Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu
Voda Dirt -erottimet F | Wilo
Mallisarjan kuvaus
Wilo-Voda Dirt 65F

Rakenne

Lianerotin laippaliitännällä.

Käyttö

• Suljetut lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät.

Tyyppiavain

Esimerkki

Voda Dirt 50F

Voda Dirt

Tuotekuvaus, lianerotin

F

Laippaliitäntä

50

Liitäntä (DN)

Tekniset tiedot

  • Suurin käyttöpaine: 10 bar
  • Tarkoitettu järjestelmille, joiden maksimivirtaus on 120 °C
  • Clean Dual Zone -tekniikka kestää pumpatun väliaineen nopeuden jopa 3 m / s. Saostuksen tehokkuuden sujuvuuden varmistamiseksi on pidettävä enimmäisnopeutena 1,5 m / s.
  • Soveltuu jopa 50-prosenttisen glykolipohjaisen jäätymisenestoaineen lisäykseen
  • Painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukaisesti