Kontakt

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe | Wilo

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe

Vaše prednosti
Wilo-Economy-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Kompaktni sustav s izvrsnim odnosom cijene i kvalitete zahvaljujući visokotlačnim centrifugalnim pumpama od plemenitog čelika serije MHIE s integriranim pretvaračima frekvencije hlađenima zrakom
 • Natproporcionalno velika širina opsega reguliranja
 • Integrirana potpuna zaštita motora s termistorskim osjetnicima (PTK)
 • Integrirani uređaj za prepoznavanje rada na suho s automatskim isključivanjem u slučaju nestanka vode preko regulacijske elektronike motora
 • Odobrenje za pitku vodu (ACS, KTW, WRAS) za sve dijelove koji dolaze u doticaj s medijem (EPDM)
Opis serije
Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe

Konstrukcija

Instalacija za povišenje tlaka s 2 do 3 paralelno spojene visokotlačne centrifugalne pumpe od plemenitog čelika s normalnim usisavanjem s integriranim pretvaračima frekvencije

Primjena

 • Potpuno automatska vodoopskrba i povišenje tlaka u načinu rada dotoka iz javne vodovodne mreže ili iz spremnika za privatne, komercijalne, industrijske i komunalne primjene (npr. stambene, poslovne, administrativne zgrade, hoteli, bolnice, obrti, industrijski pogoni, poduzeće za vodoopskrbu).
 • Transportiranje pitke vode, potrošne vode, vode za hlađenje ili drugih vrsta potrošne vode koje ni kemijski ni mehanički ne napadaju upotrijebljene materijale te koje ne sadrže abrazivne sastojke niti tvari s dugim vlaknima

Oprema / funkcija

 • 2-3 MHIE pumpe po postrojenju
 • Kontinuirani regulacijski rad zahvaljujući pumpama s integriranim pretvaračima frekvencije
 • Dijelovi u dodiru s medijem postojani na koroziju
 • Osnovni okvir pocinčan s prigušnikom vibracija namjestive visine namijenjenog izoliranju vibracijske buke tijela
 • Zaporna armatura na svakoj pumpi, s usisne i s tlačne strane
 • Blokada povratnog toka, s tlačne strane
 • Membranska tlačna posuda 8 l, PN 10, s tlačne strane
 • Senzor tlaka, sa strane krajnjeg tlaka
 • Manometar, sa strane predtlaka, može se dobiti opcionalno
 • Manometar, sa strane krajnjeg tlaka
 • Osiguranje od nedostatka vode može se dobiti opcijski
 • ECe upravljanje s metalnim kućištem IP54 koje se sastoji od unutarnjeg mrežnog ispravljača, mikroprocesora, analognih i digitalnih ulaznih i izlaznih modula, za upravljanje elektroničkim pumpama s pretvaračima frekvencije

Ključ tipa

Primjer:

Wilo-COR-3 MHIE 406/ECe

COR

Kompaktno postrojenje za povišenje tlaka s integriranom regulacijom broja okretaja

3

Broj pumpi

MHIE

Serija pumpi

4

Nazivni volumni protok pojedinačne pumpe [m3/h]

06

Broj stupnjeva pojedinačne pumpe

ECe

Jedinica regulatora; ECe = Easy Control s elektronički reguliranom pumpom

Tehnički podatci

 • Mrežni priključak 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10%, 60 Hz, ovisno o tipu također i 1~230 V, 50/60 Hz (ostale izvedbe na upit)
 • Maks. temperatura medija 50 °C (70 °C opcionalno)
 • Temperatura okoline maks. 40 °C
 • Radni tlak 10 bar
 • Tlak dotoka 6 bar
 • Nazivni promjeri priključka sa strane krajnjeg tlaka R 2" – DN 100
 • Nazivni promjeri priključka sa strane dotoka R 2" – DN 100
 • Područje broja okretaja 1200 – 3770 o/min
 • Stupanj zaštite IP54
 • Komunikacija putem modula ModBus RTU
 • Osiguranje sa strane mreže A, AC 3 sukladno snazi motora i propisima elektrodistribucije
 • Dopušteni mediji (drugi mediji na upit). Dopušteni transportirani mediji općenito su vode koje nemaju agresivno kemijsko niti mehaničko djelovanje na korištene materijale i koje u sebi ne sadržavaju nikakve abrazivne sastojke ili sastojke dugih vlakana
  • Rashladna voda
  • Pitka i potrošna voda

Materijali

Pojedinačna pumpa:

 • Radna kola, stepenaste komore i kućište pumpe od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Vratilo od plemenitog čelika 1.4404
 • Brtve EPDM (EP851)/FKM (Viton)
 • Klizno-mehanička brtva Volframski karbid/karbon
 • Ležajevi od volfram-karbida
 • Nožica pumpe Aluminij

Konstrukcija

 • Osnovni okvir: pocinčan i opremljen prigušnicima vibracija namjestive visine za znatnu izolaciju od vibracijske buke; ostale izvedbe na upit
 • Cjevovodni sustav: cjelokupni cjevovodni sustav od plemenitog čelika, prikladan za priključak svih materijala cijevi korištenih u tehnici zgrade; cjevovodni sustav dimenzioniran je u skladu s hidrauličkom snagom postrojenja za povišenje tlaka
 • Pumpe: upotrebljavaju se 2 do 3 paralelno spojene pumpe serija MHIE 2..., 4..., 8.. i 16..; pretvarači frekvencije adaptirani na motoru pumpe omogućuju za sve pumpe ovih serija kontinuirani regulacijski rad; svi dijelovi pumpe koji imaju kontakt s medijem od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Armature: svaka pumpa je s usisne i s tlačne strane opremljena po jednom zapornom armaturom s DGVW ispitnim znakom odn. prstenastom zapornom zaklopkom i blokadom povratnog toka s tlačne strane s DVGW odobrenjem
 • Membranska tlačna posuda: 8 l/PN 10 raspoređena sa strane krajnjeg tlaka s jednom membranom od butilnog kaučuka, bezopasno u smislu Zakona o zaštiti živežnih namirnica, u svrhu ispitivanja i revizije opremljeno jednom zapornom kuglastom slavinom s pražnjenjem i armaturom za protok prema normi DIN 4807
 • Senzor tlaka: Od 4 do 20 mA, raspoređen sa strane krajnjeg tlaka za upravljanje središnjim regulatorom ECe
 • Prikaz tlaka: na strani prednjeg i krajnjeg tlaka preko manometra (ø 63 mm); prikaz krajnjeg tlaka dodatno digitalno na alfanumeričkom LC zaslonu regulatora ECe
 • Regulator: postrojenje je serijski opremljeno regulatorom ECe

Stanje isporuke

 • tvornički montirano postrojenje za povišenje tlaka, s ispitanim funkcioniranjem i nepropusnošću, spremno za priključivanje
 • Ambalaža
 • Upute za ugradnju i uporabu
Preuzimanja

Upute za ugradnju i uporabu

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Broj artikla 2551689
Izdanje 2019-05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 745
PDF (80 MB)

Wilo-Control EC/ECe-Booster

Broj artikla 2549070
Izdanje 2019-07
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 1212
PDF (11 MB)

Brošura certifikacija

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Broj artikla 2550650
Izdanje 2019-05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 20
PDF (6 MB)