Iskanje
Kontakt
E-naslov
Izdelava kataloga
Moji najljubši
Primerjava izdelkov

Rešitve Wilo za vodno gospodarstvo

Pametne tehnološke rešitve – proti pomanjkanju vode po vsem svetu

Voda je eden izmed najbolj dragocenih virov na svetu. Rastoče svetovno prebivalstvo je porabi vse več in več: za pitje, pranje in čiščenje, v kmetijstvu in industriji. Pomanjkanje vode je posebej pereč problem - in ima velik potencial za konflikte. Pridobivanje in priprava vode zato sodita med najpomembnejše izzive prihodnosti. Podjetje Wilo razvija črpalke in sisteme, s pomočjo katerih je mogoče uporabiti in optimirati nove vire in metode za zbiranje vode. Naše prilagodljive rešitve zagotavljajo zanesljivo oskrbo in se prilagajajo zahtevam različnih objektov, kot so družinske hiše, šole in industrijski kompleksi. Z individualnimi koncepti in visokoučinkovito tehnologijo pospešujemo razvoj pametnih omrežij in širjenje decentraliziranih sistemov za prečiščevanje vode. Črpalke in črpalni sistemi se uporabljajo za rabo deževnice, oskrbo z vodo in povišanje tlaka, protipožarno zaščito, prečiščevanje vode, odjemanje neobdelane vode, razsoljevanje in komercialno kmetijstvo.

Zanesljiva priprava vode – Sveža voda iz doline reke Jordan

Obstajajo države, kjer oskrba z vodo predstavlja ogromen izziv. Npr. Jordanija, ki je ena od držav, kjer je najmanj vode na svetu. Sveža voda se iz doline reke Jordan prek velike višinske razlike 1.400 metrov črpa v velika mesta. Vse večje število prebivalcev in stari, netesni cevovodni sistemi še zaostrujejo težavo. Podjetje Wilo je dobavilo novo opremo in prečrpovalno postajo za pitno vodo v Ebquoreyehu. Opremljena z dvema učinkovitima črpalkama s tlačnim plaščem vrste EMU K, energetsko učinkovitim sistemom in novim nadzorom sedaj prečrpovalna naprava s pitno vodo zanesljivo oskrbuje 50.000 ljudi. Pri tem pa prihrani več kot 1,5 milijona kW/uro, 1.100 ton CO2 in več kot 110.000 evrov stroškov za elektriko na leto.

Zanesljivi kanalizacijski sistemi – za rastoča mesta

Mesta so življenjski prostori prihodnosti – in predstavljajo velike izzive. Eden od teh je odstranjevanje umazane in odpadne vode, da se lahko zagotovijo higienski standardi in se prepreči obremenitev z neprijetnimi vonjavami. Povsod, kjer odpadne vode ne odtekajo s prostim padom v kanalizacijo, se lahko uporabijo učinkovite črpalke za odpadno vodo in prečrpovalne naprave. Wilo nudi številne učinkovite rešitve za transport, zibranje in obdelavo odpadnih voda, s čimer varujemo vire našega planeta. Z razvojem učinkovitih rešitev za obdelavo odpadnih voda prispevamo k varovanju okolja in trajnostnemu ravnanju s svetovnimi viri vode.

Modularna vodna infrastruktura - na rastočih območjih z veliko prebivalci

Nikjer niso pameti tehnološki koncepti tako potrebni kot na hitrorastočih območjih z veliko prebivalci v Latinski Ameriki, Afriki in Aziji. Zato podjetje Wilo skupaj s TU Darmstadt v okviru raziskovalnega projekta Semizentral dela na prilagodljivi zasnovi infrastrukture. Semizentral raste z mesti in odpadno vodo ter organske odpadne tokove integrira v modularni koncept rešitve. V pilotnem obratu v kitajskem Qingdau se uporablja 56 naših visokotehnoloških črpalk: Pomagajo pri tem, da se iz odpadne vode in organskih odpadnih snovi proizvajata potrošna voda in energija. Mešala s potopnim motorjem, črpalke ter naprave za dvig tlaka in gasilni sistemi z visoko energetsko učinkovitostjo omogočajo energetsko močno obratovanje celotnega obrata.

Prilagojeno po meri – za zanesljive industrijske postopke

Vsako industrijsko okolje ima lastne, visoke zahteve glede proizvodne tehnike in materiala vseh udeleženih sestavnih delov. Zato za naše partnerje razvijamo industrijske rešitve in izdelke po meri, s katerimi zagotavljamo zanesljivost, prilagodljivost in visoko učinkovitost. Na ta način naše črpalke pomagajo prehrambeni industriji pri izpolnjevanju zahtev po kakovosti in higieni ali kovinski industriji pri izpolnjevanju najvišjih zahtev in skrbi za okolico. V rudarstvu zagotavljajo zanesljivo črpanje vode iz jam pri kopanju, v energetiki pa varnost oskrbe v elektrarnah in pri vršnem delovanju. Po vsem svetu številna znana industrijska podjetja zaupajo v našo kakovost in delo.

Mednje na primer spadajo:

  • Živilska industrija: Fischtechnik International Engineering GmbH
  • Kovinska industrija: Salzgitter Flachstahl AG, Nemčija; ThyssenKrupp Steel Europe AG
  • Rudarstvo: Vattenfall Europe Mining AG; Mopani Copper Mines, Zambija
  • Energetika: Kraftwerk Shangdu, Kitajska; Anpara Power Station, Indija