Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu

Wilo mahdollistavat tehokkaan suunnittelun ja käytön nyt ja tulevaisuudessa.

Kiinteistötekniikka- ja vesitalousratkaisujen tarjoajana meillä on kattavien tuote- ja palvelukokonaisuuksien lisäksi myös ajankohtaisia BIM-malleja, joiden avulla voimme tukea sinua hankkeen suunnittelussa.

Meidän BIM-malleillamme voit parantaa suunnitteluvarmuutta ja tehdä ajoissa valvontatoimenpiteitä ja virheanalyyseja – olipa kyse sitten omakotitalon rakentamisesta tai suuremmista hankkeista.

BIM-mallimme auttavat sinua kuvaamaan rakennuksen tai infrastruktuurin koko elinkaaren ja tukevat samalla jokaista vaihetta – hankkeen luonnoksesta ja toteutuksen suunnittelusta luovutusmenettelyyn sekä rakennustyön suunnittelusta ja valvonnasta kohteen jatkuvaan huoltoon.

Hyödy Wilo-ratkaisuistamme ja ota BIM-mallimme käyttöön hankkeesi kaikissa vaiheissa.

Wilo tarjoaa ETIM-luokiteltuja BIM-malleja Cadenasin kautta

Vuoden 2020 puolesta välistä alkaen Wilo tarjoaa uuden portaalin BIM-tiedoille. Olemme valinneet strategiseksi kumppaniksemme CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH:n, joka on johtava ohjelmistovalmistaja muun muassa elektronisille CAD-tuoteluetteloille (eCATALOGsolutions).

Tästä voit katsoa, miten ratkaisu toimii: Video Youtube

Wilo tarjoaa tällä alustalla suunnittelijoille nyt parasta mahdollista tukea ja BIM-malleja jätevesi-, sadevesi- ja normipumpuille sekä pumpuille, joissa on aksiaalisesti jaettu pesä. Myös sekoittimia on saatavilla. BIM-malleissa on metatietolauseke kulloisestakin ETIM-luokasta (EC) kaikkien ETIM-jäsenmaiden omalla kielellä, ja olemassa olevan ETIM-malliluokituksen (MC) tapauksessa ne on myös geometrisesti standardisoitu.

Haluttu pumppu voidaan siis valita suoraan (ETIM-)ominaisuuksien mukaan ja ladata esim. Revit-, STEP- tai DWG-muodossa ja integroida BIM-rakennusmalliin. Cadenasin käyttöön toimittaman liitännäisen avulla sopivimman ratkaisun valinta on mahdollista suoraan totutussa CAD-ympäristössä ja siten jopa entistä yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. ETIM-luokittelun avulla voidaan lisäksi välttää teknisiä ja kielellisiä virhetulkintoja, ja sen avulla suunnittelija voi verrata kilpailua neutraalisti.

Wilo tarjoaa pumppumalleja tasoille LOD 200 (Bounding Box), LOD 300 (Precise Geometry) ja LOD 350, jossa on lisäksi muita liitospisteitä.

BIM-portaalia laajennetaan seuraavien kuukausien aikana lisää, ja sitä täydennetään muilla kaupallisen kiinteistötekniikan tuotemallisarjoilla. Näille tuotteille tarjoamme toistaiseksi myös ratkaisun Wilo Revit liitännäisemme kautta.

Entistä nopeampaa CAD-suunnittelua ammattilaisille: Wilon kätevästä CAD-tuoteluettelosta suunnittelijat ja kiinteistötekniikasta vastaavat asiantuntijat saavat Wilo-pumppujen ja -pumppujärjestelmien 2D- ja 3D-CAD-tiedot nopeasti. Muutamalla napsautuksella voit valita haluamasi piirustuksen tarvittavassa muodossa (DWG 2D tai 3D ja STEP) ja käynnistää latauksen. Wilon CAD-tuoteluettelosta saat mittakaavapiirustukset milloin tahansa ilman pitkällistä etsimistä.

CAD-tuoteluettelo

Mitä Building Information Modelling (BIM) tarkoittaa?

