Kontakt

Economy CO-4 MHI 402/ER

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci
 • Dovodni tlak
  6 bar
 • Maks. radni tlak p
  10 bar
 • Priključak cijevi s tlačne strane DNd
  R 2½
 • Priključak cijevi s usisne strane DNs
  R 2½
 • Broj pumpi
  4
 • Broj stupnjeva
  2
 • Količina rezervnih pumpi
  1
 • Broj pogonskih pumpi
  3
 • Broj pumpi Q
  24,0 m³/h
 • Min. temperatura medija Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura medija Tmax
  50 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Tolerancija napona
  ±10 %
 • Nazivna snaga motora P2
  0,55 kW
 • Nazivna struja IN
  1,70 A
 • Nazivni broj okretaja n
  2730 1/min
 • Klasa izolacije
  F
 • Stupanj zaštite
  IP54
 • Korisnost motora ηm 50 % ηM 50%
  59
 • Korisnost motora ηm 75 % ηM 75%
  64.3
 • Korisnost motora ηm 100 % ηM 100%
  64.6
Materijali
 • Kućište pumpe
  Stainless steel
 • Radno kolo
  Stainless steel
 • Vratilo
  Stainless steel
 • Klizno-mehanička brtva
  BQ1E3GG
 • Materijal brtve
  EPDM
 • Materijal cjevovodnog sustava
  Stainless steel
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Economy CO-4 MHI 402/ER
 • Broj EAN
  4016322660248
 • Broj artikla
  2520802
 • Težina neto cca m
  115 kg
 • Težina bruto cca m
  115,0 kg
 • Duljinska mjera s ambalažom
  1300 mm
 • Visinska mjera s ambalažom
  1150 mm
 • Širinska mjera s ambalažom
  1050 mm
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Jednokratna paleta
 • Minimalna količina za narudžbu
  1

Opisni tekst

Kompaktno postrojenje za povišenje tlaka prema DIN 1988 i DIN EN 806, za neposredno ili posredno priključivanje. Sastoji se od normalno usisavajućih, paralelno spojenih, vodoravnih visokotlačnih centrifugalnih pumpi od plemenitog čelika u izvedbi sa suhim rotorom. Montirano je na osnovnom okviru sa cjevovodnim sustavom od plemenitog čelika, uklj. regulacijski i upravljački uređaj sa svim potrebnim mjernim i postavnim uređajima.

Za potpuno automatsku vodoopskrbu i povišenje tlaka u stambenim, poslovnim i upravnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sustavima.

Za transportiranje pitke vode, potrošne vode, vode za hlađenje, vode za gašenje požara (osim vode za vatrogasne uređaje prema normi DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protupožarnu zaštitu) ili drugih vrsta potrošne vode koje ni kemijski niti mehanički ne napadaju upotrijebljene materijale te koje ne sadržavaju abrazivne sastojke niti tvari s dugim vlaknima.

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Robustni sustav u skladu sa svim zahtjevima standarda DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW - odobrenje za sve dijelove pumpe koji dolaze u doticaj s medijem (EPDM izvedba)
 • Pumpe serije MHI u kombinaciji s motorima IE2 IEC motorima (od 0,75 kW)
 • Klizno-mehanička brtva neovisna o smjeru vrtnje pumpi
 • Dijelovi u dodiru s medijem su postojani na koroziju
 • Potpuno elektronički regulator Economy (ER2/ER3-4) s regulacijskom elektronikom i LE diodama za prikaz stanja postrojenja, analognim i digitalnim ulazima i izlazima
 • Tvornička kontrola i prednamještanje prema optimalnom radnom području (uključujući i certifikat kontrole pri preuzimanju prema uzoru na EN10204 - 3.1)

Oprema/funkcija

 • Visokotlačne centrifugalne pumpe od plemenitog čelika serije MHI
 • Osnovni okvir od elektrolitički pocinčanog čelika s prigušnicima vibracija namjestive visine koji služe za izolaciju od vibracijske buke tijela
 • Zaporna armatura na usisnoj i tlačnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na tlačnoj strani svake pumpe
 • Membranska tlačna posuda 8 l, PN16 uklj. protočnu armaturu prema DIN 4807, na tlačnoj strani
 • Senzor tlaka (4 - 20 mA), na tlačnoj strani
 • Manometar, s tlačne strane
 • Automatsko upravljanje pumpom pomoću potpuno elektroničkog

Regulator Economy (ER) u kućištu od čeličnog lima boje RAL 7035, strukturni lak, stupanj zaštite IP 54 koja se sastoji od ugrađenog napajanja upravljačkim naponom, regulacijske elektronike, analognih i digitalnih ulaza i izlaza

Posluživanje/prikazi

 • Potpuno elektronički regulator Economy (ER2/ER3-4) koji se sastoji od naponskog napajanja, regulacijske elektronike, analognih i digitalnih ulaza i izlaza
 • Namještanje pogonskih parametara pomoću potenciometra, sklopke s kukom i rotacijske sklopke
 • LE diode za prikaz stanja postrojenja (pogon/smetnja/nedostatak vode)
 • Namještanje vrste rada pumpe preko sklopke H-0-A
 • glavna sklopka

Regulacija

 • Potpuno automatska regulacija za 2 - 4 neregulirane pumpe pomoću usporedbe zadane/stvarne vrijednosti
 • Signal osjetnika od 4 - 20 mA (nadzor prekida žice) za stvarnu vrijednost regulirane veličine
 • Automatsko uključenje pumpe/i vršnog opterećenja ovisno o opterećenju ovisno o reguliranoj veličini konstantnog tlaka, p-c
 • Isključivanje pumpe osnovnog opterećenja optimizirano za tlačni udar preko 2. Razina tlaka nakon oslobađanja sloga zaustavnog hoda (1 - 180 s)
 • Automatska, namjestiva izmjena pumpi s optimiranjem vremena rada:
  • Kod svakog ponovljenog zahtjeva nakon mirovanja postrojenja izmjenjuje se pumpa osnovnog opterećenja bez uzimanja u obzir sati rada
  • Izmjena pumpi nakon sati rada, ciklička izmjena pumpe osnovnog opterećenja nakon šest sati rada
 • Slobodno odaberiv način rada pumpi (ručno, isklj., automatski)
 • Automatski probni rad pumpe (kratkotrajno uhodavanje pumpe nakon duljeg mirovanja):
  • Mogućnost aktiviranja
  • Vrijeme između dvaju probnih pogona pumpe (oko 10 s) deset sati
 • Isključivanje kod količine nula preko tlaka i vremena
 • Sklopka H-0-A (ručno-nula-automatika): Predodabir vrste rada pumpi i ručni pogon kod smetnje na regulatoru „Ručno“ (pogon u nuždi/testni pogon na mreži, postoji zaštitni kontakt namota (motora), resetira se ovisno o vremenu), „0“ (pumpa je isključena – uključenje nije moguće pomoću upravljanja ) i „Automatski“ (pumpa je preko upravljanja odobrena za automatski pogon), potvrđivanje dojava pogrešaka u položaju 0

Nadzor

 • Interni nadzor struje motora s pretvaračem ili
 • Vanjska zaštita motora preko termistorskog osjetnika (PTC) odnosno preko zaštitnog kontakta namota (WSK)
 • Osiguranje mrežnih dovodnih vodova pumpe pomoću zaštitnih osigurača uređaja (rastalni osigurači)
 • Nadzor maks. i min. vrijednosti sustava pomoću namjestivih granica i vremena odgode
 • Zaštita od nedostatka vode preko kontakta, npr. za sklopku s plovkom ili tlačnu sklopku
 • Opcijska zaštita od nedostatka vode preko elektroda i razinskih releja
 • Automatsko prebacivanje pogonske pumpe na rezervnu pumpu u slučaju smetnje
 • Ponašanje u slučaju smetnje osjetnika koje se može unaprijed odabrati

Sučelja

 • Beznaponski kontakt (24 V/DC, 1 A) za skupnu dojavu smetnje (SSM)
 • Ulaz za kontakt zaštite od nedostatka vode
 • Opcija: Beznaponski kontakti (24 V/DC, 1 A) za pojedinačnu i dojavu pogona i dojave smetnje

Opcionalna dodatna oprema (ugradnja u tvornici ili naknadno nakon tehničke provjere)

 • Zaštita od rada na suho SK 277, razinski relej SR-NW
 • Brojilo radnih sati po svakoj pumpi, dojava rada
 • Tlačna sklopka, digitalni prikaz tlaka

Preporučena dodatna oprema (naručiti zasebno)

 • Opcionalni ugradni sklop WMS za osiguranje od nedostatka vode
 • Fleksibilni priključni vodovi ili kompenzatori
 • Predspremnik za sustav odvajanja
 • Membranska tlačna posuda
 • Navojne kapice kod sustava sa zajedničkim cjevovodnim sustavom s navojima

Primijenjene norme

 • Tehnička pravila za instalacije pitke vode (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membranske tlačne posude / membranske ekspanzijske posude DIN 4807
 • Opremanje postrojenja jake struje elektroničkim pogonskim sredstvima EN 50178
 • Električna oprema strojeva EN 60204-1
 • Sigurnost električnih uređaja za kućansku uporabu i slične svrhe EN 60335-1
 • Kombinacije niskonaponskih uključnih uređaja EN 60439-1/ 61439-1
 • EMC otpornost na smetnje za industrijska područja EN 61000-6-2
 • Emitiranje EMC smetnji za stambeno područje, poslovna i industrijska područja kao i mala poduzeća EN 61000-6-3
Pogonski podatci
 • Medij
  Water
 • Broj pumpi
  4
 • temperatura medija T
  3 °C
 • temperatura okoline T
  5 °C
 • Maksimalni radni tlak PN
  10 bar
 • Dovodni tlak
  6 bar
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nazivna snaga motora P2
  0,55 kW
 • Nazivna struja IN
  1,70 A
 • Nazivni broj okretaja n
  2730 1/min
 • Klasa izolacije
  F
 • Stupanj zaštite motora
  IP54
 • Stupanj zaštite uključnog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  Stainless steel
 • Radno kolo
  Stainless steel
 • Vratilo
  Stainless steel
 • Brtva vratila
  BQ1E3GG
 • Materijal brtve
  EPDM
 • Materijal cjevovodnog sustava
  Stainless steel
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane DNs
  R 2½
 • Priključak cijevi s tlačne strane DNd
  R 2½
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Economy CO-4 MHI 402/ER
 • Težina neto cca m
  115 kg
 • Broj artikla
  2520802

Mjere i mjerni crteži

2520802_ConGraph_co_2_4_mhi_202_805_er__dim_01

2520802_ConGraph_co_2_4_mhi_202_805_er__dim_01

Prikazuju se primjeri instalacija. Pozicija razvodnog ormara ovisi o visini pumpe.

Dodatna oprema (naručiti zasebno): Opcionalni ugradni sklop WMS za osiguranje od nedostatka vode

Površina postavljanja: ravna i vodoravna

Mjesto postavljanja: suho i dobro prozračeno, zaštićeno od smrzavanja

2520802_ConGraph_co_2_4_mhi_202_805_er__dim_01

Karakteristične krivulje

Economy CO-4 MHI 402-406/ER

Economy CO-4 MHI 402-406/ER

---- uključujući rezervnu pumpu

Economy CO-4 MHI 402-406/ER

Plan priključaka

MHI, MHIL, MVIL, MHI

MHI, MHIL, MVIL, MHI
MHI, MHIL, MVIL, MHI

Informacije o naručivanju

Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Economy CO-4 MHI 402/ER
 • Broj EAN
  4016322660248
 • Broj artikla
  2520802
 • Težina bruto cca m
  115,0 kg
 • Težina neto cca m
  115 kg
 • Ukupna dužina L
  1200,0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1000 mm
 • Boja
  zeleno/crno/srebrno
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Jednokratna paleta
 • Broj po sloju
  1
 • Širina bez ambalaže L
  745,0 mm
 • Minimalna količina za narudžbu
  1
 • Količina po paleti
  1
 • Dostupnost na tržištu
  2010-01-01
 • Date of introduction
  2010-01-01

Downloads

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16..

Broj artikla 2020406
Izdanje 1604
Broj verzije 08
Format stranice A4
Broj stranica 1

PDF (13 MB)

Preuzimanje

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Broj artikla 2551689
Izdanje 2019-05
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 745

PDF (84 MB)

Preuzimanje

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Broj artikla 2550650
Izdanje 2019-05
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 20

PDF (6 MB)

Preuzimanje

PDF: Economy CO-4 MHI 402/ER

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi