traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda
Wilo-SiBoost Smart MVISE | Wilo
Vaše prednosti
Wilo-SiBoost Smart 2-4 MVISE

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Optimalna postavka opterećenja pumpe na temelju varijabilne vrste regulacije tlaka (pv) i paralelne regulacije sinkronizacijskog broja okretaja za više uštede energije
 • Čak do 20 dB (A) tiši rad od konvencionalnih postrojenja slične hidrauličke snage
 • Natproporcionalno veliki opseg regulacije pretvarača frekvencije od 20 Hz do maksimalno 50 Hz
 • Konstrukcija pumpi koju nije potrebno održavati bez klizno-mehaničkih brtvi
 • Visoka pouzdanost zahvaljujući različitim zaštitnim funkcijama uključujući zaštitu od preopterećenja, zaštitu od rada na suho i automatsko isključenje
 • Postavljanje i pogon iznimno su jednostavni s pomoću SCe uključnog uređaja zahvaljujući LC zaslonu i gumbu za postavljanje
 • Odobrenje za pitku vodu za sve dijelove koji su u dodiru s medijem
 • Spremno za uvezivanje u automaciju zgrade sa SCe uključnim uređajem putem serijske funkcije Modbus RTU

Preporučene servisne usluge

Opis serije
Wilo-SiBooost Smart 2-4 MVISE

Konstrukcija

Instalacija za vodoopskrbu s niskom razinom buke spremna za priključivanje s od 2 do 4 paralelno spojene, okomito postavljene visokotlačne centrifugalne pumpe od plemenitog čelika s normalnim usisavanjem serija MVISE u izvedbi pumpe s mokrim rotorom. Svaka je pumpa opremljena integriranim pretvaračem frekvencije koji se hladi na vodu. S postrojenjem opremljenim opcijom Smart Controller SCe.

Primjena

Potpuno automatska vodoopskrba i povišenje tlaka u načinu rada dotoka iz javne vodovodne mreže ili iz spremnika u visini od najmanje 0,5 m iznad pumpe za privatne, komercijalne, industrijske i komunalne primjene (npr. stambene, poslovne, administrativne zgrade, hoteli, bolnice, obrti, industrijski pogoni, poduzeće za vodoopskrbu). Sadrži rezervnu pumpu prema DIN 1988 i DIN EN 806.

Dopušteni transportirani mediji općenito su vode koje nemaju agresivno kemijsko ni mehaničko djelovanje na korištene materijale i koje u sebi ne sadržavaju nikakve abrazivne sastojke ili sastojke dugih vlakana, kao što su:

 • Pitka voda
 • Rashladna voda
 • Procesna voda
 • Vode za gašenje požara (osim za vatrogasni uređaj prema normi DIN 14462 i s odobrenjem lokalnih tijela za protupožarnu zaštitu).

Oprema / funkcija

Od 2 do 4 pumpe po postrojenju serije MVISE s motorom s mokrim rotorom i regulacijom broja okretaja preko integriranog pretvarača frekvencije na svakoj pumpi.

SCe uključni uređaj osigurava automatsku regulaciju i upravljanje postrojenjem za povišenje tlaka.

Kompletno montirano na osnovnom okviru prilagodive visine od pocinčanog čelika.

Svi su dijelovi u dodiru s medijem postojani na koroziju.

s tlačne strane:

 • Zaporna armatura
 • Nepovratni ventil
 • Povratni ventil na svakoj pumpi
 • Membranska ekspanzijska posuda 8 l, PN 16
 • Senzor tlaka 4..20 mA
 • Manometar

s usisne strane:

 • Zaporna armatura
 • Senzor tlaka 4..20 mA
 • Manometar

Ključ tipa

Primjer:

Wilo-SiBoost Smart 3 MVISE 406

SiBoost Smart

Kompaktno postrojenje za povišenje tlaka s integriranom regulacijom broja okretaja

3

Broj pumpi

MVISE

Serija pumpi

4

Nazivna količina protoka [m3/h] pojedinačne pumpe

06

Broj stupnjeva pojedinačnih pumpi

Tehnički podatci

 • Mrežni priključak 3~400 ±10 %, 50 Hz
 • Maks. temperatura medija +50 °C
 • Maks. temperatura okružja +40 °C
 • Radni tlak 16 bar
 • Tlak dotoka 6 bar
 • Nazivni promjeri priključka:
  • Sa strane krajnjeg tlaka R 2" – R 3"
  • sa strane dotoka R 2" – R 3"
 • Područje broja okretaja 1100 – 2750 o/min
 • Stupanj zaštite IP44
 • Osiguranje sa strane mreže [AC 3] sukladno snazi motora i propisima elektrodistribucije

Materijali

MVISE 2-8 m3/h

 • Kućište pumpe u 1.4301 [AISI 304]
 • Hidraulika u 1.4301 [AISI 304]
 • EPDM brtva

Konstrukcija

Osnovni okvir: Pocinčani čelik, opremljeno prigušnicima vibracija namjestive visine, koji služe za znatnu izolaciju od vibracijske buke kao i integriranim točkama za dizanje i kabelskim vodilicama.

Cjevovodni sustav: cjelokupni cjevovodni sustav od plemenitog čelika, prikladan za priključak svih materijala cijevi dopuštenih u upravljanju zgradama; dimenzije cjevovodnog sustava moraju biti u skladu s ukupnom hidrauličkom snagom postrojenja za povišenje tlaka

Pumpe: Upotrebljavaju se od 2 do 4 paralelno spojene pumpe serije MVISE 2, 4, 8.

