Drenaža

Povsod, kjer ljudje bivajo v zgradbah, nastane odpadna voda, ki jo lahko razdelimo v kategoriji umazana voda in deževnica. Umazana voda se praviloma odvaja neposredno v kanalizacijo in na koncu obdela v čistilni napravi, da se lahko ponovno dovede hidrološkemu ciklu. Deževnico pa po drugi strani lahko ločujete s sistemom za ločevanje ali pa jo skupaj z umazano vodo odvajate skozi mešalni sistem. Glavnim izvajalcem in upraviteljem svetujemo, da z načrtovalcem izdelajo drenažni načrt, če se želijo izogniti poznejšim presenečenjem.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Za trajno delovanje sistema za odvodnjavanje morate posamezne elemente, kot so naprava za prečrpavanje odpadnih vod, varovala pred povratnim tokom in cevovodi, vzdrževati in čistiti v rednih presledkih. V primeru poplavljenih kleti zaradi močnih nalivov je najpogostejša težava manjkajoče zapiralo na drenažnih mestih. Ker je v zgradbi

nezanemarljiva količina vgrajenih cevi za odpadno vodo netesnih oz. postanejo netesne sčasoma, priporočamo redna preverjanja tesnosti, da vaša naprava za prečrpavanje odpadnih vod ne bo črpala odpadne vode v zidovje in povzročila veliko škodo. Družba Wilo je kot Premium proizvajalec visokokakovostnih črpalčnih sistemov rade volje vaš prvi pogovorni partner za storitev, ki se osredotoča na stranke, in celostne sistemske rešitve.

Drenaža zemljišč in zgradb

Za večino javnosti je gladko potekajoče odstranjevanje odpadne vode status, ki se smatra za samoumevnega. Kako pomembni so delujoči sistemi odvodnjavanja iz zgradb in z zemljišč, postane pogosto jasno šele takrat, ko voda ne odteka več pravilno.

Do težav v sistemih odvodnjavanja pogosto pride zaradi poškodovanih ali počenih cevovodov, zaradi česar lahko odpadna voda in odstranjena tla pridejo v talnico. To povzroči onesnaženost, ki ima za posledico visoke stroške zaradi daljših časov črpanja v čistilnih napravah. Pri močnem odstranjevanju in spiranju zemlje pod ulicami lahko pogosto pride do ogroženosti infrastrukture, ki se nahaja v bližini. Zato so lastniki zemljišč zavezani, da ohranjajo sistem odvodnjavanja v brezhibnem stanju. Pri posvetovanju za nego in vzdrževanje smo vam radi na voljo kot kompetenten partner.

Področja uporabe sistema odvodnjavanja

Sistemi odvodnjavanja se uporabljajo tako v zasebnih gospodinjstvih in zemljiščih kot tudi v javnih ustanovah. Črpalke za umazano vodo Wilo se že vrsto let uspešno uporabljajo pri nizki in visoki gradnji, urejanju okolice ter na športnih objektih. Poleg tega se naše črpalke uporabljajo za črpanje vode iz jezer in rek, ohranjanje suhosti ter pri različnih drenažah.

Entwässerung Regenwasserentsorgung