traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda

Upravljanje dupleks pumpama

Jednostavno. Učinkovito.

Upravljanje dupleks pumpama tvrtke Wilo omogućuje vam da zaboravite naporno projektiranje dvostrukih pumpi. Pogon je, ovisno o primjeni, glavna ili rezervna pumpa (redundancija) ili pumpa osnovnog ili vršnog opterećenja (paralelni pogon). Prebacivanje ili uključenje izvodi se automatski, prema opterećenju ili smetnji.

Štedite utrošak energije

Dodatna prednost je da dupleks pumpa predstavlja pumpu u automatizaciji zgrade. To smanjuje obim posla prilikom upravljanja. U nekim dijelovima radnog područja dodatno se štedi energija: Wilo točno zna kada su obje pumpe koje rade pri srednjem broju okretaja štedljivije od jedne koja radi s većim broju okretaja i jedne koja radi s manjim brojem okretaja.

Serijsko upravljanje dupleks pumpama

  • Serija Stratos GIGA
  • Serija CronoBloc BL-E
  • Serija VeroLine IP-E/DP-E
  • Serija CronoLine IL-E/DL-E

Upravljanje dupleks pumpama s IF modulom

Sučelje dupleks pumpi sadrže svi IF moduli koji su namijenjeni ovoj seriji:

  • Serija Stratos/Stratos-D/Stratos-DP/Stratos-Z