Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu
Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC | Wilo
Edut
Wilo-COR 4 Helix V 605/CC

Erityisominaisuudet/tuote-edut

 • Lujatekoinen järjestelmä standardin DIN 1988 (EN 806) mukaan
 • Erittäin tehokas pumppuhydrauliikka
 • Painehäviöoptimoitu kokonaislaitteisto
 • 2 - 6 rinnakkain kytkettyä, pystysuuntaista, mallisarjaan Helix V kuuluvaa jaloteräksistä korkeapaine-keskipakopumppua
 • Komfort-ohjaus-/säätölaite CC laajennetuilla toiminnoilla, mikrotietokoneohjauksella ja kosketusnäytöllä, ilman taajuusmuuttajaa tai sen kanssa peruskuormapumpun portaattomaan säätöön

Suositellut palvelut

Mallisarjan kuvaus
Comfort CO(R)

Rakenne

Korkean hyötysuhteen kytkentävalmis vedensiirtoasema (normaalisti imevä), sisältää 2 - 6 rinnakain kytkettyä pystyasentoista, jaloteräksestä valmistettua sarjan Helix V korkeapaine-keskipakopumppua (kuivamoottorimalli),. Comfort Controller SC -säätimen (saatavana taajuusmuuttajalla varustettuna tai ilman taajuusmuuttajaa).

Käyttö

 • Täysautomaattinen vesihuolto ja paineenkorotus tulovirtaustilassa yleisestä vesijohtoverkosta tai säiliöstä yksityiseen, yritysten, teollisuuden ja kunnalliseen käyttöön (esim. asuin-, toimisto-, hallintorakennukset, hotellit, sairaalat, käsityö- ja teollisuusyritykset, vesilaitokset).
 • Käyttöveden, muun kuin juotavaksi tarkoitetun käyttöveden, jäähdytysveden, sammutusveden (lukuunottamatta normin DIN 14462 mukaisia sammutuslaitteita ja paikallisten paloviranomaisten luvalla) tai muiden käyttövesien pumppaamiseen, jotka eivät vahingoita rakenneosia kemiallisesti tai mekaanisesti eivätkä sisällä hankaavia tai pitkäkuituisia ainesosia.

Varustelu/toiminto

 • 2–6 pumppua per järjestelmä mallisarjoissa Helix V 4 – Helix V 52 yhdessä IE3-normimoottorin sekä 0,75 kW:n ja suuremman kanssa (valinnaisesti pienempään moottoritehoon)
 • Automaattinen pumppujen ohjaus Comfort Controller CC:llä. COR-järjestelmät on lisäksi varustettu kytkentäkaapissa olevalla taajuusmuuttajalla.
 • Aineen kanssa kosketuksiin joutuvat rakenneosat ovat korroosionkestäviä
 • Perusrunko galvanoitua terästä korkeussäädettävin tärinänvaimentimin runkoäänien eristämiseksi
 • Putkisto jaloterästä 1.4404
 • Sulkuvaruste jokaisen pumpun imu- ja painepuolella
 • Takaiskuventtiili jokaisen pumpun painepuolella
 • Kalvopaineastia 8 l, PN 16, painepuoli
 • Paineanturi, painepuoli
 • Painemittari, painepuoli
 • Optiona kuivakäyntisuoja painemittarilla, imupuoli

Tyyppiavain

Esim.:

Wilo-COR-4 Helix V 2203/1/K/CC

CO

Kompakti paineenkorotusasema

R

Vastaavan peruskuormapumpun säätäminen säätölaitteen sisältämällä taajuusmuuttajalla

4

Pumppujen määrä

Helix V

Pumppusarja

22

Peruskuormapumpun nimellisvirtaama [m3/h]

03

Peruskuormapumpun vaihemäärä

1

Pumpun sorvattujen juoksupyörien lukumäärä

K

Liukurengastiivistekasetti

CC

Säädinyksikkö; CC = Comfort-Controller

Tekniset tiedot

 • Verkkoliitäntä 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Aineen lämpötila enint. 50 °C (valinnaisesti 70 °C)
 • Käyttöpaine 16  bar (25 bar valinnaisesti)
 • Imuputken paine 10 bar
 • Liitäntöjen nimelliskoot loppupainepuolella R 1½" - DN 200
 • Liitäntöjen nimelliskoot tulovirtauksen puolella R 1½"- DN 200
 • Nimelliskierrosluku 2850 1/min
 • Kotelointiluokka IP 54 (säätölaite CC)
 • Verkonpuoleinen suojaus AC3 moottorin tehoa vastaavasti ja paikallisen sähköntoimittajan määräysten mukaan.
 • Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tilauksesta):Pumpattavia aineita koskeva ohje: Sallittuja aineita ovat yleisesti vesityypit, jotka eivät vahingoita kemiallisesti eivätkä mekaanisesti käytettyjä materiaaleja eivätkä sisällä kuluttavia tai pitkäkuituisia aineksia.
  • Käyttövesi ja lämmitetty käyttövesi
  • Jäähdytysvesi
  • Sammutusvesi

Materiaalit

Helix V 4 - Helix V 16

 • Juoksupyörät, ohjauspyörät, vaihekammiot jaloterästä 1.4307
 • Pumpun pesä jaloterästä 1.4301
 • Akseli jaloterästä 1.4057
 • 1.4404 akselin suojaholkki
 • O-rengastiivisteet materiaalista EPDM (FKM-tiiviste kyselyn perusteella)
 • Putkisto jaloterästä 1.4404

Helix V 22 - Helix V 52

 • Juoksupyörät, ohjauspyörät, vaihekammiot jaloterästä 1.4307
 • Pumpun pesä jaloterästä 1.4308
 • Akseli jaloterästä 1.4057
 • 1.4404 akselin suojaholkki
 • O-rengastiivisteet materiaalista EPDM (FKM-tiiviste kyselyn perusteella)
 • Putkisto jaloterästä 1.4404

Rakenne

 • Perusrunko: sinkitty teräs, korkeussuunnassa säädettävät tärinänvaimentimet runkoäänien eristämistä varten; muut mallit pyynnöstä
 • Suojaputkisto: koko putkisto jaloterästä, sopii liitettäväksi kaikkiin käytettyihin putkimateriaaleihin; putkisto suunnitellaan paineenkorotusaseman hydraulisen kokonaistehon mukaan
 • Pumput: 2–6 rinnan kytkettyä pumppua sarjoista Helix V 4 – Helix V 52; kaikki aineen kanssa kosketuksiin joutuvat rakenneosat ovat jaloterästä; muut mallit pyynnöstä. KTW/WRAS/ACS-hyväksyntä kaikille aineen kanssa kosketuksiin joutuville osille
 • Varusteet: pumpussa on imu- ja painepuolella sulkulaitteisto tai sulkuläppä sekä DVGW-tarkastusmerkit sekä painepuolella takaiskuventtiili, joka on DVGW/KTW-hyväksytty
 • Kalvopainesäiliö: 8 l/PN16 loppupainepuolella, kalvo butyylikumia, DVGW/KTW-hyväksynnällä, hyväksytty elintarvikekäyttöön, tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä varten varustettu tyhjennys- ja läpivirtauslaitteilla, joilla on DVGW/KTW-hyväksyntä standardin DIN 4807 mukaisesti
 • Paineanturi: 4 - 20 mA, loppupainepuolella, Comfort Controller CC:n ohjausta varten
 • Painenäyttö: Painemittari (ø 63 mm) loppupainepuolella; loppupaineen näyttö lisäksi digitaalisesti Comfort-Controller-säätimen aakkosnumeerisessa kosketusnäytössä
 • Säätölaite/säädin: Laitteistossa on vakiovarusteena Comfort-säädin CC; COR lisäksi taajuusmuuttajan kanssa

Toimituksen sisältö

 • Tehtaalla asennettu, kytkentävalmis, toiminta- ja tiiviystarkastettu, paineenkorotusasema
 • Pakkaus
 • Asennus- ja käyttöohje
 • Asiakkaan asennettavaksi tarkoitetut kuljetussilmukat

Optiot

Muut verkkoliitännät tilauksesta

Suunnitteluohje

Paineenalennusventtiili

Jos tulopaine on liian korkea tai voimakkaasti vaihteleva, tulee asentaa paineenalennin, joka pitää vähimmäistulopaineen vakiona. Sallittu tulopaineen vaihtelu maks. 1,0 bar.

Virtaama

Enintään 400 m3/h (111 l/s) laitteiston kokoonpano DIN 1988 (EN 806) mukaan; varapumpulla enintään 480 m3/h (133 l/s), jolloin varapumppua käytetään lisäksi huippukuormakoneikkona.

Imuputken paine

Järjestelmän mitoituksen yhteydessä on otettava huomioon maksimaalinen. tulopaine. Suurin tulopaine lasketaan vähentämällä järjestelmän maks. käyttöpaineesta pumpun maks. nostokorkeus, kun Q = 0.

