Kontakt

Rainsystem AF 400-2 MP 604

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci
 • Maksimalni radni tlak PN
  10 bar
 • Tlačni nastavak
  Rp 1
 • Uređaj za napajanje
  -
 • Min. temperatura medija Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura medija Tmax
  35 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Snaga vratila P2(Q=maks.) odab. radnog kola * broj pumpi
  750 W
 • Nazivni broj okretaja n
  2900 1/min
 • Nazivna struja IN
  1,95 A
 • Faktor snage cos φ
  0.83
 • Stupanj zaštite motora
  IP54
 • Klasa izolacije
  F
Materijali
 • Kućište pumpe
  Stainless steel
 • Radno kolo
  PPE/PS-GF30
 • Vratilo
  Stainless steel
Dimenzije montaže
 • Bruto zapremina spremnika V
  400,0 l
 • Bruto zapremina membranske ekspanzijske posude V
  8 l
 • Priključak cijevi s usisne strane
  Rp 1¼
 • Priključak cijevi s tlačne strane
  Rp 1
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Rainsystem AF 400-2 MP 604
 • Broj EAN
  4016322418306
 • Broj artikla
  2504590
 • Težina neto cca m
  92 kg
 • Težina bruto cca m
  122,0 kg
 • Duljinska mjera s ambalažom
  1000 mm
 • Visinska mjera s ambalažom
  1505 mm
 • Širinska mjera s ambalažom
  1750 mm
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Posebna paleta
 • Minimalna količina za narudžbu
  1

Opisni tekst

Automatska instalacija za korištenje kišnice i za napajanje svježom vodom kao kompaktni modul za obrtničku i industrijsku opskrbu kišnicom iz podzemnog sprenika ili iz cisterne preko pumpi s podvodnim motorom kao napojnih pumpi (vidi seriju Wilo-Drain), koja se sastoji od dviju (do četiriju) apsolutno bešumnih, normalno usisavajućih, višestupanjskih, vodoravnih, visokotlačnih, centrifugalnih pumpi. Zaporna kuglasta slavina s usisne i s tlačne strane i blokada povratnog toka po svakoj pumpi sa sabirnom cijevi s tlačne strane.

Hibridni spremnik velikog volumena (400 l) s napajanjem svježom vodom u skladu s potrebama kad cisterna nije puna. Protočna membranska tlačna posuda (8 l) prema normi DIN 4807 za uštedu energije kod sitnih propuštanja na objektu. Svi dijelovi koji dolaze u dodir s medijem su nekorodirajući. Elektroničko upravljanje RainControl Hybrid za priključak pumši za vodoopskrbu i pumpi cisterne s glavnim prekidačem, upravljačkim prekidačem za svaku pumpu s funkcijom ručno-0-automatski. Ravnomjerno upravljanje postrojenjem zahvaljujući kaskadnom uključivanju odn. isključivanju pumpi, izmjeni pumpi kao i integriranom probnom radu kad pumpe miruju. Automatsko prebacivanje u slučaju smetnje i uključenje pod vršnim opterećenjem jamče najveću moguću pripravnost ovog postrojenja. Upravljanje postrojenjem/razinama u niskovoltnom području, automatsko upravljanje napojnom pumpom, integrirana elektronička zaštita motora i zaštita od rada na suho. Opsežne dojave na upravljačkom uređaju kao i beznaponski kontakti za skupnu dojavu rada i smetnje. Idealno za priključak na tehniku upravljanja zgradom (GLT/DDC). Električki i hidraulički spojeno tako da bude spremno za priključivanje i montirano na visinski podesivi okvir od rešetkaste cijevi, lakiran zaštitom od korozije i s prigušenim vibracijama.

Opcija:

Moduli za proširenje, prikaz razine popunjenosti cisterne, brojilo pogonskih sati, pojedinačna dojava rada i smetnje, uklopni sat, verzije od 60Hz.

Upravljanje pumpama:

Upravljanje pumpama za opskrbu kišnicom i pumpama cisterni, upravljanje preko prijenosnika tlaka od 4-20 mA i preko Reed kontakata. Nadzor razine popunjenosti u hibridnom spremniku. Zaštita motora.

Napajanje svježom vodom:

Magnetni ventil R 1 s DVGW certifikatom sa slobodnim ispustom prema DIN 1988(lijevak za napajanje i smireni dotok integrirani uspremnik) za pumpe za cisterne s priključnim nastavkom promjera od 50 (smireni dotok integriran u spremnik)

Materijali
 • Kućište pumpe
  Stainless steel
 • Vratilo
  Stainless steel
 • Radno kolo
  PPE/PS-GF30
Pogonski podatci
 • Medij
  Water
 • Min. temperatura medija Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura medija Tmax
  35 °C
 • Maksimalni radni tlak p
  10 bar
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nazivni broj okretaja n
  2900 1/min
 • Nazivna struja IN
  1,95 A
 • Faktor snage cos φ
  0.83
 • Stupanj zaštite motora
  IP54
 • Klasa izolacije
  F
Dimenzije montaže
 • Priključak preteka
  Ø110-PN0
 • Priključak cijevi s usisne strane
  Rp 1¼
 • Priključak cijevi s tlačne strane
  Rp 1
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Težina neto cca m
  92 kg
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Rainsystem AF 400-2 MP 604
 • Broj artikla
  2504590

Mjere i mjerni crteži

RainSystem AF 400

RainSystem AF 400
RainSystem AF 400

Karakteristične krivulje

RainSystem AF 400-2MP 603 - 605

RainSystem AF 400-2MP 603 - 605
RainSystem AF 400-2MP 603 - 605

Plan priključaka

MultiCargo MC

MultiCargo MC
MultiCargo MC

Informacije o naručivanju

Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Rainsystem AF 400-2 MP 604
 • Broj EAN
  4016322418306
 • Broj artikla
  2504590
 • Težina bruto cca m
  122,0 kg
 • Težina neto cca m
  92 kg
 • Ukupna dužina L
  780,0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1365 mm
 • Boja
  zeleno/crno/srebrno
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Posebna paleta
 • Broj po sloju
  1
 • Širina bez ambalaže L
  1470,0 mm
 • Minimalna količina za narudžbu
  1
 • Količina po paleti
  1
 • Dostupnost na tržištu
  2010-01-01
 • Date of introduction
  2010-01-01

Downloads

Wilo-RainSystem AF400

Broj artikla 2515864
Izdanje 0309
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj stranica 1

PDF (3 MB)

Preuzimanje

RAINSYSTEM AF400-2MP604DM/RCH2+1

PDF (3 MB)

Preuzimanje

RAINSYSTEM AF400-2MP604DM/RCH2+1

PDF (5 MB)

Preuzimanje

RAINSYSTEM AF400-2MP604DM/RCH2+1

PDF (47 kB)

Preuzimanje

RAINSYSTEM AF400-2MP604DM/RCH2+1

PDF (41 kB)

Preuzimanje

RAINSYSTEM AF400-2MP604DM/RCH2+1

PDF (61 kB)

Preuzimanje

PDF: Rainsystem AF 400-2 MP 604

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi