Veden käsittely

Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 08:00-16:00

Tehokas tekniikka säästää luonnonvaroja ja käyttökustannuksia

Juomaveden tai prosessiveden valmistus, jäähdytysveden säätäminen sekä pesu- ja huuhtelulaitteiden optimointi. ovat vain muutamia esimerkkejä veden käsittelystä erikoissovelluksia varten. Jatkuvat haasteet, kuten järjestelmien ja laitteiden käyttöä vaikeuttava jätevesien kiintoaineiden lisääntyminen, edellyttävät uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joilla prosesseja ja niihin liittyviä tuotteita voidaan jatkuvasti parantaa. Lisäksi on huomioitava energian kulutus.

Ilmastonmuutoksen myötä alhainen energiankulutus ja siten myös alhaiset elinkaarikustannukset ovat keskeinen ja ajankohtainen puheenaihe markkinoilla. Wilon kehittämällä high efficiency -tekniikalla voidaan saavuttaa valtavia säästöjä vesivarojen ja kustannusten suhteen. Wilo-pumppuja käytetäänkin tällaisissa sovelluksessa ympäri maailman.

Kunnallisista sovelluksista teollisuusratkaisuihin

Vedenpuhdistamoissa teollisuuden jätevedet puhdistetaan haitallisista aineista. Jäteveden puhdistaminen niin, että se voidaan jälleen huoletta johtaa takaisin vedenjakeluun, on pitkä ja kallis prosessi. Prosessiin kohdistuu jatkuvia kustannuspaineita, ja siinä on otettava huomioon lukuisia maakohtaisia määräyksiä ja lakeja. Wilon kehittämällä high efficiency -tekniikalla voidaan saavuttaa valtavia säästöjä vesivarantojen ja kustannusten suhteen.

Wilon osaaminen tunnetaan myös juomaveden käsittelyssä. Wilo-EMU tarjoaa järjestelmäasentajalle kokonaisratkaisun, joka perustuu vuosien kokemukseen juomaveden käsittelystä. Ratkaisu tukee suunnittelua ja koko prosessi- ja ohjaustekniikan toteutusta.

Wilon erikoisosaamista juomaveden käsittelyssä ovat esimerkiksi

  • raudan ja mangaanin poisto
  • happamuuden poisto (fysikaalinen ja kemiallinen)
  • kalvosuodatus (ultrasuodatus)
  • UV-desinfiointi
  • aktiivihiilisuodatus