Iskanje
Kontakt
E-naslov
Izdelava kataloga
Moji najljubši
Primerjava izdelkov

Zavrnitev odgovornosti

1. Izključitev odgovornosti

Informacije na naših spletnih straneh ne predstavljajo zagotovitve lastnosti. Predstavljajo le našo storitev in ne nadomeščajo osebnega svetovanja. Kljub skrbni nabavi in zagotovitvi informacij ne prevzemamo odgovornosti ali garancije za pravilnost, popolnost in aktualnost vsebin, ki so dane na razpolago in prikazane v okviru informacijskega servisa. Zahteve po odgovornosti podjetja WILO, ki se nanašajo na materialno ali idejno škodo, ki je povzročena z uporabo ali neuporabo ponujenih informacij oz. z uporabo napačnih in nepopolnih informacij, so izključene, razen, če pri podjetju WILO obstaja dokazana naklepna krivda ali krivda iz malomarnosti. WILO poleg tega ne odgovarja za nobeno vrsto škode, ki izhaja iz dostopa do spletne strani ali iz uporabe te strani.

V kolikor deli ali posamezne formulacije tega besedila ne ustrezajo, več ne ustrezajo ali v celoti ne ustrezajo veljavnemu pravu, se to ne dotika vsebine in veljavnosti preostalih delov dokumenta. WILO si izrecno pridržuje pravico, da dele strani ali pa celotno ponudbo brez posebne napovedi spremeni, dopolni, izbriše ali pa objavo začasno ali dokončno ustavi. Dostop do te spletne strani in njena uporaba podlega izključno materialnemu pravu Zvezne republike Nemčije.

2. Avtorske pravice

Vsebine in dela na teh straneh so lastnina podjetja WILO SE in podlegajo nemškemu pravu o avtorskih pravicah. Prispevki tretjih oseb so ustrezno označeni. Prepovedano je razmnoževanje, obdelava, razširjanje in vsakovrstna uporaba izven meja avtorskih pravic. Prenosi in kopije te strani so dopustni le za privatno, nekomercialno uporabo. V spletni predstavitvi uporabljene oznake proizvodov, logo in znaki podjetja so zaščiteni po označitvenem pravu. Trudimo se, da vedno upoštevamo avtorske pravice drugih, ter da vedno posegamo po lastno napisanih licenčno prostih delih.