений, а также все основные установочные размеры. В будущем модели BIM могут дополняться и другими параметрами насоса, например: гидравлическая мощность, характеристики эффективности, способы регулирования (dp-V, dp-C, регулирование в зависимости от частоты вращения). Стандартизация еще не завершена, однако в ближайшие месяцы и годы предположительно будут добавлены дополнительные данные, например объемы загрузки, информация о вторичной переработке и программные алгоритмы.

BIM üçün dörd və ya hətta yeddi ölçülü modellər tez-tez istifadə olunur. 4D - 7D modelləri nələr üçün istifadə olunur?

4D или 7D характеризует число информационных уровней, входящих в модель BIM. Отправной точкой являются трехмерные модели, дающие возможность математического описания пространственных связей и дублирования объектов. Четвертое измерение (4D) дополняет пространственные измерения компонентом времени (информация, связанная со временем и сроками), пятое измерение (5D) включает информацию о стоимости. Для 7D-модели, кроме описанного выше, добавляются данные об устойчивости и эффективности (6D), а также данные о системе управления инфраструктурой (7D).

Layihə üçün BIM tələb olunurmu?

В настоящее время BIM уже находит применение во многих странах либо является обязательным для проектов на публичных тендерах, т. к. его преимущества в ходе всего процесса проектирования очевидны. Для строительных проектов, финансируемых на средства частных лиц, BIM не является обязательным, но применяется все больше и больше за счет преимуществ методики. Только при проектировании одно- и двухквартирных домов использование BIM пока не ожидается ввиду низкой доли инженерного оборудования зданий и отсутствия системы управления инфраструктурой.

ETIM standartlaşdırma nə deməkdir?

ETIM — это инициатива по стандартизации электронного информационного обмена данными изделий в области электротехники (электромонтажной продукции, бытовых электроприборов и бытовой электронной техники) и в смежных отраслях (в настоящее время это, в частности, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также сантехника) для создания возможности

электронных торговых операций по этой продукции. Стандарт специально ориентирован на требования этих смежных отраслей и позволяет создавать типовое техническое описание изделий и относить их к определенному классу продукции. Изделия распределяются по классам артикулов без иерархической структуры. Внутри класса артикулов, в свою очередь, проводится деление на сравнимые изделия. Название класса артикулов можно найти по соответствующим синонимам, указывающим на класс. Специалисты по соответствующей продукции присваивают каждому классу технические характеристики, описывающие изделие. Так создается классификация ETIM.

Стандартизация позволяет находить технические изделия по их классу или техническим характеристикам независимо от поставщика. Классификация ETIM применяется при передаче технических данных изделия (например, для онлайн-каталогов). ETIM принципиально является свободным стандартом, т. е. использовать модель данных может любой, без лицензионных сборов. Начиная с версии ETIM 7.0 (2017) в классификацию также входит сектор систем сантехники, отопления и кондиционирования.

Açıq/qapalı BIM

Closed BIM описывает программно-зависимый обмен данными цифровых моделей строительных объектов с использованием закрытых проприетарных форматов данных, например Revit, Allplan, Archicad и т. д.

И наоборот, Open BIM означает возможность программно-независимого обмена данными моделей строительных объектов. Здесь используется открытый, не зависящий от платформы, формат данных, например IFC (Industry Foundation Classes). Замена геометрических моделей возможна без ограничений, тогда как замена моделей данных возможна лишь в ограниченном объеме.

İnkişaf səviyyəsi - Level of Development (LoD)

В методике BIM используются термины Level of Information (LoI), Level of Geometry (LoG) и Level of Coordination (LoC), которые подразделяются на пять ступеней, от 100 до 500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Понятие Level of Development (LoD) состоит из вспомогательных индикаторов LoI, LoC и LoG и определяет общую степень реализации виртуального элемента конструкции.