Kontakt

TOP-Z 25/6

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci
 • Maksimalni radni tlak PN
  10 bar
 • Maks. visina dobave H Qmin
  6.1
 • Maks. količina protoka Qmax
  5.7
 • Min. temperatura medija Tmin
  -20 °C
 • Max. fluid temperature for HVAC applications Tmax
  110 °C
 • Min. fluid temperature for domestic hot water applications Tmin
  0
 • Max. fluid temperature for domestic hot water applications Tmax
  65
 • Max. fluid temperature for domestic hot water applications in short-time duty 2h Tmax
  80 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  0 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
 • Maks. dopuštena ukupna tvrdoća u postrojenjima cirkulacije pitke vode
  3,57 mmol/l (20 °dH) (3,21 mmol/l (18 °dH) za 20/4 + 25/6)
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nazivna snaga P2
  100.0 W
 • Nazivna struja IN
  0.45 A
 • Broj okretaja maks. nmax
  2450 rpm
 • Potrošnja struje (min) P1 min
  60.0 W
 • Potrošnja struje P1 max
  210.0 W
 • Emitiranje smetnji
  EN 61000-6-3
 • Otpornost na smetnje
  EN 61000-6-2
 • Stupanj zaštite motora
  IPX4D
 • Klasa izolacije
  H
 • Kabelska uvodnica
  1 x PG13.5
 • Zaštita motora
  integrirano
Materijali
 • Kućište pumpe
  1.4031
 • Radno kolo
  PPE-GF30
 • Vratilo
  Oksidna keramika
 • Materijal ležaja
  Ugljen, impregnirano umjetnom smolom
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane
  G 1½
 • Priključak cijevi s tlačne strane
  G 1½
 • Ugradna dužina l0
  180 mm
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  TOP-Z 25/6
 • Broj EAN
  4016322652793
 • Broj artikla
  2045522
 • Težina neto cca m
  3 kg
 • Težina bruto cca m
  4.1 kg
 • Duljinska mjera s ambalažom
  270 mm
 • Visinska mjera s ambalažom
  215 mm
 • Širinska mjera s ambalažom
  178 mm
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Karton
 • Minimalna količina za narudžbu
  1

Opisni tekst

Ova optočna pumpa prikladna je samo za pitku vodu.

Primjenjivo za sustave cirkulacije potrošne vode u industriji i u tehnici zgrada.

Optočna pumpa s mokrim rotorom, koju nije potrebno održavati, s vijčanim ili prirubničkim priključkom, sa stupnjevima broja okretaja s mogućnošću predodabira za prilagođavanje učina.

Oprema i funkcija

 • Ručno prilagođavanje snage s 3 stupnja broja okretaja
 • Pumpe s 1~ motorom:
  • P2 do 90 W: Interna zaštita od nedopušteno visokih temperatura namota
  • P2 do 180 W: Potpuna zaštita motora pomoću zaštitnih kontakata namota u kombinaciji s uređajem za okidanje
 • Pumpe s 3~ motorom:
  • P2 do 90 W: Interna zaštita od nedopušteno visokih temperatura namota
  • P2 ≥ 180 W: Potpuna zaštita motora s integriranom elektronikom okidanja
 • Žaruljica smetnje
 • Kontakt za skupnu dojavu smetnje
 • Kontrolna žaruljica smjera okretaja
 • Mrežni priključak 3~230V s opcijskim preklopnim utikačem
 • Kućište pumpe u crvenom lijevu ili sivom lijevu (plemeniti čelik ovisno o tipu)
 • Kombinirana prirubnica PN 6/PN 10 (kod DN 40 do DN 65)
 • Obloge toplinske izolacije
 • Dodatne funkcije preko Protect modula C za naknadnu montažu:
  • Dojava smetnje SSM kao beznaponski isklopni kontakt
  • Dojava rada SBM kao beznaponski zatvarač
  • Upravljački ulaz „Prednost isklj." kroz vanjski beznaponski kontakt (isklopni kontakt)
  • Prepoznavanje blokiranosti
  • Potpuna zaštita motora s uređajem za okidanje
  • Resetiranje smetnje
 • Upravljanje dvostrukim pumpama (paralelno instalirane dvije pojedinačne pumpe): Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje kod smetnje/izmjena pumpi ovisna o vremenu)
Pogonski podatci
 • Medij
  Water
 • Maksimalni radni tlak PN
  10 bar
 • Maks. dopuštena ukupna tvrdoća u postrojenjima cirkulacije pitke vode
  3,57 mmol/l (20 °dH) (3,21 mmol/l (18 °dH) za 20/4 + 25/6)
Podatci o motoru
 • Emitiranje smetnji
  EN 61000-6-3
 • Otpornost na smetnje
  EN 61000-6-2
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 max
  210.0 W
 • Broj okretaja maks. nmax
  2450 rpm
 • Nazivna struja IN
  0.45 A
 • Stupanj zaštite motora
  IPX4D
 • Kabelska uvodnica
  1 x PG13.5
Materijali
 • Kućište pumpe
  1.4031
 • Radno kolo
  PPE-GF30
 • Vratilo
  Oksidna keramika
 • Materijal ležaja
  Ugljen, impregnirano umjetnom smolom
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane
  G 1½
 • Priključak cijevi s tlačne strane
  G 1½
 • Ugradna dužina l0
  180 mm
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  TOP-Z 25/6
 • Težina neto cca m
  3 kg
 • Broj artikla
  2045522

Mjere i mjerni crteži

TOP-Z

TOP-Z

TOP-Z

TOP-Z
TOP-Z
TOP-Z

Karakteristične krivulje

TOP-Z 25/6, 3~

TOP-Z 25/6, 3~
TOP-Z 25/6, 3~

Plan priključaka

TOP-S

TOP-S

Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz

3~230 V, 50 Hz (s opcionalnim preklopnim utikačem 3~230 V)

Interna zaštita od nedopušteno visokih temperatura namota

Okidanje:Interni prekid faze motora

Resetiranje:Prekid mrežnog napona, pustite motor da se ohladi,

ponovno uključite mrežni napon

TOP-S

Plan priključaka

Protect-Modul

Protect-Modul

1) Mrežne stezaljke

2) Upravljačke stezaljke

Protect-Modul

Informacije o naručivanju

Information for order placements
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  TOP-Z 25/6
 • Broj EAN
  4016322652793
 • Broj artikla
  2045522
 • Težina bruto cca m
  4.1 kg
 • Težina neto cca m
  3 kg
 • Ukupna dužina L
  180.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  216 mm
 • Boja
  zeleno/srebrno
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Karton
 • Broj po sloju
  16
 • Širina bez ambalaže L
  140.0 mm
 • Minimalna količina za narudžbu
  1
 • Količina po paleti
  96

Downloads

Wilo-TOP-Z

Broj artikla 2132728
Izdanje 2013-02
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj stranica 1

PDF (27 MB)

Preuzimanje

TOP-Z25/6 DM PN6/10

PDF (644 kB)

Preuzimanje

TOP-Z25/6 DM PN6/10

PDF (875 kB)

Preuzimanje

TOP-Z25/6 DM PN6/10

PDF (16 kB)

Preuzimanje

TOP-Z25/6 DM PN6/10

PDF (23 kB)

Preuzimanje

TOP-Z25/6 DM PN6/10

PDF (26 kB)

Preuzimanje

PDF: TOP-Z 25/6

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi