Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu
Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-D

Etumatkaa huomisen maailmaan

Edut
Wilo-Stratos MAXO-D

Etumatkaa huomisen maailmaan

Enemmän tehoa, yhdistettävyyttä ja käyttömukavuutta kuin koskaan aiemmin - Wilo-Stratos MAXO ja Wilo-Stratos MAXO-D tuovat pumpputekniikan tulevaisuuden luoksesi. Maailman ensimmäinen älykäs pumppu* tekee huomisen innovaatioista helpompia jo tänään.Erityisominaisuudet/tuote-edut

 • Intuitiivinen käyttö säätöavustajan avustaman säädön avulla yhdistettynä uuteen näyttöön ja vihreä painike -teknologialla varustettuun käyttöpainikkeeseen.
 • Paras energiatehokkuus optimoitujen ja innovatiivisten energiaa säästävien toimintojen avulla (esim. No-Flow Stop).
 • Optimaalinen järjestelmätehokkuus uusien, innovatiivisten ja älykkäiden säätötoimintojen avulla, joita ovat esim. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. ja ΔT-const.
 • Uusimmat tiedonvaihtorajapinnat (esim. Bluetooth) mobiililaitteisiin yhdistämistä varten sekä suora pumppujen verkotus monen pumpun ohjaukseen tarkoitetun Wilo Netin avulla.
 • Paras sähköasennuksen mukavuus selkeän ja suuren liitäntätilan ja optimoidun Wilo-Connectorin avulla.
Mallisarjan kuvaus
Wilo-Stratos MAXO-D

Rakenne

Älykäs märkämoottori-kiertoveskaksoisipumppu kierre- tai laippaliitännällä, EC-moottorilla ja integroidulla elektronisella tehonsäädöllä.

Käyttö

Kaikki vesilämmitysjärjestelmät, ilmastointi, suljetut jäähdytyspiirit, teollisuuden kiertojärjestelmät

Varustelu/toiminto

Käyttöalueet

Pumppu mahdollistaa tarkan säätötavan asetuksen avulla laitekohtaisen käytön (esim. lämpöpatteri, lattialämmitys, kattojäähdytys) ja laitteen parhaan tehokkuuden.

Lämmitys

 • Lämpöpatteri
 • Lattialämmitys
 • Kattolämmitys
 • Ilmanlämmitin
 • Betoniydinlämmitys*
 • Sunttipiiri
 • Paine-eroton jakaja*
 • Lämmityksen puskurisäiliö*
 • Lämmönvaihdin
 • Lämmönlähdepiiri (lämpöpumppu)*
 • Etälämmityspiiri*

Jäähdytys

 • Kattojäähdytys
 • Lattiajäähdytys
 • Ilmastointilaite
 • Betoniydinjäähdytys*
 • Sunttipiiri
 • Paine-eroton jakaja*
 • Jäähdytyksen puskurisäiliö*
 • Lämmönvaihdin
 • Jäähdytyksen paluupiiri*
 • Etäjäähdytyspiiri*

(* järjestelmätyyppi saatavilla alkaen versiosta SW≥01.05.10.00)

Lämmitys ja jäähdytys yhdistetty

 • Automaattinen vaihtokytkentä (malli "-R7": ei mahdollista, paitsi Wilo-Stratos MAXO -lämpötila-anturilla)

Valitun käytön mukaisesti käytössä ovat seuraavat säätötavat:

Säätötavat

 • Vakiokierrosluku (manuaalinen säätökäyttö)
 • Δp-c vakiopaine-erolle
 • Δp-v suhteelliselle paine-erolle
 • Dynamic Adapt plus jatkuvaan (dynaamiseen) virtaaman mukautukseen senhetkisen tarpeen mukaan
 • T-const. jatkuvaan lämpötilansäätöön
 • ΔT-const. jatkuvaan lämpötilaeron säätöön
 • Vakio-Q vakiovirtaaman säätöön
 • Multi-Flow Adaptation: Yhteenlaskettu virtaama tarpeenmukaisen syötön vesipumpusta lämmityspiirin jakajien sekundääripumppuihin
 • Käyttäjäkohtainen PID-säädin

Valinnaiset toiminnot

 • Q-Limitmax. maksimaalisen virtaaman rajoitukseen
 • Q-Limitmin. minimaalisen virtaaman rajoitukseen
 • No-Flow Stop (nollavirtauksen deaktivointi)
 • Automaattinen yöajan pudotustoiminto (malli "-R7": ei mahdollinen, paitsi Wilo-Stratos MAXO -lämpötila-anturilla)
 • Heikoimman pisteen säätö (Δp-c-säätö todellisen arvon ulkoisella anturilla)
 • Termisen desinfioinnin tunnistus (Stratos MAXO-Z)
 • Δp-v-ominaiskäyrän muuttuva jäykkyys

Manuaalinen säätö

 • Käyttöalueen valinta säätöavustajassa
 • Liittyvien käyttöparametrien asetus
 • Nimellistoimintapiste: lasketun toimintapisteen suora syöttö arvolla Δp-v
 • Tilanäyttö
 • Energiamäärälaskennan säätäminen ja palauttaminen (lämmitys ja jäähdytys)
 • Pumpun ilmaustoiminto
 • Näppäinlukko asetusten lukitsemiseksi
 • Toiminto palauttamiseen tehdasasetuksiin tai tallennettuun parametriin (parametriasetus)
 • Analogisten tulojen parametrisointi
 • Binääritulojen parametrisointi
 • Relelähtöjen parametrisointi
 • Kaksoispumpputoiminto (2 vakiopumppua, joita käytetään kaksoispumppuna)

Automaattiset toiminnot

 • Tarpeen mukaan optimoitu tehon mukautus energiatehokkaaseen käyttöön käyttötavasta riippuen
 • Yöajan pudotustoiminnon tunnistus (malli "-R7": ei mahdollinen, paitsi Wilo-Stratos MAXO -lämpötila-anturilla)
 • Deaktivointi nollavirtauksen havaitsemisen yhteydessä (No-Flow Stop)
 • Pehmeäkäynnistys
 • Automaattinen vianetsintärutiini (esim. irtiravistustoiminto)
 • Vaihtokytkentä lämmitys-/jäähdytyskäyttö (malli "-R7": automaattinen vaihtokytkentä ei mahdollinen, paitsi Stratos MAXO -lämpötila-anturilla)
 • Moottorin täyssuoja integroidulla laukaisuelektroniikalla

Ulkoiset ohjaustulot ja niiden toiminnot

2x analoginen tulo:

 • Signaalityypit: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Käyttökohteet: Asetusarvon etäsäätö jokaiselle säätötavalle (paitsi Multi-Flow Adaptation), anturitulot lämpötilalle, paine-erolle tai vapaa anturi käyttäjän määrittelemään PID-käyttöön

2x digitaalinen tulo:

 • Potentiaalivapaille ohjaustuloille tai kytkimille
 • Parametroitavat toiminnot:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAALINEN (BMS-POIS)
  • Näppäinlukko
  • Virrankatkaisu lämmitys-/jäähdytyskäyttö

Wilo Net kaksoispumppujen hallintaan 2 vakiopumpulle, useampien pumppujen yhdistelmille ja pumppujen etäsäätöön

Ilmoitus- ja näyttötoiminnot

 • Näytön tila käyttönäyttö:
  • Asetusarvo
  • nostokorkeuden tosiarvo
  • Todellinen virtaama
  • Ottoteho
  • Sähköinen käyttö
  • Lämpötilat (malli "-R7": todellinen aineen lämpötila mahdollinen Stratos MAXO -lämpötila-anturilla)
 • Tilanäytön LED: Virheetön käyttö (vihreä LED), pumppuviestintä (sininen LED)
 • Näyttötila vikanäyttö (näyttöväri punainen):
  • Vikakoodit ja vian kuvaus kokotekstinä
  • Sijoitustoimenpiteet
 • Näyttötila varoitusnäyttö (näyttöväri keltainen):
  • Varoituskoodit ja varoitusten kuvaukset täydellisenä tekstinä
  • Sijoitustoimenpiteet
 • Tilanäyttö prosessinäyttö (näyttöväri sininen):
  • Pumpun ilmanpoisto
  • Päivitys
 • Tilanäyttö BMS-tiedonsiirto (näyttöväri sininen):
  • Yhteenveto aktiivisista BMS-parametreistä (baudiluku, osoite,...)
 • Yleishälytys SSM (potentiaalivapaa vaihtokontakti)
 • Koottu käytön ilmoitus SBM (potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin)

Tiedonsiirto

 • Bluetooth-rajapinta langattomaan tiedonsiirtoon ja pumppujen etäkäyttöön älypuhelimella tai tabletilla.
 • Pumpun etävalvonta internetin kautta Wilo-Smart Gatewayn avulla.
 • Digitaalinen rajapinta Modbus TCP kiinteistöautomaatioon liittämistä varten (mahdollista Wilo-CIF-moduulin Ethernetin (moniprotokolla) avulla).
 • Sarjamuotoinen, digitaalinen rajapinta Modbus RTU kiinteistöautomaatioon liitäntään väyläjärjestelmän RS485 avulla (Wilo-CIF-moduuli Modbus RTU mahdollinen).
 • Digitaalinen rajapinta BACnet IP kiinteistöautomaatioon liittämistä varten (mahdollista Wilo-CIF-moduulin Ethernetin (moniprotokolla) avulla).
 • Sarjamuotoinen, digitaalinen rajapinta BACnet MS/TP liitettäväksi kiinteistöautomaatioon väyläjärjestelmällä RS485 (Wilo-CIF-moduuli BACnet MS/TP mahdollinen).
 • Sarjamuotoinen, digitaalinen LON-rajapinta kiinteistöautomaatioon liitäntää varten LONWorks-väyläjärjestelmän avulla (Wilo-CIF-moduuli LON mahdollinen).
 • Sarjamuotoinen, digitaalinen CANopen-rajapinta kiinteistöautomaatioon liitäntää varten CANopen-väyläjärjestelmän avulla (Wilo-CIF-moduuli CANopen mahdollinen).
 • Digitaalinen PLR-sarjaliitäntä kiinteistöautomaatioon liittämistä varten merkkikohtaisen kytkinmoduulin avulla (Wilo-CIF-moduuli PLR mahdollinen).

Kaksoispumppujen hallinta (kaksoispumppu tai 2 vakiopumppua)

 • Pää-/varapumppukäyttö (automaattinen virran poiskytkentä häiriön esiintyessä / aikaohjattu pumpun vaihto)
 • Rinnakkaiskäyttö (optimaalisen tehokkuuden huippukuormakäynnistys ja -pysäytys)

Varustus

 • Laipallisissa pumpuissa: Laippamallit
  • Vakiorakenne pumpuille DN 32 – DN 65: Kombilaippa PN 6/10 (laippa PN 16 standardin EN 1092-2 mukaan) vastalaipalle PN 6 ja PN 16
  • Vakiorakenne pumpuille DN 80 / DN 100: Laippa PN 6 (PN 16 standardin EN 1092-2 mukaan) vastalaipalle PN 6
  • Erikoismalli pumpuille DN 32 – DN 100: Laippa PN 16 (EN 1092-2 mukaan) vastalaipalle PN 16,
 • Lukemattomia integroituja viestintärajapintoja ja valinnainen CIF-moduuliliitäntäpaikka
 • 5 kaapeliläpivientiä viestintärajapintojen liitäntään
 • Bluetooth-rajapinta
 • Korkearesoluutioinen grafiikkanäyttö, vihreä nuppi ja 2 painiketta
 • Käyttäjäystävällinen liitäntätila
 • Integroitu lämpötila-anturi (malli "-R7": ei ole)
 • Pikasähköliitäntä optimoidulla Wilo-Connectorilla virtalähteelle

Toimituksen sisältö

 • Pumppu
 • 2 x optimoitu Wilo-Connector
 • 4 x kaapeliläpivienti M16 x 1,5
 • Aluslevyt laipparuuveja varten (liitännän nimelliskoot DN 32 - DN 65)
 • Tiivisteet kierreliitännässä
 • Asennus- ja käyttöohje

Tyyppiavain

Esimerkki:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

High-efficiency-pumppu (laippapumppu), elektronisesti säädelty

D

Kaksoispumppu

40/

Liitäntänimelliskoko

0,5–8

Nimellisnostokorkeus [m]