Pretvarači frekvencije instalirani na motoru pumpe i hlađeni vodom za sve pumpe ove serije omogućuju kontinuirani regulacijski rad između 20 Hz i maks. 50 Hz. Svi dijelovi pumpe koji dolaze u dodir s medijem napravljeni su od plemenitog čelika.

Armature: svaka pumpa je s usisne i s tlačne strane opremljena po jednom zapornom armaturom s DVGW ispitnim znakom te blokadom povratnog toka s tlačne strane s DVGW odobrenjem.

Membranska tlačna posuda: Na strani krajnjeg tlaka 8 l/PN 16, s membranom od butilnog kaučuka, s odobrenjem DVGW/KTW, nesumnjivo u pogledu Zakona o zaštiti živežnih namirnica u svrhu ispitivanja i revizije opremljeno zapornom kuglastom slavinom pražnjenjem i protočnom armaturom s odobrenjem DVGW/KTW prema DIN 4807.

Nadzor tlaka: 2 senzora tlaka: 4..20 mA, raspoređeni s tlačne i usisne strane.

Prikaz tlaka: Manometar raspoređen s usisne strane i sa strane krajnjeg tlaka.

poslužno polje: Smart Controller SCe serijski s LC zaslonom.

Ostale izvedbe na upit

Opseg isporuke

 • Tvornički montirano postrojenje za povišenje tlaka, spremno za priključivanje, s ispitanim funkcioniranjem i nepropusnošću
 • Upute za ugradnju i uporabu

Opcije

Drugi mrežni priključci na upit

Napomene za planiranje

Dovodni tlak

Prilikom dimenzioniranja postrojenja valja obratiti pozornost na maks. dovodni tlak (vidi Tehničke podatke). Maks. dopušteni dovodni tlak izračunava se iz razlike maks. pogonskog tlaka uređaja i maks. visine dobave pumpe pri Q = 0

Reduktor tlaka

Kolebanje dovodnog tlaka kompenzira se putem regulacije broja okretaja integrirane u svakoj pojedinačnoj pumpi ako kolebanje tlaka nije veće od razlike između zadane vrijednosti tlaka i nulte visine dobave pojedinačne pumpe pri minimalnom broju okretaja (pogon na 20 Hz odn. 25 Hz). Ukoliko je kolebanje tlaka veće, tada ispred uređaja valja instalirati ventil za redukciju tlaka.

Količina protoka

Do 240 m3/h (66 l/s) dimenzioniranje prema DIN 1988 (EN 806); s rezervnom pumpom do 320 m3/h (88 l/s) pri pogonu rezervne pumpe kao dodatnom agregatu vršnog opterećenja

Zaštitna nadstrujna sklopka

Kod instalacije zaštitnih sklopki struje kvara u kombinaciji s pretvaračima frekvencije potrebno je uzeti u obzir da valja predvidjeti samo univerzalno osjetljive zaštitne sklopke struje kvara u skladu s normom DIN/VDE 0664.

Zaštita od nedostatka vode Wilo-WMS

Upotrijebljena pumpa serije Helix VE već je opremljena integriranim uređajem za prepoznavanje rada na suho kao sigurnosnim uređajem pumpe. Potrebna je ugradnja osiguranja od nedostatka vode ako su postrojenja za povišenje tlaka priključena neposredno na javnu vodoopskrbnu mrežu; time se sprečava mogući pad dovodnog tlaka u opskrbnom vodu na vrijednosti ispod 1,0 bara. Molimo naručite izravno pri naručivanju postrojenja za povišenje tlaka. Tvrtka Wilo tada u uređaj za povišenje tlaka ugrađuje WSM, izvodi ožičenje i provjerava njegovu funkciju prilikom završnog ispitivanja funkcije.

Norme/smjernice

Čitav sustav sveukupno odgovara zahtjevima

 • DIN 1988, dio 5
 • Norma DIN 1988 dio 6* (**)

* Valja obratiti pozornost na napomene norme DIN 1988 (EN 806) i napomene poduzeća za vodoopskrbu. Uređaj u pogledu električnih komponenti odgovara zahtjevima

 • VDE 0100 dio 430/dio 540
 • VDE 0110 dio 1/dio 2
 • VDE 0660 dio 101/dio 107 i
 • DIN 40719/IEC 754

Za primjenu i pogon postrojenja za povišenje tlaka valja općenito poštovati standarde norme DIN 1988 (EN 806). (**) To ne vrijedi za vatrogasne uređaje u skladu s normom DIN 14462. Molimo postavite zaseban upit!

Dokumenti

Upute za ugradnju i uporabu

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535460
Izdanje 1809
Broj stranica 1795
Jezik ar, bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk, zh
PDF (44 MB)

Wilo-MVISE-3G

Broj artikla 4230106
Izdanje 2020-04
Broj stranica 258
Jezik de, en, es, fr, nl, ru, tr, uk
PDF (15 MB)

Brošura certifikacija

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2550649
Izdanje 1905
Broj stranica 16
Jezik bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (6 MB)

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2550530
Izdanje 1811
Broj stranica 8
Jezik bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (2 MB)

Certifikat

AH_ZESTAWY SiBoost Smart FC MVISE EXCEL HELIX VE COE-2 EMHIL

Broj stranica 1
Jezik Jezično neutralno
PDF (483 KB)

CE

CE 2195337-04

Broj stranica 6
Jezik Jezično neutralno
PDF (283 KB)