Building Information Modelling (BIM) on rakennusalan suunnittelumenetelmä, joka esittää rakenteen tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet virtuaalisesti 3D-mallissa. Kaikki asiaankuuluvat tiedot yhdistetään ennen rakennustöiden aloitusta niin kutsutuksi digitaaliseksi kaksoseksi. Rakennusvaiheen aikana kaikilla osallisilla on pääsy digitaaliseen kaksoseen ja siten ajantasaiseen rakennussuunnitelmaan.

Consultant Jens - SiBoost

BIM on optimointiprosessi, jonka tavoitteena on hankkeen nopea ja kustannustehokas käsittely. Se soveltuu kaikenkokoisiin projekteihin, ja monissa maissa BIMin käyttö on jo pakollista arkkitehdeille ja suunnittelijoille julkisissa kilpailutuksissa.

Rakennuttajat voivat hyötyä tavanomaista lyhyemmistä rakennusajoista ja alhaisemmista kustannuksista seuraavien etujen avulla:

  • Virheiden välttäminen jo suunnitteluvaiheessa – esimerkiksi putkien törmäykset voidaan helposti tunnistaa ja korjata digitaalisessa kaksosessa
  • Parantunut tuottavuus, koska ajankohtaiset tiedot/suunnitelmat ovat aina kaikkien osallisten saatavilla
  • Teknisten tietojen lisääminen CAD-geometrioihin

BIM on mukana rakennuksen koko elinkaaren ajan

Rakennusvaiheen jälkeen digitaalinen kaksonen siirtyy rakennuttajan omistukseen. Tietojen avulla rakennuttaja voi hallinnoida kiinteistöä kustannustehokkaasti. Myös rakennusta purettaessa digitaalisen kaksosen tiedot voivat auttaa raaka-aineiden hävittämisessä ja kierrättämisessä. Näin kaikki osalliset hyötyvät lopulta BIMistä.

BIMin standardisoiminen käynnissä

BIMiä käyttävien kokemuksiin perustuvat raportit osoittavat, että tällä mallinnustavalla on ainoastaan etuja. Kansainvälisessä vertailussa monet maat ovat asian jo tunnistaneet, vakiinnuttaneet tavan ja/tai jopa tehneet sen käytöstä pakollista julkisesti rahoitetuissa rakennushankkeissa.

Myös Saksa edistää asiaa aktiivisesti. Vuoden 2015 lopulla Saksan liikenteen ja digitaalisen infrastruktuurin ministeriö muodosti uudistuskomission nimeltä ”Suurhankkeiden rakennus” ja käynnisti pilottihankkeita. Vuoden 2017 puolivälistä alkaen on toteutettu yhä enemmän BIM-tuettuja liikenneinfrastruktuurihankkeita. Tavoitteena on, että BIMiä käytetään vuodesta 2020 alkaen pääsääntöisesti liittovaltion liikenneinfrastruktuurihankkeissa.

BIM Lifecycle (English)

Usein kysytyt kysymykset BIMistä

Miten BIM eroaa perinteisistä CAD-malleista?

BIM sisältää 3D-CAD-mallin lisäksi muita metatietoja, kuten tuotenumeron, tuotekuvauksen, laipan/putkiliittimen liitosmitat, sähköliitäntöjen liitäntätiedot sekä kaikki muut asiaankuuluvat asennusmitat. Tulevaisuudessa BIM-malleihin voidaan lisätä muita pumpputietoja, kuten: hydraulinen teho, tehokkuusarvot, säätötapa (dp-V, dp-C, kierrosluvusta riippuva säätö). Standardisointia ei ole vielä saatettu päätökseen, mutta oletettavasti muita tietoja, kuten asennustilat, kierrätystiedot sekä ohjelmistoalgoritmit, lisätään seuraavien kuukausien ja vuosien aikana.

BIM-mallien yhteydessä puhutaan usein 4D-malleista tai 7D-malleista. Mitä 4D ja 7D tarkoittavat?

