traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda

Funkcije upravljanja i izvještavanja

Naša ponuda za vas: širok raspon funkcija za upravljanje i pokretanje

Čak i ako je riječ o priključivanju kontaktima ili sučeljima s napajanjem i strujnim petljama na automatizaciju zgrade, tvrtka Wilo vam nudi brojne funkcije: Osim upravljanja putem komunikativnih sučelja, tvrtka Wilo nudi i upravljanje i dojave putem klasičnih višežičnih spojeva. Pritom se priključivanje obavlja, ovisno o vrsti pumpe, na pumpi, na opcijskom IF modulu ili na konvertoru sučelja.

Preuzimanja

Dokumenti za upravljanje i izvještavanje


Detalji funkcija

Upravljački ulaz 0 - 10 V odn. 0/4-20 mA (zadana vrijednost- odn. broj okretaja)

Analogni upravljački ulaz omogućuje zadanu vrijednost u odabranoj vrsti regulacije odn. zadani broj okretaja za pogon, ovisno o vrsti pumpe. Moguća fizikalna ulazna veličina, kao i vrsta upravljanja, navedena je iz odgovarajuće serije. Funkcija prijenosa specifična je za primjenu.

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, BL-E

U ovim je serijama odgovarajući ulaz dio serijske opreme:

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Helix Excel, Helix VE, MultiVert MVIE, Economy MHIE

U ovim je serijama odgovarajući ulaz dio serijske opreme:

Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Za ove su serije na raspolaganju sljedeći IF moduli odn. opcijski moduli:

 • IF Modul Stratos SBM (2030495)
 • IF-Modul Ext. Off Stratos (2030475)
 • IF Modul Ext. Min (2030485)

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Upravljački ulaz , prednost isklj. (Ext. Off)

U sljedećim je serijama odgovarajući ulaz dio serijske opreme:

 • Serija VeroLine IP-E/DP-E
 • Serija VeroLine IL-E/DL-E
 • Serija Stratos GIGA
 • Serija Economy MHIE
 • Serija Multivert MVIE
 • Serija Multivert MVISE
 • Serija Helix VE

Za ostale serijan na raspolaganju je sljedeći IF modul odn. opcijski modul:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF modul Stratos Ext. Off, IF modul Ext. Off/SBM

Preuzmi

Upute za ugradnju i uporabu

Upravljački ulaz, prednost min. (Ext. min.)

Za sljedeće su serije na raspolaganju IF moduli odn. opcijski moduli:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF modul Stratos Ext. Min

Preuzmi

Upute za ugradnju i uporabu

Skupna dojava smetnje (SSM)

U sljedećim je serijama beznaponski kontakt dio serijske opreme:

 • Serija VeroLine IP-E/DP-E
 • Serija VeroLine IL-E/DL-E
 • Serija Stratos GIGA
 • Serija Economy MHIE
 • Serija Multivert MVIE
 • Serija Multivert MVISE
 • Serija Helix VE
 • Serija Helix EXCEL

Skupna dojava rada (SBM)

U sljedećim je serijama beznaponski kontakt dio serijske opreme:

 • Serija VeroLine IP-E/DP-E
 • Serija VeroLine IL-E/DL-E
 • Serija Stratos GIGA
 • Serija Economy MHIE
 • Serija Multivert MVIE
 • Serija Multivert MVISE
 • Serija Helix VE
 • Serija Helix EXCEL

U sljedećim serijama su na raspolaganju sljedeći IF moduli odn. opcijski moduli:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF modul Stratos Ext. Aus/SBM, IF Modul SBM

Preuzmi

Upute za ugradnju i uporabu