Kuivakäyntisuoja (WMS)

DIN 1988 -standardin (EN 806) mukaisesti on asennettava kuivakäyntisuoja, jos paineenkorotusasemat on liitetty suoraan yleiseen vesijohtoverkkoon; näin estetään tulopaineen mahdollinen laskeminen syöttöjohdossa alle 1,0 baarin arvoon. Tämä varuste on syytä tilata samanaikaisesti paineenkorotusaseman kanssa. Wilo asentaa tällöin WMS:n paineenkorotusasemaan, johdottaa laitteen ja testaa toiminnan lopputarkastuksen yhteydessä.

Vikavirtasuojakytkin

Asennettaessa vikavirtasuojakytkimiä taajuusmuuttajien yhteyteen on otettava huomioon, että vain yleisvirran tunnistavaa DIN/VDE 0664 mukaista vikavirtasuojakytkintä saa käyttää.

Standardit/määräykset

Koko järjestelmä on seuraavien vaatimusten mukainen:

 • DIN 1988 osa 5
 • DIN 1988 osa 6* (**)

*DIN 1988:n (EN 806) ja vesilaitoksen ohjeita on noudatettava. Sähköisten osien osalta asema täyttää seuraavat vaatimukset:

 • VDE 0100 osa 430/osa 540
 • VDE 0110 osa 1/osa 2
 • VDE 0660 osa 101/osa 107 ja
 • DIN 40719/IEC 754

Paineenkorotusaseman asennuksen ja käytön yhteydessä tulee aina noudattaa standardin DIN 1988 (EN 806) asettamia vaatimuksia.

(**)Ei koske normin DIN14462 mukaisia palonsammutuslaitteistoja. Pyydämme tekemään erillisen kyselyn!

Dokumentit

Asennus- ja käyttöohje

Wilo-Helix V, .. FIRST V, ..2.0-VE 2-4-6-10-16

Tuotenumero 4143727
Painos 2023-03
Sivujen lukumäärä 24
Kieli en
PDF (5 MB)

Wilo-Helix V, .. FIRST V, ..2.0-VE 2-4-6-10-16

Tuotenumero 4143727
Painos 2023-03
Sivujen lukumäärä 24
Kieli fi
PDF (5 MB)

Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 22-36-52

Tuotenumero 4120943
Painos 02/2022
Sivujen lukumäärä 28
Kieli en
PDF (7 MB)

Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 22-36-52

Tuotenumero 4120943
Painos 02/2022
Sivujen lukumäärä 24
Kieli fi
PDF (7 MB)

Wilo-Comfort CO(R) .. MVI .../ .. MVIS .../ .. Helix V .../.. Helix VE ...

Tuotenumero 2535456
Painos 2021-09
Sivujen lukumäärä 38
Kieli fi
PDF (6 MB)

Wilo-Comfort CO(R) .. MVI .../ .. MVIS .../ .. Helix V .../.. Helix VE ...

Tuotenumero 2535456
Painos 2021-09
Sivujen lukumäärä 40
Kieli en
PDF (6 MB)

Wilo-Control CC-Booster (CC, CC-FC, CCe)

Tuotenumero 2552577
Painos 2020-12
Sivujen lukumäärä 26
Kieli en
PDF (2 MB)

Wilo-Control CC-Booster (CC, CC-FC, CCe)

Tuotenumero 2552577
Painos 2020-12
Sivujen lukumäärä 26
Kieli fi
PDF (2 MB)

Sertifiointikirja

Wilo-Comfort CO-Helix V.../CC, Wilo-Comfort COR-Helix VE.../CC, Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Tuotenumero 4238901
Painos 2021-12
Sivujen lukumäärä 16
Kieli kielineutraali
PDF (4 MB)

Sertifikaatti

Atest PZH Zestawy CO, COR

Sivujen lukumäärä 1
Kieli kielineutraali
PDF (369 KB)

Battery Test Summary UN38.3 CR2450

Sivujen lukumäärä 1
Kieli kielineutraali
PDF (111 KB)

