Kontakt

Wilo-Sub TWU 3 HS

Opis serije

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Konstantni tlak koji se može regulirati zahvaljujući vanjskom pretvaraču frekvencije s integriranim upravljanjem (TWU 3 HS-ECP)
 • Jednostavna ugradnja, bez dodatnih lokalnih senzora za regulaciju tlaka (TWU 3 HS-ECP)
 • Visoki prijenosni radni učin zahvaljujući integriranom pretvaraču frekvencije s fiksnim brojem okretaja motora od 8400 o/min (TWU 3 HS-I)
 • Smanjenje troškova bušenja bunara i troškova ugradnje zahvaljujući manjem promjeru i manjem građevnom volumenu
 • Opsežne funkcije nadzora i zaštite za potpunu sigurnost pri radu

Konstrukcija

Višestupanjska, frekvencijski regulirana 3" pumpa s podvodnim motorom u izvedbi s omotačem za okomitu ili vodoravnu ugradnju

Primjena

 • Za privatnu vodoopskrbu iz bušotina, bunara i cisterni
 • za privatnu vodoopskrbu, natapanje kišnicom i navodnjavanje
 • za transportiranje vode bez abrazvinih sastavnih tvari i bez sastavnih tvari s dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • Višestupanjska potopna pumpa s radijalnim radnim kolima
 • Integrirana blokada povratnog toka
 • Uključujući i pretvarač frekvencije (HS-E…: vanjski, HS-I…: integriran).
 • Termička zaštita motora je integrirana u pretvarač frekvencije

Оpseg isporuke

 • Hidraulika + motor prethodno instalirani
 • Pretvarač frekvencije
 • 1,75 m priključnog kabela s odobrenjem za pitku vodu (poprečni presjek: 4x1,5 mm2)
 • Upute za ugradnju i uporabu

Ključ tipa

npr.

Wilo-Sub TWU 3-0305-HS-E-CP

TWU

Pumpa s podvodnim motorom

3

Promjer hidraulike u colima ["]

03

Nazivni volumni protok [m3/h]

05

Broj stupnjeva hidraulike

HS

High Speed izvedba

E

Izvedba pretvarača frekvencijeE = vanjski pretvarač frekvencijeI = interni pretvarač frekvencije

CP

Funkcija regulacijeCP = regulacija konstantnog tlakabez = fiksni broj okretaja s do 8400 okretaja/min

Tehnički podatci

Pumpa s podvodnim motorom

 • Opskrbni napon:HS-E…: 1~230 V, 50/60 Hz (priključak preko pretvarača frekvencije na jednofaznu mrežu)HS-I…: 1~230 V, 50/60 Hz (izravni priključak na jednofaznu mrežu)
 • Vrsta rada, uronjen: S1
 • Temperatura medija: 3-35 °C
 • Minimalni protok na motoru: 0,08 m/s
 • Maks. sadržaj pijeska: 50 g/m3
 • Maks. broj startova: 30 /h
 • Maks. dubina uranjanja: 150 m
 • Stupanj zaštite: IP58
 • Tlačni priključak: Rp 1/Rp 1¼

Pretvarač frekvencije za izvedbu „HS-E…“:

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50/60 Hz
 • Izlaz: 3~230 V/maks.140 Hz/maks.2,2 kW
 • Temperatura medija: 3-50 °C
 • Maks. tlak: 8 bar
 • Stupanj zaštite: IPX5
 • Priključak: G 1¼

Materijali

 • Hidrauličko kućište: Plemeniti čelik 1.4301
 • Radna kola: Polikarbonat
 • Osovina hidraulika: Plemeniti čelik 1.4104
 • Kućište motora: Plemeniti čelik 1.4301
 • Osovina motor: Plemeniti čelik 1.4305

Opis/konstrukcija

Pumpa s podvodnim motorom za okomitu ili vodoravnu instalaciju.

Hidraulika

Višestupanjska pumpa s podvodnim motorom s radijalnim radnim kolima u izvedbi sloga. Integrirana blokada povratnog toka. Svi dijelovi u dodiru s medijem su od nekorodirajućih materijala.

Motor

Nekorodirajući asinkroni motor za priključak na isporučeni pretvarač frekvencije (HS-E…) ili za izravni priključak na strujnu mrežu (HS-I…). Motor napunjen uljem, s mogućnošću ponovnog namatanja, sa samopodmazujućim ležajevima, dimenzioniran za velike brojeve okretaja do 8400 okretaja/min.

Pretvarač frekvencije

vanjski ili u motoru integrirani pretvarač frekvencije za pogon pumpe s brojevima okretaja do 8400 okretaja/min., uključujući i sljedeće funkcije:

 • Blagi zalet
 • Zaštita od podnapona, prenapona i kratkog spoja
 • Termička zaštita motora i pretvarača frekvencije od preopterećenja

Izvedba „HS-E…“ s vanjskim pretvaračem frekvencije nudi sljedeća dodatna svojstva opremljenosti:

 • Funkcija regulacije „CP“: Konstantni tlak
 • Izbjegavanje visokih uklopnih ciklusa (taktiranja) zahvaljujući nadzoru nepropusnosti
 • Zaštita od rada na suho s automatskim resetiranjem
 • Promjena smjera okretanja
 • Podešavanje maks. struje i zadanog tlaka
 • Prikaz tlaka na zaslonu
 • Podešavanje, pogonska stanja i dojave pogreški prikazuju se preko LED-ova ili zaslona.

Pretvarač frekvencije mora se uvijek postaviti izvan medija tako da bude zaštićen od preplavljivanja!

Funkcija regulacije „CP“: Konstantni tlak

Broj okretaja agregata automatski se prilagođava aktualno potrebnoj količini vode zahvaljujući pogonu s pretvaračem frekvencije. Pumpa s podvodnim motorom na taj način uvijek isporučuje konstantan tlak.

Hlađenje

Do hlađenja motora dolazi preko transportiranog medija. Motor se uvijek mora pogoniti u uronjenom stanju. Morate se pridržavati graničnih vrijednosti maks. temperature medija i minimalne brzine strujanja.

Kod okomite instalacije treba, ovisno o promjeru bunara, predvidjeti i rashladni plašt. Do vodoravnog postavljanja uvijek mora doći u spoju s rashladnim plaštom.

Hlađenje vanjskog pretvarača frekvencije vrši se također preko medija. U tu se svrhu pretvarač frekvencije mora instalirati izravno u cjevovod izvan transportiranog medija (sigurno od preplavljivanja).

Cjelokupna karakteristika

Sub TWU 3 HS

Preuzimanja

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Broj artikla 6080455
Izdanje 2020-08
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 68

PDF (5 MB)

Preuzimanje

Proizvod

PDF: Wilo-Sub TWU 3 HS

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi