traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda

Wilo LCC-Check: potencijal uštede i vrijeme amortizacije

LCC-Check – provjera troškova životnog ciklusa

Uz pomoć LCC-Check-a u rukama imate uvjerljive argumente za preventivnu zamjenu pumpe. Wilo-LCC-Check izračunava ekonomičnost postojeće pumpe za grijajanje vašeg klijenta i preporučuje vam optimalnu pumpu za zamjenu. Izračunavanje potencijala uštede postaje uvjerljivije u kada se prikaže iznos u eurima, te se vrijeme amortizacije evidentira u listu s podacima. Time preventivna zamjena pumpi postaje laka i jednostavna odluka.

Uvjerite klijenta primjerom izračuna

Kako biste brzo mogli napravili usporedbu ekonomičnosti, u Wilo-Select 4 smo napravili izračun za više od 1000 pumpi za grijanje koje su tipične za tržište. Primjer izračunavanja za postojeću pumpu ili čak za kompletnu nekretninu se tako vrši jednostavno i brzo.

Vaši argumenti: potencijal uštede i vrijeme amortizacije

Uz pomoć podataka o potencijalu uštede i vremenu amortizacije klijentu dajete sigurnu osnovu za donošenje odluke u korist preventivne zamjene pumpe za grijanje.

Wilo LCC Check vam je uvek dostupan preko našeg softvera za izbor pumpi - Wilo-Select 4.

Pokrenite LCC Check preko Wilo-Select 4

1. korak: izbor postojeće pumpe

Pronađite postojeću pumpu u bazi podataka.
Ako nema postojeće pumpe, onda unesite nekoliko podataka s natpisne pločice.

2. korak: Potvrda radne točke

Za izabranu postojeću pumpu nemamo radne krive tako da se će se odmah predložiti radna točka. Ona se može koristiti direktno za izračunavanje. Alternativno se može približno izračunati protok i napor.

3. korak: Vaši podaci su dostupni

U zadnjem koraku dobivate izbor Wilo pumpe visoke učinkovitosti prema potrebama i izračunate troškove životnog ciklusa za obje pumpe. Ušteda troškova i vrijeme amortizacije uvjerljivo su prikazani na 2 grafa. Prije nego što isprintate ili sačuvate PDF dokument s podacima, možete još unijeti i svoje podatke za kontakt.
Na taj način imate najbolje preduvijete za uspješan razgovor s kupcem o preventivnoj zamjeni pumpi.