4D tai 7D viittaavat BIM-mallien sisältämien tietotasojen lukumäärään. Lähtökohtana ovat 3D-mallit, joiden avulla kohteiden spatiaaliset suhteet ja päällekkäisyydet voidaan kuvata matemaattisesti. Neljäs ulottuvuus (4D) täydentää spatiaalista ulottuvuutta aikakomponentilla (aikaan ja ajankohtaan liittyvät tiedot), viides ulottuvuus (5D) kattaa kustannuksiin liittyvät tiedot. 7D-malliin täydennetään lisäksi kestävyyttä ja tehokkuutta koskevat tiedot (6D) sekä kiinteistön hallintaa koskevat tiedot (7D).

Onko BIM-tietomallinnuksen käyttö pakollista minun hankkeessani?

BIM-tietomallinnusta käytetään nykyään jo hyvin monissa maissa, ja sen käyttö on joissain maissa pakollista julkisesti kilpailutetuissa hankkeissa, sillä sen edut ovat huomattavat koko hankkeen kannalta. Yksityisesti rahoitetuissa rakennushankkeissa BIMin käyttö ei ole pakollista, mutta sitä käytetään yhä useammin, ja se on metodiikan varsinainen alullepanija. Ainoastaan omakoti- ja paritalojen suunnittelussa BIMin käyttöä ei toistaiseksi ole odotettavissa, sillä niissä on vain vähän teknisiä kiinteistöjärjestelmiä ja kiinteistön hallintaan liittyviä tarpeita.

Mitä ETIM-standardisointi tarkoittaa?

ETIM on aloite sähkötekniikan (sähköasennuslaitteet, kotitalouslaitteet ja viihde-elektroniikka) ja siihen liittyvien alojen (toistaiseksi muun muassa LVI-/saniteettitekniikka) tuotteiden sähköisen tietojenvaihdon standardisoimiseksi, jotta kyseisiä tuotteita voidaan myydä sähköisesti. Standardi on suunnattu erityisesti kyseisten valittujen alojen vaatimuksiin, ja sen avulla tavarat voidaan kuvata yhtenäisesti ja teknisesti sekä luokitella tiettyyn tuoteluokkaan. Tuotteet luokitellaan ilman hierarkiaa tuoteluokkiin. Yhdessä tuoteluokassa on sitten keskenään verrattavia tuotteita. Luokkaan viittaavien synonyymien avulla voidaan myös löytää tuoteluokan nimi. Tuotteisiin erikoistuneet ammattihenkilöt luokittelevat jokaiseen luokkaan teknisiä ominaisuuksia, jotka kuvaavat tuotetta. Näin syntyy ETIM-luokittelu.

Standardisoinnin avulla tekniset tuotteet voidaan löytää luokan tai teknisten ominaisuuksien perusteella toimittajasta riippumatta. ETIMiä käytetään teknisiä tuotetietoja siirrettäessä, esimerkiksi verkossa olevia tuoteluetteloita varten. ETIM on lähtökohtaisesti vapaa standardi, eli tietomallia voi käyttää kuka tahansa ilman lisenssimaksuja. ETIMin versiosta 7.0 (2017) alkaen siihen on integroitu myös saniteetti-/lämmitys-/ilmastointisektori.

Open/closed BIM

Closed BIM kuvaa ohjelmistosta riippuvaista digitaalisten rakennusmallien tietojenvaihtoa suljettujen, yksityisomistuksellisten tiedostomuotojen, esim. Revitin, Allplanin tai Archicadin avulla.

Open BIM puolestaan tarkoittaa, että rakennusmallien tietojenvaihto on mahdollista ohjelmistosta riippumatta. Tällöin käytetään avointa, ei-natiivia tiedostomuotoa, esim. IFC:tä (Industry Foundation Classes). Geometriamallien vaihto on rajoittamatonta, mutta tietomallien vaihto on vain rajoitetusti mahdollista.

Level of Development (LoD) eli kehitystaso

BIM-mallinnuksessa käytetään termejä ”Level of Information” (LoI), ”Level of Geometry” (LoG) ja ”Level of Coordination (LoC)”, joita käytetään viidessä tasossa 100–500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Level of Development (LoD) käsite koostuu osaindikaattoreista LoI, LoC ja LoG, ja se määrittää virtuaalisen rakenneosan kokonaiskypsyysasteen.