Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu

Ilmastonmuutosta vastaan nopeasti ja tehokkaasti

Qingdao view from the sea

Wilo-Energy Solutions – ennakoivilla tehostamistoimilla kohti energia-ajattelun muutosta.

Kun otetaan huomioon käynnissä oleva ilmastonmuutos, on selvää, että energiavaroja on käytettävä kestävällä tavalla. Aasian ja Afrikan kaupungistuminen ja pyrkimys kohti läntistä elintasoa osoittavat, että luopumiseen perustuva strategia ei ole varteenotettava ratkaisu. Tarvitsemme sen sijaan konsepteja, joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi – ja pian.

Ekologia – kasvun moottori

Energia-ajattelun muutos on tulevina vuosikymmeninä yksi ympäristö- ja talouspolitiikan suurimmista haasteista. Saksa on yksi valtioista, jotka ovat muotoilleet konkreettisia tavoitteita onnistuneen energiamuutoksen toteuttamiseksi. Saksassa pyritään vuoteen 2050 mennessä tuottamaan 80 % sähköntarpeesta uusiutuvalla energialla ja vähentämään primaarienergiankulutusta 50 % vuoteen 2008 verrattuna.

Jos onnistumme osoittamaan, että ympäristönsuojelu ja talouskasvu eivät sulje toisiaan pois, Saksan malli voi toimia esimerkkinä muille ja vahvistaa taloudellista painoarvoamme.

CO2-päästöjen vähentäminen – maailmanlaajuinen haaste

Wilo on työskennellyt energiatehokkuuden parissa jo vuosikymmenten ajan. Suuri osa maailman kaikista käytössä olevista pumpuista on teknisesti vanhentuneita. Vanhojen, säätämättömien pumppujen vaihto nykyaikaisiin tehokkaisiin pumppuihin tuo mukanaan valtavan säästöpotentiaalin. Maailmanlaajuisia CO2-päästöjä voidaan vähentää pysyvästi.

Taloudellisuutta ja kestävää kehitystä koskeva aloite

Wilo-Energy Solutions on aloite, jolla pyrimme edistämään vielä toimivien mutta säätämättömien pumppujen ennakoivaa vaihtoa Wilon high efficiency -pumppuihin. Pyrimme osoittamaan kaikki ennakoivan vaihdon hyödyt julkisten, kaupallisten ja teollisten kiinteistöjen, järjestelmien ja kohteiden ylläpitäjille. Ympäristöä koskevien hyötyjen lisäksi perusteina ovat esimerkiksi 80 % alhaisemmat energiakustannukset sekä tulevaisuutta, vedensyöttöä ja hygieniaa koskeva varmuus.

Optimaalista energiatehokkuutta kaikkiin kohteisiin

Wilon pumpputeknologiaa käytetään lämmityksessä, jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, vesihuollossa ja jäteveden käsittelyssä sekä teollisissa sovelluksissa. Wilo-Energy Solutions -konseptin yhteydessä tarjoamme 6 mallia, jotka mahdollistavat optimaalisen energiatehokkuuden lähes kaikissa käyttökohteissa.

Esimerkkejä huipputuotteistamme:

Haluatko henkilökohtaista neuvontaa?


Soita +358 (0) 207 401 540

Laita viestiä