CE

CE 2156069-06

Sivujen lukumäärä 6
Kieli kielineutraali
PDF (287 KB)
Tuotteen valinta
Osumien määrä: 62
TuotekuvausPumppujen määräVirtausmäärä QMoottorin nimellisteho P2Tuotenumero
Comfort CO-2 Helix V 403/K/CC
2
4 m³/h
0,37 kW
2536405
Comfort CO-2 Helix V 406/K/CC
2
4 m³/h
0,75 kW
2536407
Comfort CO-2 Helix V 407/K/CC
2
4 m³/h
1,1 kW
2536408
Comfort CO-2 Helix V 409/K/CC
2
4 m³/h
1,1 kW
2536409
Comfort CO-2 Helix V 410/K/CC
2
4 m³/h
1,5 kW
2536410
Comfort CO-2 Helix V 412/K/CC
2
4 m³/h
1,5 kW
2536411
Comfort CO-2 Helix V 604/K/CC
2
6 m³/h
0,75 kW
2535311
Comfort CO-2 Helix V 605/K/CC
2
6 m³/h
1,1 kW
2535312
Comfort CO-2 Helix V 606/K/CC
2
6 m³/h
1,1 kW
2535313
Comfort CO-2 Helix V 607/K/CC
2
6 m³/h
1,5 kW
2535314
Comfort CO-2 Helix V 608/K/CC
2
6 m³/h
1,5 kW
2535315
Comfort CO-2 Helix V 1002/K/CC
2
10 m³/h
0,75 kW
2534090
Comfort CO-2 Helix V 1003/K/CC
2
10 m³/h
1,1 kW
2534091
Comfort CO-2 Helix V 1004/K/CC
2
10 m³/h
1,5 kW
2534092
Comfort CO-2 Helix V 3606/K/CC
2
36 m³/h
18,5 kW
2532357
Comfort CO-2 Helix V 5205/2/K/CC
2
52 m³/h
18,5 kW
2530669
Comfort CO-2 Helix V 5205/K/CC
2
52 m³/h
18,5 kW
2530670
Comfort CO-3 Helix V 403/K/CC
3
4 m³/h
0,37 kW
2536415
Comfort CO-4 Helix V 403/K/CC
4
4 m³/h
0,37 kW
2536425
Comfort CO-4 Helix V 3606/K/CC
4
36 m³/h
18,5 kW
2532363
Comfort CO-4 Helix V 5205/2/K/CC
4
52 m³/h
18,5 kW
2530687
Comfort CO-4 Helix V 5205/K/CC
4
52 m³/h
18,5 kW
2530688
Comfort COR-2 Helix V 403/K/CC
2
4 m³/h
0,37 kW
2536455
Comfort COR-2 Helix V 1609/K/CC
2
16 m³/h
7,5 kW
2532259
Comfort COR-2 Helix V 1610/K/CC
2
16 m³/h
7,5 kW
2532260
Comfort COR-2 Helix V 1611/K/CC
2
16 m³/h
7,5 kW
2532261
Comfort COR-2 Helix V 2205/K/CC
2
22 m³/h
7,5 kW
2530550
Comfort COR-2 Helix V 2206/K/CC
2
22 m³/h
7,5 kW
2530551
Comfort COR-2 Helix V 3603/1/K/CC
2
36 m³/h
7,5 kW
2530625
Comfort COR-2 Helix V 5202/K/CC
2
52 m³/h
7,5 kW
2530709
Comfort COR-3 Helix V 403/K/CC
3
4 m³/h
0,37 kW
2536465
Comfort COR-3 Helix V 410/K/CC
3
4 m³/h
1,5 kW
2536470
Comfort COR-3 Helix V 412/K/CC
3
4 m³/h
1,5 kW
2536471
Comfort COR-3 Helix V 414/K/CC
3
4 m³/h
2,2 kW
2536472
Comfort COR-3 Helix V 416/K/CC
3
4 m³/h
2,2 kW
2536473
Comfort COR-3 Helix V 418/K/CC
3
4 m³/h
2,2 kW
2536474
Comfort COR-3 Helix V 607/K/CC
3
6 m³/h
1,5 kW
2535398
Comfort COR-3 Helix V 608/K/CC
3
6 m³/h
1,5 kW
2535399
Comfort COR-3 Helix V 609/K/CC
3
6 m³/h
2,2 kW
2535400
Comfort COR-3 Helix V 610/K/CC
3
6 m³/h
2,2 kW
2535401
Comfort COR-3 Helix V 611/K/CC
3
6 m³/h
2,2 kW
2535402
Comfort COR-3 Helix V 612/K/CC
3
6 m³/h
3 kW
2535403
Comfort COR-3 Helix V 613/K/CC
3
6 m³/h
3 kW
2535404
Comfort COR-3 Helix V 614/K/CC
3
6 m³/h
3 kW
2535405
Comfort COR-3 Helix V 615/K/CC
3
6 m³/h
3 kW
2535406
Comfort COR-3 Helix V 1004/K/CC
3
10 m³/h
1,5 kW
2534176
Comfort COR-3 Helix V 1005/K/CC
3
10 m³/h
2,2 kW
2534177
Comfort COR-3 Helix V 1006/K/CC
3
10 m³/h
2,2 kW
2534178
Comfort COR-3 Helix V 1007/K/CC
3
10 m³/h
3 kW
2534179
Comfort COR-3 Helix V 1008/K/CC
3
10 m³/h
3 kW
2534180