Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu

Wilon vesitalousratkaisut

Älykkäillä tekniikoilla helpotusta maailmanlaajuiseen vedenvähyyteen

Vesi on yksi maapallon arvokkaimmista luonnonvaroista. Maailman kasvava väestö kuluttaa yhä enemmän vettä juomiseen, pesemiseen, siivoukseen, maatalouteen ja teollisuuteen. Veden puute on polttava ongelma eri puolilla maailmaa – ja tuo mukanaan suuren konfliktipotentiaalin. Veden saanti ja käsittely kuuluvatkin tulevaisuuden tärkeimpiin haasteisiin. Wilo kehittää pumppuja ja järjestelmiä, joiden avulla voidaan hyödyntää ja optimoida uusia vedensaannin lähteitä ja menetelmiä. Joustavat ratkaisumme takaavat luotettavan vesihuollon ja mukautuvat erilaisten rakennusten, kuten kerrostalojen, koulujen ja teollisuuskompleksien, vaatimuksiin. Yksilöllisillä konsepteilla ja tehokkailla tekniikoilla edistämme älykkäiden verkkojen ja hajautettujen vedenpuhdistuslaitosten rakentamista. Sovelluksiimme kuuluvat sadeveden talteenottoon, vesihuoltoon, paineenkorotukseen, sammutusvesihuoltoon, vedenpuhdistukseen, raakaveden ottoon, suolanpoistoon ja kaupalliseen maatalouteen käytettävät pumput ja pumppujärjestelmät.

Luotettavaa vedenkäsittelyä – käyttövettä Jordanin laaksosta

On maita, joissa vesihuolto on erittäin haastavaa. Esimerkiksi sopii Jordania, joka on yksi maailman vähävetisimmistä maista. Käyttövesi pumpataan Jordan-joen laaksosta yli 1 400 metriä ylemmäs suuriin kaupunkeihin. Ongelmaa pahentavat kasvava väestömäärä ja vanhat, vuotavat putkistot. Wilo toimitti uudet laitteistot ja ennen kaikkea osaamista Ebquoreyehissa sijaitsevalle käyttövesipumppaamolle. Pumppaamo on nyt varustettu kahdella tehokkaalla EMU K -tyypin painevaippapumpulla, energiansäästöjärjestelmillä ja uudella valvomolla, ja se huolehtii 50 000 ihmisen käyttöveden pumppauksesta. Entiseen verrattuna se säästää vuodessa yli 1,5 miljoonaa kW/h energiaa, 1 100 tonnia hiilidioksidia ja yli 110 000 euron edestä sähkökustannuksia.

Luotettavat jätevesijärjestelmät kasvaviin kaupunkeihin

Kaupungit ovat tulevaisuuden elinympäristöjä – ja aiheuttavat meille suuria haasteita. Yksi haasteista on harmaa- ja jäteveden poisto niin, että hygieniavaatimukset täyttyvät ja hajuhaitat vältetään. Kaikkialla, missä jätevettä ei saada ongelmitta ohjattua alaspäin viettäviä putkia pitkin viemärijärjestelmään, on siksi käytettävä tehokkaita jätevesipumppuja ja pumppaamoja. Wilon tehokkaat ja erittäin taloudelliset tuotteet ja järjestelmät huolehtivat jäteveden keräyksestä ja kuljetuksesta luotettavasti ja resursseja säästäen. Kehittämällä tehokkaita jäteveden käsittelyratkaisuja edistämme ympäristön suojelua sekä veden, arvokkaan luonnonvaran, kestävää käyttöä.

Modulaarinen vesi-infrastruktuuri kasvavissa asutuskeskuksissa

Älykkäitä teknisiä konsepteja ei tarvita missään kipeämmin kuin Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Aasian nopeasti kasvavissa asutuskeskuksissa. Wilo kehittää joustavaa infrastruktuurijärjestelmää Darmstadtin teknillisen yliopiston kanssa toteutettavassa Semizentral-tutkimusprojektissa. Semizentral kasvaa kaupunkien mukana, ja siinä jäteveden ja orgaanisen jätteen virrat integroidaan modulaariseksi ratkaisukonseptiksi. Kiinan Qingdaossa toimivassa pilottilaitoksessa toimii 56 hightech-pumppuamme, jotka auttavat tuottamaan käyttövettä ja energiaa jätevedestä ja orgaanisesta jätteestä. Energiatehokkaat tyhjennysmoottori-sekoittimet, pumput, paineenkorotusasemat ja palonsammutusjärjestelmät mahdollistavat koko laitoksen energiaomavaraisuuden.

Räätälöinnillä luotettavuutta teollisuusprosesseihin

Jokaisessa teollisuusympäristössä on omat tiukat vaatimuksensa käytössä olevien komponenttien valmistustavalle ja materiaaleille. Siksi kehitämme kumppaneillemme ja asiakkaillemme yksilöllisiä teollisuusratkaisuja ja -tuotteita, jotka takaavat tuotantoprosessien tehokkuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden. Pumppumme auttavat esimerkiksi elintarviketeollisuudessa noudattamaan tärkeitä laatu- ja hygienianormeja tai metalliteollisuudessa täyttämään tiukimmat vaatimukset ja ympäristömääräykset. Kaivosalalla kaivosvedet pumpataan pois luotettavasti, ja energiantuotannossa pumput parantavat laitosten syöttövarmuutta merkittävästi myös kuormitushuippujen aikana. Monet tunnetut teollisuusyritykset luottavat laatuumme ja palveluumme ympäri maailman.

Esimerkkejä asiakkaistamme:

Elintarviketeollisuus: Fischtechnik International Engineering GmbH

Metalliteollisuus: Salzgitter Flachstahl AG, Saksa; ThyssenKrupp Steel Europe AG

Kaivosteollisuus: Vattenfall Europe Mining AG; Mopani Copper Mines, Sambia

Energiantuotanto: Shangdun voimalaitos, Kiina; Anpara Power Station, Intia