Impresum

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund

T 0231 4102-0
F 0231 4102-7575
wilo@wilo.com

Uprava:
Oliver Hermes, predsedujoči uprave
Georg Weber
Mathias Weyers


Predsedujoči nadzornega sveta:
Prof. Dr. Norbert Wieselhuber
Sedež in poslovno sodišče
Dortmund, Deutschland

ID-št. za DDV
DE182676993

Registracija občinsko sodišče Dortmund
HRB 21356

Vsebinsko odgovoren za spletno stran:
Jan Radzey
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363