-R7

ilman integroitua Stratos MAXO -lämpötila-anturia

-P1

LABS-vapaa malli

Tekniset tiedot

 • Sallittu lämpötila-alue -10 °C...+110 °C, -10 °C...+90 °C (malli "-R7")
 • Verkkoliitäntä 1~230 V, 50/60 Hz
 • Suojaluokka IPX4D
 • Kierreliitäntä DN 30 (RP 11/4)
 • Laippaliitäntä DN 32 ... DN 80
 • Maks. käyttöpaine vakiomallissa: 6/10 bar tai 6 bar (erikoismalli: 10 bar tai 16 bar)
 • Eristysluokka: F
 • Häiriösäteilyn standardi: EN 61800-3:2004+A1:2012 / kotitalousympäristö (C1)
 • Häiriönsietokyvyn standardi: EN 61800-3:2004+A1:2012 / teollisuusympäristö (C2)
 • Virtaama maks. Q: 112 m³/h
 • Nostokorkeus maks. H: 16 m

Materiaalit

 • Laakerin materiaali: Hiiligrafiitti
 • Juoksupyörä: PPS-GF40
 • Pumpun pesä: Valurauta
 • Akseli: 1.4028, DLC-pinnoitettu

Rakenne

 • Älykäs märkämoottori-kiertovesikaksoispumppu EC-moottorilla ja integroidulla elektronisella tehonsäädöllä
 • Vihreä-painike-teknologia ja graafinen näyttö
 • Moottorinsuoja laukaisuelektroniikalla
 • Pistoliitin toimintojen laajennukseen kiinteistöautomaatiota varten lisävarusteena saatavilla CIF-moduuleilla
 • Juoksupyörä kolmiulotteisesti käyristetyillä siivekkeillä ja muovirakoputkella hiilikuituyhdistemateriaalista
Dokumentit

Asennus- ja käyttöohje

Wilo-Stratos MAXO-R7

Tuotenumero 2217836
Painos 2021-11
Sivuformaatti 148.2 x 209.9 mm
Sivujen lukumäärä 168
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Tuotenumero 2226400
Painos 2023-02
Sivuformaatti 148.2 x 209.9 mm
Sivujen lukumäärä 60
PDF (4 MB)

Sertifiointikirja

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Tuotenumero 2209011
Painos 2022-11
Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 72
PDF (28 MB)

REACH-sertifikaatti

REACH-asetus

Painos 2021-05
Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 4
PDF (262 KB)

Julkaisuhuomautukset

Julkaisuhuomautukset Stratos MAXO

Tuotenumero 2212705
Painos 2021-04
Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 60
PDF (4 MB)

Sertifikaatti

Litiumakkutestin yhteenveto

Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 1
PDF (179 KB)

Litiumakkutestin yhteenveto/UN38.3

Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 1
PDF (179 KB)

Tuotteen valinta
Osumien määrä: 39
180 … 360 mm
[39]
TuotekuvausLVI-numeroPutkiliitäntäEEIAsennuspituus l0Suurin sallittu käyttöpaine PNVerkkoliitäntäBruttopaino n. mMäärä kuormalavaa kohdenTuotenumero
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7
4623778
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2217903
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2186289
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN10-R7
4623779
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2217904
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2186290
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN6/10-R7
4623813
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2217973
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2186291
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6/10-R7
4623814
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2217974
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2186292
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10-R7
4623815
DN 40
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2217975
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2186293
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10-R7
4623816
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217976
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186294
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
4623817
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217977
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186295
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10-R7
4623818
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2217978
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
-
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2186296
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10-R7
4623819
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217979
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16
-
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186297
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10-R7
4623820
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217980
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186298
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10-R7
4623821
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217981
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186299
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10-R7
4623822
DN 50
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217982
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16
-
DN 50
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186300
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10-R7
4623823
DN 65
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2217983
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16
-
DN 65
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2186301
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10-R7
4623824
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2217984
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16
-
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2186302
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-R7
4623825
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217985
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16
-
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186303
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6-R7
4623826
DN 80
≤0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217986
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10-R7
4623827
DN 80
≤0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217987
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16
-
DN 80
≤0,18
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2186304
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6-R7
4623828
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217988
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10-R7
4623829
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217989
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 16
-
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186305
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6-R7
4623830
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217990
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7
4623831
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217991
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 16
-
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186306